Zorgopstand legt poldercrisis bloot

Minister Bruins ontlokte een zorgopstand met een wet die verpleegkundigen degradeert. Zowel die wet als de opstand zeggen veel over het Nederland van 2019 | Professor Piet Emmer weet alles van Nederland en de slavernij. Hij suggereert een boycot van de nieuwe ‘geschiedeniscanon’ van D66-minister Ingrid van Engelshoven | Jan Zandbergen doet al ervaring op met het gasverbod | De geesteswetenschappen zitten in het slop, ziet Sebastien Valkenberg. Die academici doen dat deels zelf | Wilt u ook Wynia’s Week sponsoren?


Lang duurde deze feestvreugde niet. VVD-minister Bruno Bruins lanceerde op 5 juni samen met de zorgpolder de wet BIG 2, die nu al weer in de koelkast ligt.

Vrouwenberoepen worden minder serieus genomen

Minister Bruno Bruins (VVD, Zorg) tekende een wet, waarin zorgvakbonden en zorgwerkgevers een nieuw beroep vastlegden: de regieverpleegkundigen. Gewone verpleegkundigen moeten zich opnieuw scholen om het werk te doen dat ze al doen. De minister en de polderaars waren totaal verbijsterd, toen er een opstand uitbrak. Maar zowel hun wet als de opstand zeggen veel over het Nederland van 2019. De zorgopstand legt een poldercrisis bloot. En werkende vrouwen worden nog altijd minder serieus genomen.

door Syp Wynia

De foto van 5 juni van dit jaar zegt veel. In het midden de VVD-minister van Zorg, met om zich heen alles wat je zoal in de polder aan vergaderaars hebt: de werkgevers, de vakbonden, de beroepsvereniging. Het is de wereld van de bestuurders die – als ze al uit het werkterrein komen – er prat op gaan ‘niet praktiserend’ te zijn.

Vergelijk het met de ‘zorgakkoorden’ die diverse ministers de afgelopen jaren sloten met allerlei instanties uit de gezondheidszorg. Meestal staan de foto’s dan vol met politici, oud-politici en andere lobbycraten. Er staat zelden iemand tussen die een hand aan het bed is. De zorg is van de vergaderaars.

Lees verder…


Slavenhuisjes op Bonaire

De Rijksschaduwencanon van Fatah-Black

Minister Ingrid van Engelshoven wil de Nederlandse geschiedenis laten herschrijven. Er moeten meer ‘schaduwkanten’ in, zoals die van de slavernij, want de ‘zwarte’ geschiedenis van Nederland is nog niet zwart genoeg. De samenstelling van de commissie voor de nieuwe ‘canon’ belooft weinig goeds. Maar er is nog een noodrem, betoogt professor Piet Emmer. Scholen kunnen de straks door Van Engelshoven herschreven geschiedenis immers ook nog gaan boycotten.

door Piet Emmer

Wat is geschiedenis? Alles wat in het verleden is gebeurd. Tegen dat antwoord is weinig in te brengen, maar het helpt ons nauwelijks verder. Het is namelijk ondoenlijk om alles, wat ooit op aarde heeft plaats gevonden, weer terug in onze herinnering te roepen. We moeten dus een keuze maken. Soms gebeurt dat onbewust.

Denk u zelfs eens aan dat gedeelte van uw leven, dat achter u ligt. Wat weet u daar nog van? Een aantal mooie hoogtepunten misschien en – als u eerlijk bent tegen uzelf – ook een aantal mislukkingen. Maar een groot deel van uw persoonlijke verleden bent u vergeten. Grosso modo gaat de geschiedwetenschap op dezelfde wijze te werk als uw persoonlijke geheugen.

Lees verder…


Staat bedenkt probleem en verzint dure oplossing

De aardlekschakelaar

Het gasverbod voor de Nederlandse huishoudens staat niet op zichzelf. ‘De staat overheid creëert zelf een probleem en biedt tezelfdertijd de oplossing, als altijd met een stevig prijskaartje,’ constateert Jan Zandbergen. Hij deed alvast ervaring op met de Waterslavin.

door Jan Zandbergen  

De soap die ‘Gasverbod’ heet is beter dan Game of Thrones. De ontwikkelingen gaan in zo’n duizelingwekkende vaart dat ze de liefhebber makkelijk ontgaan. Je even laten bijpraten door een andere bingewatcher is geen optie, want de afleveringen worden niet aangekondigd. Grote kans dat je informant de laatste ontwikkelingen evenmin kent.

Lees verder…


The Lion King: fascistisch?

Dubbele crisis bij de geesteswetenschappers

De overheid is veel te verwijten, maar de universitaire geesteswetenschappers doen zelf ook hard mee aan het vernietigen van hun professie, zegt Sebastien Valkenberg. En wat is eigenlijk DWEM?

door Sebastien Valkenberg

Nog een paar dagen en dan begint aan de Vrije Universiteit in Amsterdam een collegejaar dat nu al historisch genoemd kan worden. Voor het eerst sinds heel lang kun je er géén Nederlands meer studeren. Dit staat voor meer dan een universiteit die zich onvoldoende inspant om een zieltogende opleiding te behouden, zoals de klacht de afgelopen maanden klonk. Het is een symptoom van de staat waarin de geesteswetenschappen verkeren.

Lees verder…


Voor YouTube (via Café Weltschmerz) maakte ik een inmiddels veelbekeken filmpje over de zorgopstand.


U kunt een abonnement nemen op deze weekbrief (gratis, simpel), en mij volgen op Twitter @sypwynia of via Facebook. Lees hier meer recente publicaties →