Waarom de boeren moeten plaatsmaken

Nederland was ooit een land van keuterboeren maar werd en land van kunstmestboeren. En nu moet Nederland weer een land van keuterboeren worden | Frans Timmermans, die wil de Europese subsidies overhevelen van boeren naar bossen | We krijgen een democratische dictatuur, via de financiële achterdeur | Nederlandse geldwereld heeft betere toezichthouders nodig | Onze universiteiten liggen aan de leiband van de Verenigde Naties | Wilt u Wynia’s Week ook steunen? Dat kan hier

Bekentenissen van een boerenzoon

Hoe de boer eerst zoveel mogelijk, en nu zo weinig mogelijk moet produceren. Want Nederland laat de stikstofemissies liever over aan het buitenland. Zodat Nederland geen vlees, melk en eieren meer exporteert, maar die juist importeert. Want Nederland moet een stedenland worden, omringd door zonnepanelen en windmolens. Met hier en daar een plukje natuur – als décor.

door Syp Wynia

Ik weet heus wel wat stikstof is, en fosfaat. En wat die met de natuur doen. Stikstof en fosfaat doen met de natuur hetzelfde als wat ze met weidegrond doen: ze laten het gras groeien. Dat is precies waarom mijn vader dol was op stikstof, en op fosfaat.

Lees verder…

Frans Timmermans

Dweilen met de kraan open in ’s werelds eerste ‘klimaatneutrale’ continent

Ursula von der Leyen, de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie, heeft Frans Timmermans er mee belast om van Europa ‘het eerste klimaatneutrale continent’ te maken. Of het klimaat daar baat bij heeft valt te bezien. Wel moeten er Europese subsidies van boeren naar bossen.

door Lucas Bergkamp

Daar was ie dan, de ‘Green Deal for Europe’. Het ideetje was uiteraard overgewaaid uit Amerika, niet vanwege het grote succes aldaar (de onhaalbaarheid ervan staat vast), maar omdat het visioenen oproept van een sociale, groene, duurzame wereld. Dat doet het politiek altijd goed, zoals Frans Timmermans in het Europese Parlement demonstreerde, en valt in de smaak bij de schijnbaar uitdijende groep klimaatactivisten.

Lees verder…

De Zuidas in Amsterdam, hart van de Nederlandse financiële wereld

Hebben we een democratische dictatuur, via de financiële achterdeur?

Onze politici, democratisch gekozen en wel, dienen inmiddels twee heren: het internationaal georganiseerde bedrijfsleven en de nationaal georganiseerde bevolking. De laatsten, wij burgers, hebben het nakijken.

door Sander Boon

Er is in westerse democratieën een enorme kloof ontstaan tussen ons technocratisch bestuur en de beleving en wensen van de bevolking. Syp Wynia identificeerde maar liefst 19 ontwikkelingen die een bedreiging vormen voor de democratie. Hoewel dit een vrij uitputtende opsomming is, moet er volgens mij nog een 20ste aan worden toegevoegd: de toegenomen macht van de centrale overheid als gevolg van de vervlechting tussen de publieke sector en de mondiale financiële sector.

Lees verder…

Laura van Geest

Ondeskundigheid kan ook gevaarlijk zijn

Nederlandse banken krijgen de ene na andere grote boete, omdat ze niet goed opletten. De financiële sector heeft betere toezichthouders nodig.

door Eduard Bomhoff

Laura van Geest  stapt op bij het Centraal Planbureau (CPB) en wordt op 1 maart 2020 hoofd van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het is het Franse model: hoge ambtenaren wisselen soepel en snel van topfunctie, niet vanwege deskundigheid en relevante ervaring, maar omdat ze een goed netwerk hebben van politici en topambtenaren.

Lees verder…

Universiteiten aan de leiband van de VN

De Nederlandse universiteiten blijken achter instructies van de Verenigde Naties aan te moeten lopen. In de praktijk blijkt de wetenschap zo te verworden tot een vehikel om windmolens en zonnepanelen aan de man te brengen.

door Sebastien Valkenberg

Officieel telt Nederland drie technische universiteiten – in Delft, Eindhoven en Twente. Straks zijn dat er veertien. Ook van de algemenere universiteiten wordt verwacht dat ze met oplossingen voor maatschappelijke problemen komen. Ze hebben zich te voegen naar de Sustainable Development Goals (SDG), oftewel de ‘duurzame ontwikkelingsdoelen’ van de Verenigde Naties. De academische vrijheid staat zo onder druk.

Lees verder…

Tot de volgende Wynia’s Week!

U kunt een abonnement nemen op deze weekbrief (gratis, simpel), en mij volgen op Twitter @sypwynia of via Facebook. Lees hier meer recente publicaties →