Nederland is Europa’s inflatiekampioen

Nederland is in Europa kampioen prijsstijgingen, vooral qua voedsel en energie. En dat komt uitsluitend door belastingverhogingen. En nu zakt de economie ook nog in, voordat de Nederlanders het eindelijk beter krijgen. Bomhoff neemt een kijkje in de Binnenhofse lobbycratie. Hoe kan een tophistoricus ook een fanaat communist zijn? En: Europa is een Amerikaanse uitvinding. Sponsor Wynia’s Week via backme.org


De prijzen stijgen sneller dan de lonen

door Syp Wynia

De Nederlandse overheid zorgt goed voor zichzelf, maar minder goed voor haar burgers. Onder het kabinet RutteDrie komt het weer niet tot meer koopkracht, omdat de supermarktprijzen en de energierekeningen sneller stijgen dan de lonen. De lastendruk is onder RutteDrie naar een recordhoogte gestegen, met begrotingsoverschotten en snel dalende staatsschuld tot gevolg. Maar ondertussen zakt de economie al weer in, nog voordat de burgers van Nederland eindelijk van de groei kunnen profiteren.

Lees verder…


Vier Hollandse ridders van de droevige figuur

door Eduard Bomhoff

Wynia’s Week wees dit jaar al op de overmaat aan lobbyisten in de Eerste Kamer. Zwaargewichten in de Eerste Kamer vertegenwoordigen vaak niet zo zeer het volk maar de machten van het middenveld. Shell, Unilever, Akzo en DSM, de lobby van de gemeenten, de werkgevers in de bouw, ze hebben allemaal hun regenten in de Kamer. Het corporatisme dat in Nederland leek te verzwakken na de bouwfraude, het verdwijnen van de meeste ‘schappen’, het einde van het drukkerskartel en de verminderde rol van het algemeen verbindend verklaren van cao’s is nu met de ‘klimaattafels’ en al die lobbyisten bezig aan een comeback.

Lees verder…


Hobsbawm: communist en toch speelse geest

door Ronald Havenaar

De loyaliteit aan de Britse communistische partij nam bij Eric Hobsbawm (1917-2012) soms bizarre afmetingen aan. Toen zijn eerste vrouw Muriel, op zijn verzoek ook partijlid geworden, bekende dat ze vreemd was gegaan, vond hij dat vergeeflijk. Maar onverteerbaar was dat haar minnaar van buiten de partij kwam. Dit overspel betekende verraad aan het communisme.

Lees verder…


De Amerikanen vonden Europa uit

door Syp Wynia

In deze video voor YouTube vertel ik het verhaal van Jean Monnet, vaak gezien als de ‘Vader van Europa’. Maar volgens de Franse president Charles de Gaulle, die hem wantrouwde, was Monnet ‘een Amerikaanse agent’. Helemaal onzin was dat niet. Zonder het initiatief van de Amerikanen in de naoorlogse jaren was het misschien helemaal niet tot de Europese eenwording gekomen. De Amerikanen hadden West-Duitsland en Frankrijk maar al te hard nodig in de Koude Oorlog, tegen Stalin. Het was Washington dat de Fransen dwong tot samenwerking met de Duitsers

Het verhaal van Monnet en de Amerikanen kunt u ook teruglezen, en wel hier


U kunt een abonnement nemen op deze weekbrief (gratis, simpel), en mij volgen op Twitter @sypwynia of via Facebook. Lees hier meer recente publicaties →

Beste lezers, kijkers, sponsors en abonnees,

door Syp Wynia

Deze keer krijgt u, zomaar door de week, een extra Wynia’s Week in de bus. En dat om slechts één reden: Wynia’s Week zelf. Kort voor Kerst 2018 nam ik ontslag als columnist en commentator bij Elsevier Weekblad om de handen vrij te hebben voor mijn nieuwe onderneming: Wynia’s Week. Regelmatig krijg ik vragen over hoe het gaat en wat de toekomstplannen zijn. Daarom deze extra nieuwsbrief.


Wat is Wynia’s Week?

Wynia’s Week is een onafhankelijk, ongebonden en voornamelijk digitaal platform voor nieuws en opinie, met de nadruk op politiek, economie en diplomatie. Het hart wordt gevormd door de website www.sypwynia.nl en de wekelijkse nieuwsbrief Wynia’s Week, die op zaterdagmorgen bij de abonnees in de digitale bus landt.
Wynia’s Week doet niet aan etiketten als links of rechts. Niet omdat die etiketten er niet toe doen, maar omdat het weinig zegt en vaak meer tot verwarring dan tot duidelijkheid leidt. Het is beter om met een open, nieuwsgierige blik naar de werkelijkheid te kijken, in plaats van eerst na te moeten denken of je waarneming wel bij je etiket past.
Wynia’s Week is ook een netwerk. Er werken verschillende auteurs mee aan Wynia’s Week, zoals bijvoorbeeld Eduard Bomhoff, Roelof Bouwman en Ronald Havenaar. Mijn eigen stukken op Wynia’s Week duiken ook op in andere digitale media, zoals The Post Online en (in het Engels vertaald) op Dutchnews.nl.

Mijn wekelijkse video’s – ook Wynia’s Week geheten – worden gemaakt met medewerking van Café Weltschmerz en verspreid via YouTube, via de podcast van Café Weltschmerz en uiteraard via website en nieuwsbrief. De komende weken en maanden gaat Wynia’s Week naar verwachting meer netwerk-samenwerkingsverbanden aan, vooral met digitale platformen.
Daarnaast verschijnen mijn publicaties in andere media (en vervolgens weer in Wynia’s Week). Ik draag bij aan de digitale èn papieren publicaties van het Belgische weekblad Knack en het Duitse maandblad Tichys Einblick (en de Nederlandstalige versie verschijnt dan weer in Wynia’s Week).
Verder verzorg ik gastoptredens op radio en tv, als ook in podcasts. Zo ben ik ‘Opiniemaker’ in het gelijknamige zaterdagse radioprogramma op Radio 1 en was ik onder meer te gast in de podcasts van Jan Roos en Wierd Duk. Van tijd tot tijd ben ik ook op tv te horen en te zien, zoals in het tv-programma Goedemorgen Nederland, van WNL.
Mijn spreekbeurten maken uiteraard ook onderdeel uit van het mediaproject Wynia’s Week. Bedrijven, businessclubs, verenigingen of andere organisaties die mij – of andere auteurs van Wynia’s Week – willen uitnodigen voor een spreekbeurt kunnen zich hier melden of een e-mail sturen.

Waar komt de naam Wynia’s Week vandaan?

‘Wynia’s Week’ is als idee ontleend aan het weekblad – en later tweewekelijkse blad – van de dwarse (linkse), van huis uit joodse Amerikaanse journalist I. F. Stone (1907-1989). Ik heb hem kort voor zijn dood nog geïnterviewd, samen met Gerlof Leistra. Stone was een bekende verslaggever in vooraanstaande Amerikaanse media, maar begon voor zichzelf, met zijn I. F. Stone’s Weekly. Dat idee van Stone heeft mij altijd geweldig aangesproken. Zoals het mij ook aansprak dat je in Friesland vroeger Hepkema’s Courant had.

I.F. Stone

Twaalf jaar geleden gebruikte ik het begrip ‘Wynia’s Week’ voor het eerst voor de veelbekeken videofilmpjes die ik tot 2013 voor weekblad Elsevier maakte. We maakten al vlogs voordat ze zo heetten!
In Duitsland maakt Roland Tichy sinds enkele jaren met een klein team Tichys Einblick: een onafhankelijke website met nieuws en opinie, met video’s, boeken en spreekbeurten – plus (maar dat kwam pas later) een maandblad, met veelal artikelen die eerder al online verschenen zijn. In de Financial Times werd Tichys Einblick beschreven als onderdeel van een reeks media-initiatieven die een groeiende groep – ook invloedrijke – Duitsers aanspreekt, al was het maar omdat de antennes van het Duitse media-establishment roestig aan het worden zijn. De aanpak van Tichy spreekt mij aan. Ik publiceer zelf van tijd tot tijd ook in Tichy’s Einblick.

Verschijnt Wynia’s Week ook op papier?

Dat is niet direct de bedoeling, al zijn er wel plannen voor boekpublicaties. En ik publiceer ondertussen wel in dag-, week- en maandbladen, zoals in De Telegraaf, in Knack, in Tichys Einblick en in enkele vakbladen. Want papier is natuurlijk allerminst dood, integendeel.

Wat is het verdienmodel van Wynia’s Week?

Dat is een van de meest gestelde vragen – nieuwsgierig, belangstellend, verbaasd – sinds ik mij vanaf eind 2018 volledig aan Wynia’s Week ging wijden – zowel van lezers als van professionals. Het zijn ook begrijpelijke vragen. Een abonnement op Wynia’s Week is immers gratis. Wynia’s Week heeft ook geen betaalmuur.
Zoals Wynia’s Week een netwerkconstructie is, zo genereren ook de diverse activiteiten binnen Wynia’s Week eigen inkomsten. Sommige zijn nog in ontwikkeling, andere zijn al van start gegaan.
Zo kunnen sympathisanten van Wynia’s Week sponsor worden via een – uiteraard geheel vrijwillige – maandelijkse bijdrage via backme.org. Dit sponsorproject loopt nog maar kort, maar ziet er nu al perspectiefrijk uit. Voor éénmalige sponsorbijdragen aan Wynia’s Week kunt u ook hier terecht.

Deze wijze van mediafinanciering is helemaal 21ste eeuw, zo komt het mij voor: vrijwillig, tot niets verplichtend en ook nog inkomensafhankelijk! Andere, meer gangbare inkomstenbronnen worden uiteraard ook overwogen. Maar Wynia’s Week blijft gratis.

Hoe gaat het verder?

Wynia’s Week bereikt nu via diverse kanalen al vele honderdduizenden mensen per maand. De diverse kanalen versterken elkaar. De Wynia’s Week-filmpjes op YouTube leiden kijkers weer naar de website en de nieuwsbrief, waardoor kijkers tevens lezers en wellicht abonnees (en eventueel ook sponsors) worden.
Zo kan en wil Wynia’s Week de komende weken, maanden en jaren uitdijen: een onafhankelijk, ongebonden medium in een wereld waarin dat niet vanzelfsprekend is. Met een extra focus op de burger, in een wereld waarin die burger het vaak moet afleggen tegen overheden, belangengroepen en grote bedrijven.
I.F. Stone haalde in zijn toptijd hooguit 70.000 abonnees in de theoretisch gezien gigantische Amerikaanse lezersmarkt. Voor Wynia’s Week is dat een mooie doelstelling, voor over een jaar of wat. Plus natuurlijk de (nu al) vele tienduizenden kijkers en luisteraars per week via Café Weltschmerz en YouTube en de vele duizenden die via andere kanalen kennis nemen van de verhalen in Wynia’s Week.

Rond de jaarwisseling 2019/2020 houdt Wynia’s Week volgens plan de eerste van een reeks bijeenkomsten voor lezers, abonnees, sponsors en andere belangstellenden van Wynia’s Week, in de vorm van een zondagmatinee. Noteer alvast de datum van de eerste bijeenkomst: zondag 2 februari 2020, 15.00 uur in een theater in de Amsterdamse binnenstad. Van harte welkom!

Een vriendelijke groet,
Syp Wynia


Reacties?


U kunt een abonnement nemen op deze weekbrief (gratis, simpel), en mij volgen op Twitter @sypwynia of via Facebook. Lees hier meer recente publicaties →

7 redenen om niet te gaan stemmen op 23 mei

Er zijn goede redenen om niet te gaan stemmen voor het Europees parlement. En misschien een enkele reden om juist wel te gaan. Roelof Bouwman herinnert zich nog de tijd dat links tégen Europa was. Eduard Bomhoff checkt de klimaatadviezen van het Centraal Planbureau en vindt opvallende tegenstrijdigheden. En: Wynia op bezoek bij Wierd. Sponsor Wynia’s Week via backme.org


En één reden waarom ik wel ga op 23 mei

door Syp Wynia

Aan de opkomst bij verkiezingen kun je zien welk belang burgers hechten aan de volksvertegenwoordiging waarvoor gekozen wordt. Welnu: het Europees parlement staat steevast onderaan. Zelfs de verkiezingen voor de waterschappen trekken meer kiezers dan die voor het EP. Dat niet helemaal eerlijk, want de waterschappen liften mee met andere verkiezingen. Toch is het een tragisch beeld: ‘Europa’ legt het af tegen de waterschappen.

Lees verder…


Toen links nog tegen ‘Europa’ was

door Roelof Bouwman

De Telegraaf was in 1979 Neerlands grootste krant, kinderen lazen Donald Duck en veel (groot)moeders Libelle of Margriet. Net als nu. Ajax werd in het voorjaar van 1979 landskampioen; de top 4 van de eredivisie bestond verder uit PSV, Feyenoord en AZ. Net als nu – hoewel we met het landskampioenschap misschien nog een slag om de arm moeten houden.
Ook waren er veertig jaar geleden – net als op 23 mei – verkiezingen voor het Europees Parlement. Het was de eerste keer dat de kiesgerechtigde burgers van wat toen nog de Europese Gemeenschap heette rechtstreeks hun vertegenwoordigers konden aanwijzen. Tot dan toe werden de leden van het Europees Parlement gekozen door de diverse nationale parlementen

Lees verder…


Planbureau stelt teleur met klimaatberekening

door Eduard Bomhoff


Twee keer heeft het Centraal Planbureau (CPB) advies gegeven over maatregelen om CO2 te beperken. In 2016 ging het om het voorontwerp van een klimaatwet van Groen Links en de PvdA. Groen Links was oppositie en de PvdA van Diederik Samson deed een handreiking – ongebruikelijk voor een regeringspartij – om milieubewuste kiezers binnen boord te houden.
We weten nu dat Samson geen succes had want zijn PvdA leed het grootste verlies ooit in de Nederlandse parlementaire geschiedenis: van 38 naar 9 zetels. Samson, die zichzelf terecht beschrijft als ‘soms fanatiek’ is desondanks nog niet uitgespeeld – maar daarover een andere keer. Het gaat nu over het CPB

Lees verder…


Op bezoek bij Wierd

Ik was twee keer collega van Wierd Duk. Midden jaren tachtig was ik chef bij het toenmalige Nieuwsblad van het Noorden en destijds trok ik Wierd aan als poprecensent – die trouwens al snel ook andere dingen ging doen. Zo trok Wierd naar de Sovjet-Unie van Gorbatsjov – een land dat in de daarop volgende jaren uiteen zou vallen. Hij werd vervolgens correspondent in Moskou. Later werd hij correspondent in Berlijn.
Vanaf 2008 kwam ik Wierd Duk weer tegen, nu als verslaggever bij Elsevier waar ik toen ook werkte. Maar hoewel onze belangstellingssferen elkaar overlappen, hadden we tot voor kort zelden iets samen gedaan, ook niet op radio of tv. Daar kwam een eind aan met deze podcast. Over het Wilhelmus in Winterswijk, over Duitsland en Europa en over het dolgedraaide Nederlandse klimaatbeleid. Aanbevolen!


U kunt een abonnement nemen op deze weekbrief (gratis, simpel), en mij volgen op Twitter @sypwynia of via Facebook. Lees hier meer recente publicaties →

Rutte’s klimaatbeleid gaat mislukken

Het werkt niet, het is niet te betalen en het jaagt kiezers weg. Het klimaatbeleid wordt deze zomer het struikelblok voor RutteDrie. En de anti-gas-hypotheek, vergeet die maar. Roelof Bouwman over de poging van Klaas Dijkhoff om het bijzonder onderwijs te kortwieken. En Coen de Jong over de sluipende politieke censuur onder het mom van de bestrijding van ‘desinformatie’. Sponsor Wynia’s Week via backme.org

VVD en CDA: spijt van het klimaatbeleid

door Syp Wynia

RutteDrie zou ‘het groenste kabinet ooit’ worden. En de klimaatwet van de coalitiepartijen en de linkse oppositie was volgens initiatiefnemer Jesse Klaver ‘de meest ambitieuze klimaatwet ter wereld’. Maar komt klimaatbeleid van het derde kabinet-Rutte er wel? Overleeft het kabinet het eigen klimaatbeleid? Het is hoogst twijfelachtig. De zelfbenoemde klimaatkoploper van de wereld staat op het punt te stranden.

Lees verder…


Laat Montessori niet opdraaien voor de jihad

door Roelof Bouwman

Nederland is in veel opzichten een vrijheidslievend land. Je kunt dat zien aan grote dingen, maar soms ook aan kleine dingen. Neem de manier waarop we omgaan met motorrijders. Als die het prettig vinden om in groepsverband aan hun motoren te sleutelen of om samen toertochten te ondernemen, wordt ze door de overheid geen strobreed in de weg gelegd.

Lees verder…


Wie bepaalt er eigenlijk wat nepnieuws is? En wanneer begint censuur?

door Coen de Jong

Sinds de uitslag van het referendum in het Verenigd Koninkrijk over lidmaatschap van de Europese Unie (in juni 2016) en de verkiezing van Donald Trump tot president van de Verenigde Staten (in november 2016) roepen Europese politici dat desinformatie een existentiële bedreiging vormt voor de democratie. Kiezers zouden in de aanloop naar de verkiezingen voor het Europese parlement op 23 mei 2019 wederom gewillige doelwitten zijn van desinformatiecampagnes van populistische volksmenners, ondersteund door Rusland. De Europese Unie kwam in december 2018 met een ‘Action Plan against Disinformation’ waarin het lidstaten dwingend oproept een heel pakket aan maatregelen in te voeren om desinformatie op sociale media te monitoren en bestrijden.

Lees verder…


U kunt een abonnement nemen op deze weekbrief (gratis, simpel), en mij volgen op Twitter @sypwynia of via Facebook. Lees hier meer recente publicaties →

Waar komt agressie over Pasen vandaan?

De Nederlandse identiteit moet wel voor een belangrijk deel in de feestdagen zitten. Er is weinig voor nodig om daarover kolkende opwinding te veroorzaken. Eduard Bomhoff herkent in het kabinet RutteDrie het kabinet-Den Uyl. En: Hoe één is Europa als we op vier verschillende dagen voor één parlement stemmen?

Het wonderlijke fenomeen van feestdagen die niet ter discussie staan

door Syp Wynia

Twee jaar geleden wijdde ik een blog aan de politici, vakbondslieden en dominees die van tijd tot tijd oproepen om van origine christelijke feestdagen op te geven en die in te ruilen voor islamitische feestdagen, dan wel nationale feestdagen. Ik had de indruk met een specifiek Nederlands fenomeen van doen te hebben. In andere landen bestaat de veranderdrift niet zo. En christelijke voorlieden die ‘hun’ dagen cadeau willen doen – er is nauwelijks een samenleving te vinden waar dat gewoon wordt gevonden.

Lees verder…


Wynia’s Week, YouTube: bastion op barsten

Honderd jaar lang verdeelden liberalen, christendemocraten en sociaaldemocraten de banen en de belangen in Nederland. Maar de tijd van het kartel is voorbij. Kijken!


De gekte regeert weer

door Eduard Bomhoff

Als er één reden is waarom de partijen in Rutte-3 het zo slecht hebben gedaan bij de verkiezingen voor Provinciale Staten, dan zijn het wel de extreme plannen over het broeikaseffekt. Veel mensen stemden op Baudet, niet omdat ze eindelijk een politicus vonden die Hegeliaans kan speculeren over verlies van zelfvertrouwen in het Christendom, maar gewoon omdat ze schrikken van alle miljarden die het regeerakkoord wil uitgeven om CO2 te bestrijden.

Lees verder…


Je kunt Europa ook teveel lof toezwaaien

door Ronald Havenaar

De verkiezingen voor het Europees Parlement (23 tot 26 mei) en de integrale geschiedschrijving van Europa (over Europa als geheel en over alle facetten van de Europese ontwikkeling van begin tot eind) hebben hetzelfde probleem. Ze trekken te weinig belangstelling. De oorzaak is in beide gevallen een gebrek aan Europese identiteit. Beter gezegd: het gemeenschappelijke kenmerk van Europa is verscheidenheid. De Europese burgers voelen zich overwegend Nederlands, Frans of Duits. Met Europa als geheel identificeren zij zich veel minder en daarom nemen zij vaak niet de moeite om voor het Europees Parlement naar de stembus te gaan.

Lees verder…

U kunt een abonnement nemen op deze weekbrief (gratis, simpel), en mij volgen op Twitter @sypwynia of via Facebook. Lees hier meer recente publicaties →

Haags partijkartel kraakt


De Haagse machtsmachine implodeert. CDA, PvdA en VVD hebben nog steeds de baantjes, maar steeds minder aanhang. Hoe lang nog? Josse de Voogd raapt de scherven op na de Statenverkiezingen. Bart Jan Spruyt ziet de oorzaak van de kiezersopstand: welvaart van anderen, daar schiet je niets mee op. En: Straatsburg wordt herverkaveld.

De machtspolitiek versplintert: samen nog maar 36%

door Syp Wynia

Er werd de afgelopen jaren vaak wat lacherig gedaan als Thierry Baudet het over ‘het partijkartel’ had, maar het lachen is het kartel aan het vergaan. Als de drie ‘volkspartijen’ (CDA, PvdA, VVD) samen als ‘het kartel’ kunnen worden beschouwd – al dan niet samen met D66 – dan is het kartel de macht aan het kwijtraken. Nog zitten ze in alle haarvezels van de macht. Maar met een steeds verder wegkwijnende volksgunst kan dat moeilijk zo blijven….

Lees verder…


Politiek genivelleerd en geshuffeld

Alleen in het oosten van het land en in delen van Noord-Brabant en Limburg zijn er nog gemeenten waar de traditionele machtspartijen CDA, PvdA en VVD samen een meerderheid halen, signaleert Josse de Voogd. Hij sluit voor de toekomst een driestrijd niet uit: links, rechts en populistisch?

door Josse de Voogd

Na de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart 2019 waren de ogen vooral gericht op de winst van Forum voor Democratie; de partij die in één klap de grootste werd in de Eerste Kamer en in de drie provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Flevoland. Maar de winst van Forum is onderdeel van een groter verhaal, namelijk dat van de voortgaande versnippering en nivellering van het partijlandschap. Forum werd de grootste partij met slechts 14,4 procent van de stemmen. En naast Forum wonnen ook GroenLinks en de Partij voor de Dieren, terwijl DENK haar entree maakte.

Lees verder…


Niets verrassends aan Baudets revolutie

Columnist Bart Jan Spruyt praatte de lezers van het Nederlands Dagblad na enige weken bij over de Provinciale Statenverkiezingen, die Forum voor Democratie tot de grootste van het land maakte. Daar was wel enige reden voor. Wynia’s Week laat u graag meegenieten van Spruyts verklaring voor deze kiezersopstand.

Lees verder…


Het Straatsburgse landschap herverkaveld

Hoe gaan al die populisten, nationalisten, eurosceptici en andere nieuw- en oudlichters straks met elkaar om in het Europees parlement? Doen ze er toe of zijn ze veel te verdeeld? En werken Baudet en Wilders daar nou samen, of niet?

Lees verder…


U kunt een abonnement nemen op deze weekbrief (gratis, simpel), en mij volgen op Twitter @sypwynia of via Facebook. Lees hier meer recente publicaties →

Laat Rutte het gasverbod schrappen


Nieuwe cijfers laten zien: het gasverbod van RutteDrie is peperduur en helpt het klimaat nauwelijks. Het gasverbod is per ton broeikasgas bijna twintig keer duurder dan het klimaatbeleid voor de landbouw! En: Jan Latten over De Man (er dreigt een groeiend leger verloren mannen). Eduard Bomhoff belicht Donald Trump, aan de hand kersverse biografie. En: Baudet voor Duitsers vertaald.


Het gasverbod van Samsom is nergens goed voor

door Syp Wynia

Het van het gas halen van woningen en kantoren wordt de grootste en duurste overheidsoperatie uit de Nederlandse geschiedenis. Dertig jaar lang moeten iedere werkdag duizend huizen van het gas af, geïsoleerd worden en van nieuwe warmte- en kookapparatuur worden voorzien. Ook moet het elektriciteitsnet worden verzwaard en andere leidingnetten worden aangelegd.
Verbazingwekkend genoeg hebben het kabinet en de Tweede Kamer nooit uitgezocht of het gasverbod voor huizen en andere gebouwen wel werkt, wat het kost….

Lees verder...


Verliezen mannen langzaam aan hun maatschappelijke betekenis?

door Jan Latten

Er wordt steeds meer gewerkt, behalve door mannen onder de 45 jaar. Verliezen mannen hun maatschappelijke betekenis?

Lees verder...


Bomhoff over Donald Trump

De Amerikaanse economie blijft goed draaien, miljoenen hebben weer een baan. Navo-landen gaan eindelijk meer meebetalen voor hun defensie. En Noord-Korea lijkt in te binden. Waarom heeft Donald Trump eigenlijk….

Lees verder...


Wie denkt Thierry Baudet wel niet wie hij is?

In Nederland is de zesde opstand van burgers in 25 jaar gaande. Nu niet alleen tegen erosie van de verzorgingsstaat, tegen de immigratie en tegen meer Europa. De opstand keert zich nu ook tegen het klimaatbeleid. Voor het Duitse maandblad Tichys Einblick beschreef ik de doorbraak van Baudet. Hier de Nederlandstalige versie….

Lees verder...

U kunt een abonnement nemen op deze weekbrief (gratis, simpel), en mij volgen op Twitter @sypwynia of via Facebook.

Lees hier meer recente publicaties →

Woningen zijn sluitpost kabinet


Open grenzen gaan voor, de natuur gaat voor en het klimaat gaat voor. Maar wie bekommert zich om het onderdak van de middenklasse? Ronald Havenaar over het China-boek van Rob de Wijk. En: wie heeft er belang bij ‘klimaatnatuur’ voor de kust?

Politici zorgen zelf voor woningnood

door Syp Wynia

De woningnood is een van de grootste sociale kwesties uit de Rutte-jaren. Toen de economie tien jaar geleden instortte, werd de bouw onder het vierde kabinet-Balkenende nog even gestimuleerd. Maar onder de kabinetten-Rutte werd de crisis in de economie juist vergroot. Er werd niet alleen bezuinigd, maar ook werden de lasten verzwaard. De bouw was het grootste slachtoffer. Alles kwam stil te liggen. Ook gemeenten legden de bouw van nieuwe wijken stil.

Maar ondertussen ging de immigratie wel door….

Lees verder...


Rob de Wijk beschrijft China’s toekomst als egotrip

Rob de Wijk is alom aanwezig als hoogleraar, columnist en commentator, als specialist op het gebied van defensie, terreur en diplomatie èn als directeur van zijn eigen denktank. Zijn jongste boek gaat over wereldmacht China. Dat boek heeft zijn verdiensten, concludeert Ronald Havenaar. Helaas doet De Wijk wel wat veel….

Lees verder...


Voor Zuid-Hollandse kust wijkt natuur voor ‘klimaat’

Voor de kust van Voorne-Putten wordt de lobbycratie ingezet om de natuur te veranderen en het klimaat te dienen. Over zoetgevooisde woorden en nieuwe verdienmodellen.

door Lucas Hartong

Als er één les uit mijn werkzaamheden destijds in het Europees Parlement kan worden getrokken dan is het wel dat de politiek in ons land niet aangestuurd wordt door de burgers, maar door grote bedrijven en lobbyclubs die hun ‘ideetjes’ pluggen. Die worden met allerlei mooie woorden verkocht. Glimmende brochures, talloze vergaderingen, gelikte websites, kadootjes….

Lees verder...

U kunt een abonnement nemen op deze weekbrief (gratis, simpel), en mij volgen op Twitter @sypwynia of via Facebook.

Lees hier meer recente publicaties →


Hoe Baudet als een komeet kon winnen


De Statenverkiezingen van 2019 markeren een nieuwe Opstand van de Burgers. Maar zal het Binnenhof zich er iets van aantrekken? Verder: de winst van Baudet verklaard, in deze speciale aflevering van Wynia’s Week.

Weer: Opstand van de Burgers

Voor YouTube maakte ik in de studio van Café Weltschmerz een extra aflevering van Wynia’s Week. Met een pleidooi voor een herwaardering van het Deense Model: gedogend meeregeren van partijen als Forum. Want steeds grotere groepen burgers en hun volksvertegenwoordigers uitsluiten van meeregeren, dat is niet zoals democratie bedoeld is. Bovendien moeten de antennes aan het Binnenhof eindelijk beter worden afgesteld. Niet alleen richting Brussel, Shell of klimaat, maar in de eerste plaats op de inwoners van Nederland. Kijken!


De energierekening hielp Baudet

door Syp Wynia
Bij het debuut in de Statenverkiezingen en de Eerste Kamer meteen de grootste partij van het land – het is nog nooit vertoond in Nederland. Forum voor Democratie van Thierry Baudet, Henk Otten en Theo Hiddema bestaat amper drie jaar, werd zowel aan het Binnenhof als op de Hilversumse zenders voortdurend gehoond, maar werd door de kiezers naar de top van de Nederlandse politiek gehesen. In een paar provincies èn in Rotterdam werd Forum de grootste. Het politieke bedrijf kan niet meer om de nieuwkomer heen, op straffe van verder oprukken van de partij van Baudet, te beginnen bij de verkiezingen voor het Europese parlement op 23 mei.
De VVD wist zich bij de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart 2019 wonderwel te handhaven, al behaalde de partij van Mark Rutte de slechtste score in de Staten sinds 1970. Maar de andere klassieke bestel-partijen (CDA, PvdA) deden het veel slechter en ook regeringspartij D66 moest fors incasseren. De traditionele regeerpartijen slinken samen al sinds 1989. En nog nooit waren als ‘rechtspopulistisch’ betitelde partijen (Forum plus PVV) zo groot, met steun van meer dan een vijfde van de kiezers. De PVV verloor overigens, evenals de SP.

Weglopers van de VVD, maar vooral van de PVV

Forum heeft de winst vooral te danken aan weglopers van de VVD, maar meer nog van kiezers die eerder PVV stemden. Blijkens onderzoek van Maurice de Hond zijn de nieuwe kiezers van Forum iets meer man dan vrouw, zitten ze vooral in de leeftijdscategorie 35-64 jaar, is het opleidingsniveau relatief veel midden en laag en zijn het bovengemiddeld middeninkomens die op Baudet c.s. hebben gestemd. Het zijn ook relatief veel niet-kerkelijken of (ex-)katholieken die op Forum hebben gestemd, waarmee de trend wordt bevestigd dat (ex-)katholiek Nederland bepalend is voor de richting die de Nederlandse politiek in slaat.
Forum trekt relatief veel niet-krantenlezers (al zijn er ook veel die Telegraaf, AD en FD lezen), wat de indruk bevestigt dat Forum bovengemiddeld georiënteerd is op internet in het algemeen en sociale media (Facebook, Twitter, YouTube) in het bijzonder. Op Forum-bijeenkomsten was de afgelopen weken herhaaldelijk de teleurstelling over de Hilversumse omroepen te horen: ‘Ik kijk niet meer naar die bevooroordeelde praatprogramma’s. Ik zoek mijn informatie wel op YouTube.’
En inderdaad was met name de laatste dagen voor de verkiezingen de afkeer van Baudet, Hiddema en Forum in programma’s als De Wereld Draait Door (DWDD) en Pauw en Jinek opvallend. De uitzending van DWDD van dinsdag 19 maart, daags voor de verkiezingen, was bijkans een orgie van afkeer van Forum. Baudet heette een ‘rattenvanger’ en Hiddema ‘louche advocaat’. Een van de weinige nuchtere geluiden kwam van columnist Özkan ‘Eus’ Akyol, die waarschuwde dat sympathisanten van Forum er een extra aanleiding in zouden zien om niet alleen van een ‘partijkartel’ maar ook van een ‘mediakartel’ te spreken.

Hoe laat de winst van Forum zich verklaren?

De komeetachtige winst van Forum voor Democratie laat zich verklaren door het optreden van Baudet en zijn kompanen, maar wellicht meer nog door het optreden van de gevestigde partijen. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van twee jaar eerder bleek de belangstelling van kiezers voor het klimaat miniem en ook de debatten gingen er niet over. Maar in het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie bleek Nederland plots klimaatkoploper van de wereld te moeten zijn. Enkele maanden later bleken alle huizen van het gas af te moeten, en de kosten van het beleid goeddeels afgewenteld te worden op de burgers die zelf relatief weinig bijdragen aan de uitstoot van broeikasgassen.
Forum sprong, aanvankelijk als enige en ook stevig gedocumenteerd, op de klimaattrein. Opvallend genoeg beperkt Baudet zich daarbij niet tot de hoge kosten van het klimaatbeleid en het gebrek aan effectiviteit, maar trekt hij de gangbare opvattingen van de IPCC-panels van de Verenigde Naties en het Verdrag van Parijs ten gronde in twijfel. De met leugens omgeven energierekening viel Baudet als een rijpe appel in de schoot.
Zoals Baudet ook – al zat daar de laatste weken een beetje beweging in – ook een zeer uitgesproken standpunt inneemt qua Europese Unie: Nederland moet er uit. En qua immigratie dient het Australische model overgenomen: wie een bijdrage kan leveren mag eventueel Nederland in, anders niet. En in het algemeen: Nederland – en de westerse beschaving in het algemeen – moet ophouden aan zelfbeschuldiging en wegcijfering te doen.
Forum lijkt mede zo groot te kunnen worden omdat niet alleen in Nederland een neiging tot re-nationalisering te bestaat, tegen de kosmopolitische trend tot machtsoverdracht naar Brussel en de Verenigde Naties. Het migratiepact van Marrakesh – ondersteund door het grootste deel van de Tweede Kamer – werd voor Forum juist een mikpunt. Die onconventionele, maar zeer inhoudelijke oppositie bracht Forum de winst bij de Statenverkiezingen van 20 maart 2019.

De ‘kartelpartijen’ hielpen mee

Maar de traditionele partijen hebben ook een actieve bijdrage geleverd aan het succes van Forum. Zij leverden de munitie. Door na lange jaren van bezuinigingen en lastenverzwaringen niet de focus te leggen bij de burger en dienst koopkracht, maar bij het klimaat (en het vestigingsklimaat, in het geval van VVD en CDA). Noch het gasverbod voor woningen, noch de ambitie om klimaatkoploper te zijn, noch het migratiepact van Marrakesh is in enigerlei vorm aan de burgers voorgelegd. Sterker nog: het referendum werd door RutteDrie afgeschaft (en uitgerekend door D66 verdedigd).
De uitslag van de Statenverkiezingen van 2019 lijkt nog het meest op de opkomst van die van Pim Fortuyn in 2002. Baudet heeft in de verte zelfs iets van de intellectuele debater die Fortuyn was en niettemin ‘de gewone man’ wist aan te spreken.
Tegelijkertijd is het verbazend dat de VVD, het belangrijkste doelwit van Baudet, zich goed wist te handhaven. Misschien hebben beide partijen toch enige baat gehad bij de aanslag in Utrecht: Baudet door tegen de Haagse ‘kartel-afspraak’ in zijn campagne niet te onderbreken, VVD-leider Mark Rutte omdat die als premier weer even leider van het land kon uitstralen.

U kunt een abonnement nemen op deze weekbrief (gratis, simpel), en mij volgen op Twitter @sypwynia of via Facebook.

Lees hier meer recente publicaties →


Het chaotische klimaatbeleid van RutteDrie


De waan van de dag regeert, als het om het klimaat gaat. De ene dag zijn het aardbevingen, de volgende dag de KLM en dan weer de koopkracht die de koers bepalen. En: in 1995 was de VVD rechts, èn de grootste. Nu wordt de VVD rechts ingehaald. De mythe van de salariskloof. Plus: Bomhoff over Bolkestein. En: Havenaar over Nachkriegszeit.

door Syp Wynia

De ene dag worden kolencentrales gesubsidieerd, de volgende dag moeten ze dicht. Na verkiezingen worden bedrijven gespaard, maar als verkiezingen naderen moeten juist burgers ontzien. Het is om wanhopig van ter worden, dat emotiebeleid dat klimaatbeleid wordt genoemd. En toch is er hoop. De wal gaat het schip….

Lees verder...


Hoe de VVD rechts wordt ingehaald

In de jaren negentig was er nog nagenoeg niets, rechts van de VVD. Zo werd de VVD in 1995 voor het eerst de grootste. In 2019 is de VVD nog steeds de grootste. Maar de partijen van Geert Wilders en Thierry Baudet kunnen bij deze Statenverkiezingen samen (veel) groter worden dan de VVD van Mark Rutte.

door Roelof Bouwman

Heeft het aan de vooravond van de Provinciale Statenverkiezingen van 2019 zin om terug te blikken op de Provinciale Statenverkiezingen van 1995? Ja, want dat waren misschien wel de meest leerzame verkiezingen van….

Lees verder...


Gelijke beloning verkleint de salariskloof? Een Mythe!

Een vaak gehoorde feministische klacht is dat vrouwen aanzienlijk minder krijgen betaald voor hetzelfde werk dan mannen. Wetgeving om deze ongelijkheid tegen te gaan bestaat al jaren. Al in 1963 tekende de Amerikaanse president J.F. Kennedy de Equal Pay Act die ongelijke salariëring verbiedt. Toch zou er nog steeds sprake zijn van ongelijke beloning. Volgens onderzoek is dat zelfs 30%.

door Frank Karsten
Feministen beweren dat het beloningsverschil het resultaat is van discriminatie door werkgevers, en tal van rapporten lijken dat te bevestigen. Maar niet iedereen….

Lees verder...


Bomhoff over Bolkestein: geen waarden opleggen

Eduard Bomhoff heeft lof voor Frits Bolkestein, die zijn laatste – nou ja, laatste – boek heeft gepubliceerd. Maar hij heeft ook drie punten van kritiek: op Bolkesteins immigratie-opvattingen met name.

door Eduard Bomhoff

Lees verder...


Havenaar over Joffe: is ‘Nachkriegszeit’ wel voorbij?

Joseph Joffe

De Bondsrepubliek Duitsland wordt 70 jaar. Ronald Havenaar las het boek van Joseph Joffe. Over ‘De goede Duitser. De carrière van een morele supermacht.’ Die morele supermacht, doordrenkt van schuldbesef, heeft echter ook steeds goed op het eigenbelang gelet.

door Ronald Havenaar

Lees verder...


U kunt een abonnement nemen op deze weekbrief (gratis, simpel), en mij volgen op Twitter @sypwynia of via Facebook.

Lees hier meer recente publicaties →


Top
Follow

Get the latest posts delivered to your mailbox: