Nederland gaat aan de vuile warmte

De warmtenetten worden in tien jaar verdubbeld. Ze gaan niet voor oplossingen, wel voor extra problemen zorgen. De rampen in Rotterdam en Amsterdam zijn nog maar een voorbode | Het Internationaal Monetaire Fonds (IMF) en de Wereldbank bestaan 75 jaar. Nederland had er tientallen jaren weinig belangstelling voor. Tot Jeroen Dijsselbloem IMF-kandidaat werd | Gereformeerden waren de conservatiefste Nederlanders. De ommezwaai kwam in 1962, met Nieuw-Guinea. Sindsdien slaan gereformeerden steevast linksaf | Wilt u Wynia’s Week sponsoren? Graag! Backme.org


Het Afval Energie Bedrijf in Amsterdam staat grotendeels stil en zorgt voor een afvalcrisis.

Rampzalig: Nederland gaat aan de warmtenetten

Nederland wil niet zozeer minder broeikasgas. Nederland wil vooral minder aardgas, want het middel is gek genoeg tot doel verheven. En dus moeten er alternatieven komen. Huiseigenaren moeten voor veel geld warmtepompen aanschaffen, die alleen maar werken als de huizen tegen hoge kosten geïsoleerd worden (en het buiten niet te koud is). Nog een alternatief: warmte via pijpleidingen de huizen binnenbrengen. Maar de eerste rampen met de warmtenetten tekenen zich nu al af. Het zijn slechts de voorboden van de rampen die nog gaan komen, want luchtfietserij is de nieuwe wijsheid.

door Syp Wynia

In Zuid-Holland zijn twee D66-politici afgetreden die de aanjagers waren van een ambitieus plan: het noodlijdende Warmtebedrijf Rotterdam èn het klimaat redden door warmte uit Rotterdam via een pijpleiding naar Leiden transporteren. Maar niet alleen de Zuid-Hollandse D66-gedeputeerde en de Rotterdamse D66-wethouder zijn weg. Er zijn grote bedragen doorheen gejaagd, maar de Leidse burgers die per 1 januari 2020 Rotterdamse warmte is beloofd moeten maar afwachten hoe hun huis dan wordt verwarmd.

In Amsterdam zijn de problemen minstens zo groot. Het Afval Energiebedrijf (AEB) is de grootste afvalverbrander van Nederland, maar heeft vanwege technische problemen vier van de zes verbranders moeten sluiten. Het zorgt niet alleen voor grote financiële problemen voor het AEB, dat bij de bouw in 2007 al 450 miljoen euro kostte en waar sindsdien al voor honderden miljoenen moest worden bijgeplust.

Lees verder…


In het luxueuze Mount Washington Hotel in New Hampshire werden 75 jaar geleden het IMF en de Wereldbank opgericht

Overleeft het IMF het rijzende China?

Nog tijdens de Tweede Wereldoorlog bracht een conferentie in het Mount Washington Hotel in Bretton Woods (New Hampshire, VS) het Internationale Monetaire Fonds en de Wereldbank tot stand. Deze zomer vieren ze hun 75e verjaardag. Maar anno 2019 ziet de wereld er wel heel anders uit dan in 1944.

door Eduard Bomhoff

De communistische landen deden niet mee, maar in het rijke westen en in wat toen de ‘Derde Wereld’ heette hadden IMF en Wereldbank een goede reputatie. Het IMF hielp met tijdelijk krediet tegen de marktrente wanneer een lidstaat tekort had aan internationale harde reserves. Dan gaf het Fonds ook advies over de wisselkoers.
Alle landen hadden tot 1971 vaste wisselkoersen en er was nog zo weinig flitskapitaal en internationale speculatie tegen wisselkoersen dat het IMF rustig een paar weken kon nemen om de situatie ter plaatse te beoordelen en dan toestemming (of niet) te geven voor een devaluatie van de wisselkoers. De Wereldbank verstrekte gesubsidieerde leningen aan arme landen en adviseerde regeringen, vooral over infrastructuur.

Lees verder…


De Gereformeerde linkse kerk begon bij Nieuw-Guinea

Sieuwert Bruins Slot (links) en Johannes Verkuyl bij het 25-jarig bestaan van dagblad Trouw in 1968. Zij waren de grondleggers van de linkse ommezwaai in de gereformeerde zuil.

Kerken en christelijke partijen spelen nog altijd een cruciale rol in de Nederlandse politiek. Begin dit jaar dwongen de protestantse kerken van de PKN het CDA – en daarmee het kabinet – nog op de knieën met hun kinderpardon voor afgewezen asielzoekers.

Cruciaal is dat de gereformeerde kerken vanaf begin jaren zestig een draai naar links maakten. Gereformeerden maken sindsdien steeds weer van bovenaf een afslag naar links. Het begon met het verlies van Nieuw-Guinea, in 1962.

door Henk-Jan Prosman

Na de Tweede Wereldoorlog was in de Hervormde kerk de geest van de Doorbraak gaan waaien. Onder invloed van de Zwitserse theoloog Karl Barth ging men de roeping van de kerk en de verhouding van kerk en staat anders zien. In de praktijk betekende dit dat veel hervormde predikanten zich aansloten bij de Partij van de Arbeid.

Bij de hervormden domineert al rond de onafhankelijkheid van Indonesië, in de tweede helft van de jaren veertig, de overtuiging dat de oude koloniale orde voorbij is. Het verzuilde christendom en het cultuurchristendom kwamen bij de Doorbraak-theologen in een kwaad daglicht te staan. De theoloog Johannes Hoekendijk zei: ‘Onze ervaringen met dit soort christendom zijn te bitter geweest om nog verder mee te gaan.’Bij de gereformeerden blijven de gelederen nog wat langer gesloten. De Antirevolutionaire Partij (ARP) bleef zich verzetten tegen de onafhankelijkheid van Indonesië. Daar zien we pas ruim een decennium later, rond de kwestie Nieuw-Guinea, een breuk met de traditionele antirevolutionaire houding.

Lees verder…


U kunt een abonnement nemen op deze weekbrief (gratis, simpel), en mij volgen op Twitter @sypwynia of via Facebook. Lees hier meer recente publicaties →