Nederland al een halve eeuw narcostaat

Zo portretteerde het Duitse weekblad Der Spiegel Nederland een kwart eeuw geleden: als een moreel afgegleden narcoland. In Nederland werd boos gereageerd.

Drugs waren al nooit onschuldige hippie-handel

Ruim twintig jaar geleden noemde een Franse senator Nederland  een ‘narcostaat’ van een soort dat in Europa niet hoorde te bestaan. De Nederlandse woede was groot: het was een schande dat een bevriend EU-land zoiets over ons zei. Nu, 23 jaar later, zeggen Nederlandse autoriteiten het zelf: de drugsmaffia is Nederland boven het hoofd gegroeid. Maar eigenlijk was dat al heel lang zo. We wilden het alleen niet zien.

door Syp Wynia

De fundamenten voor de narcostaat Nederland werd eigenlijk al een kleine halve eeuw geleden gelegd, al ging het toen nog niet zozeer om pillen en cocaïne, als wel om grootschalige smokkelimport van hasjiesj. Niet veel later zond Koos Zwart, zoon van PvdA-minister Irene Vorrink, wekelijks op de radio de ‘beursberichten’ uit over de prijs van Rode of gele Libanon, Maroc of Afghaan.

En in 1976 kondigde Vorrink samen met CDA-minister Dries van Agt het Nederlandse gedoogbeleid af. Er werd een onderscheid gemaakt tussen hard en softdrugs. Die softdrugs konden geen kwaad, was het idee. Alleen harddrugs mochten niet, maar werden vooral als een verslavingsprobleem gezien.

Lees verder…

Ziggo’s kip met gouden eieren

Hoe kabelaar Ziggo de kijker linksom of rechtsom miljoenen laat betalen, hetzij aan stroom – hetzij aan een duurder abonnement. Over een gloeiend hete converter die 120 euro kost aan stroomgebruik. Ook als je niet kijkt.

door Jan Zandbergen

Kabelaanbieder Ziggo is een opvallend bedrijf in deze tijden, waarin de overheid en de politiek aandringen op matiging energiegebruik. Ziggo is met 7,2 miljoen aansluitingen en bijna vier miljoen klanten de grootste aanbieder van televisie en internet. Wat minder bekend is, is dat de klanten van Ziggo zonder het te weten grote afnemers zijn van elektriciteit. De standaard digitale ‘converter’ van Ziggo is al tien jaar de XL (daarvoor ‘Horizon’ genoemd) en gebruikt een ouderwetse hoeveelheid stroom: 58 Watt.

Lees verder…

Waartoe zijn onze advocaten op aarde?

Neem eens kijkje in een parkeergarage op de Amsterdamse Zuidas. In de hoofdstedelijke grachtengordel met gouden naambordjes, maatpakken en horloges krijg je ook een aardige indruk. Er wordt dankzij het wettelijke procesmonopolie met de verplichte winkelnering ten gunste van advocaten goed verdiend aan recht en onrecht. En aan zware criminaliteit. En dat is niet zonder risico.

door Paul Ruijs

Sterker nog, zelfs die keurige ietwat hysterische mevrouw Benedicte Ficq bedreigde nota bene Willem Holleeder met de dood als die niet ontlastend over haar klant drugscrimineel Dino S.  zou verklaren. Aldus Holleeders advocaat Stijn Franken en diens kantoorgenoot Zuur, die getuige waren van die doodsbedreiging.

Lees verder…

minister Ingrid van Engelshoven

Hoe de minister de verengelsing bevordert

Minister Van Engelshoven doet met haar wetsvoorstel ‘Taal & Toegankelijkheid’ een poging om internationalisering en verengelsing binnen het hoger onderwijs een halt toe te roepen, door de term ‘noodzakelijk’ te vervangen door  ‘meerwaarde’. Maar werkt het wel?

Door Sujet Shams

Universiteitsbestuurders trekken zich tot op heden weinig aan van de in de wet voorgeschreven term ‘noodzakelijk’ om opleidingen te doen verengelsen en internationale studenten aan te trekken. Zou de term ‘meerwaarde’ – die juist een financiële connotatie heeft – wel recht doen aan verbetering? Nee, de minister maakt juist ruimte voor verdere vercommercialisering van het hoger onderwijs.

Lees verder…

Zou Jezus werkelijk een klimaatalarmist zijn?

Het linkse imago van het protestantisme kreeg gestalte in de jaren ‘60. Een belangrijke bijdrage aan die verlinksing werd geleverd door de Wereldraad van Kerken: een bijzonder Marxistisch geïnspireerde organisatie die gretig de profetenmantel aantrekt. Henk-Jan Prosman vervolgt zijn serie over de linkse kerk.

door Henk-Jan Prosman

Kort na de Tweede Wereldoorlog, in 1948, werd  in Amsterdam de Wereldraad van Kerken opgericht. Na de oorlog leefde sterk de overtuiging dat ook kerken zich moesten vernieuwen en verenigen om een rol te kunnen spelen in de opbouw van een nieuw Europa.

Lees verder…

Over de klimaatpetitie

door Syp Wynia

Trouwe lezers van Wynia’s Week weten dat er in reactie op het ‘BURGERMANIFEST’ van enkele weken geleden spontaan een petitie is opgezet om Tweede Kamer en kabinet RutteDrie te attenderen op de vele onzinnigheden in het klimaatbeleid. Hoe onzinnig het is, bleek deze week weer eens uit publicaties, nu ten overvloede blijkt dat houtstook (‘biomassa’) geen bijdrage levert aan het klimaatbeleid, terwijl Nederland nou juist vele miljarden in die houtstook steekt.

De petitie tegen het klimaatbeleid en voor het Burgermanifest leidde een tamelijk sluipend bestaan, maar werd toch massaal ondersteund. Hier nog eens de website van de petitie. https://petities.nl/petitions/burgermanifest-tegen-het-klimaatbeleid-stop-de-klimaat-roller-coaster?locale=nl

Tot de volgende Wynia’s Week!

U kunt een abonnement nemen op deze weekbrief (gratis, simpel), en mij volgen op Twitter @sypwynia of via Facebook. Lees hier meer recente publicaties →