Komt het klimaatbeleid pas na Prinsjesdag?


Het kabinet zou nu toch eindelijk het Klimaatakkoord aftimmeren? En waarom hoort u daar niets van? Misschien hoopt premier Mark Rutte dat het wel goed komt als u het een beetje vergeet, dat gasverbod en zo | Minister Ingrid van Engelshoven (D66) wil de Nederlandse geschiedenis herschrijven, om de allochtonen te bedienen | In Den Haag en Straatsburg drijft Thierry Baudet de Christenbroeders uiteen | De generalist wint | Sponsor Wynia’s Week via backme.org


Kabinet hoopt dat u het klimaatbeleid beetje vergeet

door Syp Wynia

Ik heb het vaker gezegd: het klimaatbeleid van het kabinet-RutteDrie is gedoemd te stranden. Het kabinet lijdt aan overspannen pretenties, die het op ondemocratische wijze tegen hoge kosten wil doordrukken en dat ook nog zonder dat de kosteneffectiviteit voorop staat. Het klimaatbeleid heeft alle trekken van een onbetaalbare, monomane, irrationele missie. Mark Rutte houdt zijn kabinet dan ook in leven door het aftimmeren van het klimaatbeleid steeds maar weer uit te stellen. Dat lukt hem tot dusver nog, maar hoe lang?

Lees verder…


Minister wil historie Nederland herschrijven

door Roelof Bouwman

Tot welk jaar regeerde Floris V?
Wie waren de vier broers van Willem van Oranje?
Wanneer stierf Requesens en welk gevolg had zijn plotselinge dood?
Waardoor ontstond de Tweede Engelse Oorlog?
In welk gewest is nooit een stadhouderloos tijdperk geweest?
Welke landen namen deel aan de Spaanse Successieoorlog?
Wie waren de ouders van stadhouder Willem IV?
Welke woelingen hadden in 1747 en 1748 plaats?

Elk jaar arriveren op Nederlandse hogescholen en universiteiten tienduizenden nieuwe studenten die geen idee hebben wat op deze vragen het antwoord is. Geen wonder. Geschiedenis is sinds de in 1968 ingevoerde Mammoetwet een keuzevak. Historisch onbenul is in Nederland heel gewoon geworden.

Lees verder…


Baudet splijt de Christenbroeders

door Lucas Hartong

Het is zover. CU en SGP lijken ieder een andere weg te gaan. Geen scheuring, meer een verlating. Dat loopt al veel langer. Toen de ChristenUnie in 2000 ontstond bleef de SGP op zichzelf opereren. Vanwege praktische voordelen en ook wel een beetje vanwege het broederlijke geloofsaspect werd besloten om doorgaans bij verkiezingen een lijstverbinding of zelfs lijst-in-een-schuiving aan te gaan, zoals bij de meest recente EP-verkiezingen ook het geval was.

Lees verder…


In De Bicker, de dagelijkse nieuwsbrief van Michiel Bicker Caarten, werd de afgelopen week de aandacht gevestigd op een intrigerend boek, waarvan alleen de titel mij al enorm aanspreekt: ‘Range. Why Generalists Triumph in a Specialised World’. Oftewel: ‘Waarom generalisten zegevieren in een wereld vol specialisten’. Je maakt het immers dagelijks mee, dat hooggespecialiseerden zo in de ban zijn van hun specialisatie, dat ze alle details van hun boom kennen zonder te beseffen dat ze in een bos zitten. Een land als Nederland lijdt er onder, de Nederlandse politiek lijdt er onder. Schrijver David Epstein begint overigens over sport en vergelijkt de jeugd van Tiger Woods met die van Roger Federer.
Meer bij De Bicker