Het wordt alweer niet het jaar van de man

Wat is dat, culturele castratie? Moet alle vuur uitgebannen? Over de schaduwkanten van de feminisering van Nederland | Ook als er provincies vol zonnepanelen worden gelegd, dan nog haalt Nederland onmogelijk de klimaatdoelen. Trek er gerust een halve eeuw bij | In Meppel, of beter: in De Wolden, begint de victorie tegen het gasverbod | Wie mochten zich eigenlijk allemaal bemoeien met het Urgenda-arrest? | Nederland moet niet aan alles meedoen in Europa | Wilt u ook Wynia’s Week steunen? Dat kan ZO of ZO of anders gewoon op rekening NL94 INGB 0006 3945 08 ten name van WyniasWeek

Jongens in de knel. Beeld uit campagne van SIRE uit 2017.

Alles wat jongens en mannen leuk vinden wordt verboden

Nederland wordt in hoog tempo ontdaan van zaken die mannen bovengemiddeld leuk vinden: stevig autorijden, vuurtjes stoken, vuurwerk afsteken, roken, drinken en vlees eten. Alleen het vaderverlof wordt uitgebreid, maar dat is dan weer niet per se een mannending. De tijdgeest is niet aan de man.

door Syp Wynia

Lees verder…


Over dertig jaar bestaat bijna 30 procent van het Nederlandse deel van de Noordzee uit windparken

Het Nederlandse klimaatbeleid is een illusie

Volgens de officiële slagzin is het klimaatbeleid van RutteDrie ‘haalbaar en betaalbaar’. Dat van die haalbaarheid klopt alvast niet, zegt Jacques Hagoort. Het is zelf een illusie, dat het zou kunnen lukken. Hagoort pleit er voor om niet te proberen om in 2050 ‘fossielvrij’ te zijn, maar dat streven vijftig jaar op te schuiven, naar het eind van de eeuw. En zelfs dan zal het nog de grootst mogelijke moeite kosten.

door Jacques Hagoort

Lees verder…


De gemeenteraad van de Drentse gemeente De Wolden besloot een nieuwbouwwijk toch aan het gas aan te sluiten.

Groen gas is geen gas, ofwel: de profane verrassing van 2020

Er zijn gemeenten die het hoofd koel houden en de hype van de aardgasangst weten te overwinnen. Die doen wat het kabinet hoogst ongewenst vindt, maar net niet helemaal kan verbieden. Met een beroep op Zwaarwegende Redenen is er ontsnappen mogelijk. Neem nou De Wolden.

Door Jan Zandbergen

Lees verder…


Wie schreven het Urgenda-arrest?

Het is wel duidelijk hoe bij Sheila Sitalsing, columniste bij de Volkskrant, de wind waait. Een dag na de Urgenda-uitspraak van de Hoge Raad vroeg ze zich in haar column al af:  ‘Rechters beschermen ons, maar wie beschermt de rechter?’ Was er een aanslag gepleegd op een rechter? Was het gebouw van de HR bestormd?

door Paul Ruijs

Lees verder…


Leon Baten op bezoek

Nederland in Europa: laten we doen als de Denen

door Syp Wynia

Ik kreeg bezoek van de 17-jarige scholier Leon Baten, die de kerstvakantie benut om een werkstuk voor school te maken – een werkstuk dat ook de basis moet vormen voor een boek. Leon interviewde mij over Nederland in de Europese Unie, of er een Nexit moet komen en nog het een en ander. Het werd een interessant gesprek.

Lees verder…