Het chaotische klimaatbeleid van RutteDrie


De waan van de dag regeert, als het om het klimaat gaat. De ene dag zijn het aardbevingen, de volgende dag de KLM en dan weer de koopkracht die de koers bepalen. En: in 1995 was de VVD rechts, èn de grootste. Nu wordt de VVD rechts ingehaald. De mythe van de salariskloof. Plus: Bomhoff over Bolkestein. En: Havenaar over Nachkriegszeit.

door Syp Wynia

De ene dag worden kolencentrales gesubsidieerd, de volgende dag moeten ze dicht. Na verkiezingen worden bedrijven gespaard, maar als verkiezingen naderen moeten juist burgers ontzien. Het is om wanhopig van ter worden, dat emotiebeleid dat klimaatbeleid wordt genoemd. En toch is er hoop. De wal gaat het schip….

Lees verder...


Hoe de VVD rechts wordt ingehaald

In de jaren negentig was er nog nagenoeg niets, rechts van de VVD. Zo werd de VVD in 1995 voor het eerst de grootste. In 2019 is de VVD nog steeds de grootste. Maar de partijen van Geert Wilders en Thierry Baudet kunnen bij deze Statenverkiezingen samen (veel) groter worden dan de VVD van Mark Rutte.

door Roelof Bouwman

Heeft het aan de vooravond van de Provinciale Statenverkiezingen van 2019 zin om terug te blikken op de Provinciale Statenverkiezingen van 1995? Ja, want dat waren misschien wel de meest leerzame verkiezingen van….

Lees verder...


Gelijke beloning verkleint de salariskloof? Een Mythe!

Een vaak gehoorde feministische klacht is dat vrouwen aanzienlijk minder krijgen betaald voor hetzelfde werk dan mannen. Wetgeving om deze ongelijkheid tegen te gaan bestaat al jaren. Al in 1963 tekende de Amerikaanse president J.F. Kennedy de Equal Pay Act die ongelijke salariëring verbiedt. Toch zou er nog steeds sprake zijn van ongelijke beloning. Volgens onderzoek is dat zelfs 30%.

door Frank Karsten
Feministen beweren dat het beloningsverschil het resultaat is van discriminatie door werkgevers, en tal van rapporten lijken dat te bevestigen. Maar niet iedereen….

Lees verder...


Bomhoff over Bolkestein: geen waarden opleggen

Eduard Bomhoff heeft lof voor Frits Bolkestein, die zijn laatste – nou ja, laatste – boek heeft gepubliceerd. Maar hij heeft ook drie punten van kritiek: op Bolkesteins immigratie-opvattingen met name.

door Eduard Bomhoff

Lees verder...


Havenaar over Joffe: is ‘Nachkriegszeit’ wel voorbij?

Joseph Joffe

De Bondsrepubliek Duitsland wordt 70 jaar. Ronald Havenaar las het boek van Joseph Joffe. Over ‘De goede Duitser. De carrière van een morele supermacht.’ Die morele supermacht, doordrenkt van schuldbesef, heeft echter ook steeds goed op het eigenbelang gelet.

door Ronald Havenaar

Lees verder...


U kunt een abonnement nemen op deze weekbrief (gratis, simpel), en mij volgen op Twitter @sypwynia of via Facebook.

Lees hier meer recente publicaties →