Een betrouwbare liberale partij – kan het?


Een betrouwbare liberale partij zou een geheid succesnummer zijn in Nederland. Hoe komt het dat de VVD geen partij meer is waar je op kunt rekenen? | Lex Hoogduin checkt de euro anno 2019. Die krijgt een onvoldoende. Zou had Nederland de euro in ieder geval niet bedoeld | Anneke Groen en Herman Vuijsje duiken in het oneindige gezin, waarin ook grootouderleed | Henk-Jan Prosman met de eerste aflevering van een serie over het hoe, het waarom en de toekomst van De Linkse Kerk | U kunt sponsor worden van Wynia’s Week via backme.org


Kan de VVD weer betrouwbare partij worden?

door Syp Wynia

De VVD heeft alles mee. Dat vonden ze twintig jaar geleden ook al bij de VVD. In korte tijd was Nederland van een kerks land een ontkerkelijkt land geworden, waarmee de basis onder het CDA was geërodeerd. De kiezers van Nederland rekenden zich steeds minder vaak tot de arbeidersklasse en werden steeds vaker tot de middenklasse gerekend. In die combinatie van effecten had de VVD er bijna recht op om eindelijk, maar op stabiele fundamenten, de grootste partij van Nederland te worden en te blijven. En nu?

Lees verder…


Lex Hoogduin: De verzwakking van de euro

Het beleid van de Europese Centrale Bank – met steeds lagere rentes en andere ongebruikelijke maatregelen – biedt geen oplossing, maar vergroot juist het probleem van stagnerende economie en financiële instabiliteit. De route die de politici ondertussen inslaan (meer eenwording, meer gedeeld risico) brengt ook al meer problemen dan oplossingen. Het is de weg naar de transferunie. Dat is niet bepaald de euro waar Nederland in 1992 voor dacht te tekenen, aldus Lex Hoogduin, voormalig directielid van De Nederlandsche Bank.

door Lex Hoogduin

Het einde van het presidentschap van de ECB van Mario Draghi nadert. Hoe staat de euro en er voor, ruim tien jaar na de grootste crisis sinds de Grote Depressie van de jaren dertig van de vorige eeuw? De euro is er nog. Zonder de verklaring in 2012 van Draghi dat de ECB ‘alles zou doen binnen haar mandaat om de euro te redden’, had de geschiedenis een andere wending kunnen nemen. De euro hing aan een zijden draadje. Mario bedankt.

Lees verder…


Fricties in het eindeloze gezin

Anneke Groen en Herman Vuijsje schreven het boek ‘Eindeloos ouderschap’ over een nauwelijks te overschatten, maar te weinig gesignaleerd verschijnsel, te weten dat van het moderne eeuwige gezin. Op verzoek van Wynia’s Week kijken de auteurs nog eens naar de weerslag van hun observaties.

door Anneke Groen en Herman Vuijsje

Twee jaar na het verschijnen van ons boek Eindeloos ouderschap zijn er bijna vijfduizend exemplaren over de toonbank gegaan. Niet gek voor Nederlandse non-fictie. Ook de belangstelling vanuit de media verflauwt niet. Vooral vrouwenbladen tonen steeds opnieuw belangstelling. Opeenvolgende journalisten en redacteuren blijken ons onderwerp als nieuw te ervaren, vaak getriggerd door ervaringen uit hun eigen leven.

Eindeloos ouderschap is een toegankelijk geschreven maar toch redelijk doorwrocht signalement van een nog weinig opgemerkte sociale verandering: (groot)ouders houden zich langer intensief bezig met het wel en wee van hun nageslacht dan vroeger….

Lees verder…


Dossier: De Linkse Kerk, aflevering één.

Het protestantisme heeft Nederland de afgelopen vijfhonderd jaar in belangrijke mate getekend. Veranderingen in de protestantse kerken en protestantse gemeenschappen hadden en hebben ook grote invloed op samenleving en politiek. Merkwaardig genoeg is er weinig aandacht voor het curieuze fenomeen dat protestants Nederland vanaf het begin van de vorige eeuw steeds weer een afwijking naar links vertoonde. Steeds weer werd conservatief-christelijk uiteindelijk progressief-christelijk – of in laatste instantie alleen maar progressief en activistisch. De komende maanden wordt dit fascinerende verschijnsel in Wynia’s Week nader belicht.

door Henk-Jan Prosman

De linkse kerk: dat is een metafoor voor de eenkennigheid van linkse politici. Het dogmatisme dat doorgaans met de kerk wordt geassocieerd wordt herkend in het idealisme van progressieve partijen. Dat beeld is eigenlijk heel verwarrend. De protestantse kerken zijn doorgaans theologisch gezien liberaal ingesteld en zitten in hun maag met de theologische stelligheid van weleer. Sterker nog: in onze tijd lijken kerken zich juist vast te klampen aan linkse politieke idealen die als surrogaat moeten dienen voor de geloofszekerheden van vroeger tijden. De kerken zijn, zo bezien, linkse kerken in het kwadraat geworden.

Lees verder…


Facebook gaat geld maken

Wynia’s Week attendeert de lezers op interessante stukken in de blog De Bicker. Deze keer wijst Michiel Bicker Caarten op de aandacht die de BBC gaf aan het voornemen van sociale media-gigant Facebook om een eigen digitale munt te beginnen, de Libra. Met de Libra kan uiteraard betaald worden via Facebook, maar bijvoorbeeld ook via WhatsApp. Maar het idee is dat de Libra ook gebruikt kan worden om een kop koffie mee af te rekenen of om de bus mee te betalen.

Facebook zegt dat ze met een eigen munt komen om de vele wereldburgers mee te dienen die geen bankrekening hebben. Tuurlijk. Facebook zegt ook dat het eigen betalingssysteem streng gescheiden wordt gehouden van de gigantische databank waarin Facebook alles van iedereen opslaat. Tuurlijk.
Meer bij De Bicker