7 Redenen waarom klimaatplan Rutte3 niet deugt


De polders en de zee vol windmolens en zonneparken, maar een beter klimaat? Ho maar. We gaan nog wat beleven met het klimaatakkoord | Moeten Nederlanders echt nodig integreren in hun multicultiland ? Het berust allemaal op een misverstand. Nederland is veel Nederlandser dan beweerd | Vol of Groen? Hoog tijd dat Nederland kiest: open grenzen òf natuur en milieu| De parlementaire elite let niet zo op de burgers. Hoe zit dat met Thierry? | Hoe wijs zijn 16-jarigen?
Wilt u sponsor worden van Wynia’s Week? Van harte welkom! Backme.org


Klimaatbeleid: het is duur en het werkt niet

door Syp Wynia

Het kabinet heeft na bijna twee jaar dan echt een klimaatbeleid. Terwijl de premier zelf in het Verre Oosten zat, presenteerden vijf andere bewindslieden het ‘klimaatakkoord’ dat samen met het regeerakkoord, de Klimaatwet en allerlei losse maatregelen het klimaatbeleid van het kabinet vormt.
Het kabinet jubelt over het resultaat. Het klimaatbeleid houdt Nederland ‘leefbaar voor toekomstige generaties, het biedt behalve ‘milieuwinst’ ook ‘kansen voor de economie, onze welvaart en ons duurzame verdienvermogen’. Alles en iedereen wordt er beter van, ook uw portemonnee. Zou het werkelijk?

Lees verder…


Hoe ‘divers’ is Nederland helemaal?

Er zijn activisten en hoogleraren die vinden dat het hoog tijd wordt dat autochtone Nederlanders zich aanpassen aan de ‘multiculturele’ dan wel ‘superdiverse’ Nederlandse werkelijkheid. Maar hoe ‘divers’ is Nederland dan wel?

Onderzoeker Roel Jennissen ontzenuwt een reeks mythes. Hij signaleert een overdreven focus op de grote steden, waardoor het ‘diverse’ beeld wordt vertekend. Maar zelfs in de grote steden zijn ‘oorspronkelijke’ Nederlanders nog altijd de grootste bevolkingsgroep. In Amsterdam nam het aantal ‘Nederlandse’ inwoners de laatste jaren zelfs weer toe.

door Roel Jennissen

Wanneer men het heeft over etnische diversiteit in Nederland, gaat het vaak over Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, de drie grote zeer diverse steden in het westen. Toch woont slechts 12 procent van de Nederlandse bevolking in deze drie steden. Dat geldt ook voor maar ongeveer een kwart van de bevolking met een migratieachtergrond. Deze realiteit wil men echter nog wel eens uit het oog verliezen. Hoog tijd om eens te kijken hoe het daadwerkelijk is gesteld met de etnische verscheidenheid in Nederland en hoe die op lokaal niveau is neergeslagen.

Lees verder…


Wat wil Nederland? Vol of groen?

Bevolkingsbeleid was vaak taboe, maar na een oproep uit de Tweede Kamer zijn nu alle planbureaus van de overheid ingeschakeld om vooruit de kijken naar de omvang en samenstelling van de bevolking over dertig jaar, in 2050.

Migratiespecialist Jan van de Beek loopt hier in Wynia’s Week op de uitkomsten vooruit. Omdat er te weinig kinderen worden geboren, zou de bevolking kunnen krimpen. Maar als de immigratie van de laatste jaren doorzet, groeit de bevolking juist, wellicht naar zo’n 23 miljoen aan het eind van de eeuw.

En wat willen we eigenlijk? Een vol en bruisend land, met wellicht ook veel sociale spanningen en weinig natuur? Of liever minder mensen, maar harmonieuzer en groener?

door Jan H. van de Beek

Recent verscheen de periodieke herziening van de bevolkingsprognose van de Verenigde Naties. Deze bevat voor tal van regio’s en landen – waaronder Nederland – scenario’s voor de bevolkingsontwikkeling. Met name veronderstellingen over geboorte en migratie maken voor Nederland het verschil.1 De overheid kan die variabelen natuurlijk slechts beperkt beïnvloeden, maar toch suggereren de wijd uiteenlopende uitkomsten dat er voldoende ruimte voor beleid is. Dat roept direct twee vragen op: is het wenselijk om de bevolkingsomvang te sturen met beleid en in welke mate is dat mogelijk?

Lees verder…

Burgers buitenspel. Wat is Thierry’s alternatief?

De gevestigde politieke orde – van Rutte tot Klaver – heeft weinig eerbied voor de democratie en sluit hele bevolkingsgroepen buiten. Het is dan ook broodnodig dat die orde van tijd tot tijd wordt gewisseld en ververst. Maar Coen de Jong is er niet gerust op dat een wisseling van de wacht door bijvoorbeeld Forum voor Democratie (‘nieuwrechts’) wel tot zoveel meer vrijheid, democratie en burgerrechten zou leiden.

door Coen de Jong

Nieuwrechts, met name het Forum voor Democratie, is een blijvertje in de politiek. Het Commentariaat bij de publieke omroep zit weliswaar nog in de ontkenningsfase. En de deftige pers probeert met diepterapportages over groene kikker-memes Thierry Baudet pootje te lichten. Maar NRC-columnist Tom-Jan Meeus moet de wanhoop nabij zijn, want niets helpt tegen de electorale verlokking van de lavendellucht.

Lees verder…


Hebben 16-jarige kiezers betere opvattingen?

door Syp Wynia

Moeten 16- en 17-jarigen ook stemrecht krijgen? De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) pleit daar voor. Het kabinet-Rutte zegt dat deze overheidsadviseurs bij monde van minister Kajsa Ollongren (D66) na.

Zowel Ollongren als de ROB hopen zo ‘de politieke betrokkenheid’ van jongeren te vergroten. Het is de vraag of het werkt, want met die betrokkenheid staat het helemaal niet zo slecht. De opkomst van jongeren (18+) was bij de laatste Kamerverkiezingen in 2017 bijvoorbeeld veel beter dan eerder het geval was. Wat wel een probleem is, is dat vmbo’ers de stembus vaak mijden, in tegenstelling havo- en vwo-gediplomeerden. Dat is wel een groot probleem, maar dat los je allerminst op door de kiesleeftijd van 18 naar 16 jaar te verlagen.

Ernstiger is, dat de ROB hele bedenkelijke argumenten hanteert om de kiesleeftijd te verlagen. Zo vinden de overheidsadviseurs dat veel politieke vraagstukken ‘toekomstgericht’ zijn en dat de jeugd daarover mee zou moeten stemmen omdat de jeugd meer toekomst heeft dan de rest.

Omdat de bestaande kiezers – waaronder ouderen, uiteraard – naar het idee van de ROB andere ideeën hebben over bijvoorbeeld het klimaatbeleid, wil de ROB de blijkbaar als beter beschouwde opvatting van jongeren toevoegen aan de kennelijk minder deugdelijke opvattingen van de bestaande kiezers. Maar is dat dan geen manipulatie van de democratie?

Bovendien stelt de ROB vast dat er veel ouderen zijn en verhoudingsgewijs minder jongeren. De ROB wil die ‘balans in de generaties enigszins corrigeren’. Alsof in de Tweede Kamer niet kiezers, maar generaties vertegenwoordigd zijn en de ene stem meer waarde heeft dan de andere.

En waarom zou dat eigenlijk moeten, die ‘generatiecorrectie’?

De ROB geeft zelf toe dat er helemaal geen onderzoek is gedaan naar de veronderstelde ‘disbalans in de generaties’ en het nadeel dat ‘jongere generaties’ daarvan zouden ondervinden. Onzin, dus. Ik wijdde er mijn videocolumn voor YouTube (Café Weltschmerz) aan. Wat is de politieke wijsheid van de 16-jarige?


China is stabieler dan het westen

De Bicker wijst deze week onder meer op een lijvig stuk van de Amerikaanse wereldwatcher Robert Kaplan. Die signaleert dat wereldmacht China wellicht ook problemen kent, maar stabieler is dan de wereldmacht van het westen, de Verenigde Staten.

China komt niet met morele pretenties, maar met wegen, spoorwegen, pijpleidingen en havens. En niet de Atlantische Oceaan en zelfs niet de Stille Oceaan, maar de Indische Oceaan is het centrum van het Chinese universum. Ook een interessante observatie: het westen idealiseert de jeugd, maar het Chinese respect voor leeftijd en traditie biedt een steviger fundament voor de macht.

Meer bij De Bicker