7 redenen om niet te gaan stemmen op 23 mei

Er zijn goede redenen om niet te gaan stemmen voor het Europees parlement. En misschien een enkele reden om juist wel te gaan. Roelof Bouwman herinnert zich nog de tijd dat links tégen Europa was. Eduard Bomhoff checkt de klimaatadviezen van het Centraal Planbureau en vindt opvallende tegenstrijdigheden. En: Wynia op bezoek bij Wierd. Sponsor Wynia’s Week via backme.org


En één reden waarom ik wel ga op 23 mei

door Syp Wynia

Aan de opkomst bij verkiezingen kun je zien welk belang burgers hechten aan de volksvertegenwoordiging waarvoor gekozen wordt. Welnu: het Europees parlement staat steevast onderaan. Zelfs de verkiezingen voor de waterschappen trekken meer kiezers dan die voor het EP. Dat niet helemaal eerlijk, want de waterschappen liften mee met andere verkiezingen. Toch is het een tragisch beeld: ‘Europa’ legt het af tegen de waterschappen.

Lees verder…


door Roelof Bouwman

De Telegraaf was in 1979 Neerlands grootste krant, kinderen lazen Donald Duck en veel (groot)moeders Libelle of Margriet. Net als nu. Ajax werd in het voorjaar van 1979 landskampioen; de top 4 van de eredivisie bestond verder uit PSV, Feyenoord en AZ. Net als nu – hoewel we met het landskampioenschap misschien nog een slag om de arm moeten houden.
Ook waren er veertig jaar geleden – net als op 23 mei – verkiezingen voor het Europees Parlement. Het was de eerste keer dat de kiesgerechtigde burgers van wat toen nog de Europese Gemeenschap heette rechtstreeks hun vertegenwoordigers konden aanwijzen. Tot dan toe werden de leden van het Europees Parlement gekozen door de diverse nationale parlementen

Lees verder…


Planbureau stelt teleur met klimaatberekening

door Eduard Bomhoff


Twee keer heeft het Centraal Planbureau (CPB) advies gegeven over maatregelen om CO2 te beperken. In 2016 ging het om het voorontwerp van een klimaatwet van Groen Links en de PvdA. Groen Links was oppositie en de PvdA van Diederik Samson deed een handreiking – ongebruikelijk voor een regeringspartij – om milieubewuste kiezers binnen boord te houden.
We weten nu dat Samson geen succes had want zijn PvdA leed het grootste verlies ooit in de Nederlandse parlementaire geschiedenis: van 38 naar 9 zetels. Samson, die zichzelf terecht beschrijft als ‘soms fanatiek’ is desondanks nog niet uitgespeeld – maar daarover een andere keer. Het gaat nu over het CPB

Lees verder…


Op bezoek bij Wierd

Ik was twee keer collega van Wierd Duk. Midden jaren tachtig was ik chef bij het toenmalige Nieuwsblad van het Noorden en destijds trok ik Wierd aan als poprecensent – die trouwens al snel ook andere dingen ging doen. Zo trok Wierd naar de Sovjet-Unie van Gorbatsjov – een land dat in de daarop volgende jaren uiteen zou vallen. Hij werd vervolgens correspondent in Moskou. Later werd hij correspondent in Berlijn.
Vanaf 2008 kwam ik Wierd Duk weer tegen, nu als verslaggever bij Elsevier waar ik toen ook werkte. Maar hoewel onze belangstellingssferen elkaar overlappen, hadden we tot voor kort zelden iets samen gedaan, ook niet op radio of tv. Daar kwam een eind aan met deze podcast. Over het Wilhelmus in Winterswijk, over Duitsland en Europa en over het dolgedraaide Nederlandse klimaatbeleid. Aanbevolen!


U kunt een abonnement nemen op deze weekbrief (gratis, simpel), en mij volgen op Twitter @sypwynia of via Facebook. Lees hier meer recente publicaties →