Er komt niet meer, maar minder democratie. Burgers zijn dus steeds minder in tel. En dat is geen exotisch verschijnsel, maar ook in opkomst in ons eigen Nederland | De Noordzee, de Noordzee – wat wordt er van de Noordzee? Een windmolenpark! |Amerikaanse toestanden: onze universiteiten verworden tot ‘safe spaces’ en ‘knuffel rooms’ | En onze basisscholen vallen ook al ten prooi aan Sunny Bergman en Jerry Afriyie | De warmtepomp is een grommend hondenhok | Wilt u ook Wynia’s Week steunen? Dat kan hier

Het kabinet RutteDrie is bang voor de burger.

19 actuele risico’s voor onze eigen democratie

De vanzelfsprekendheid van de democratie is voorbij. Steeds meer landen worden steeds minder democratisch. Het westen kan de wereld ook moeilijk de maat nemen, want zo goed staat de democratie er in ons deel van de wereld ook niet voor. Democratie wordt maar wat vaak als een hinderlijk obstakel gezien. En dat is heus niet alleen de schuld van de populisten. Ook traditionele partijen – ja, ook de linkse – kunnen het zich aanrekenen. En wat te denken van de pleidooien voor klimaatdictatuur? En van volksangst?

door Syp Wynia

Met kleine stapjes worden rechten en vrijheden ingeperkt. Een krantenartikel met klimaat-sceptische opmerkingen wordt van Facebook gehaald, nota bene op voorspraak van de redactie van NU.nl, de grootste nieuwssite van Nederland die kennelijk als de censor van Facebook in Nederland is aangesteld.

Het krantenartikel was van De Telegraaf, een concurrent van NU.nl. Het ene mediaconcern – NU.nl is van het Finse Sanoma – censureert het andere mediaconcern – De Telegraaf is van het Belgische Mediahuis – in opdracht van een van ’s werelds grootste en invloedrijkste bedrijven, net Amerikaanse Facebook.

Lees verder…


De Noordzee wordt bedreigd door windmolens

De zee, de zee – wat zou Nederland zijn zonder de zee? Maar diezelfde zee, de Noordzee, wordt ernstig bedreigd – in de eerste plaats door de gesubsidieerde windindustrie. Die zegt het klimaat te helpen, maar zorgt voor milieuverontreiniging, verschraling van de natuur, aantasting van het landschap en de veiligheid op zee. De visserij kan het ook wel vergeten. Waar zijn we mee bezig?

door Lucas Hartong

Onder aanvoering van oud VVD-politicus Nijpels is aan de klimaattafels van alles afgesproken om Nederland van de traditionele energievormen af te halen. Gas moest verdwijnen, kernenergie is onbespreekbaar en dus kwam men uit bij de meest dure vormen: zonne- en winenergie.

Ons land werd en wordt vol gepoot met het open landschap aantastende windmolenparken, maar nu is de zee serieus aan de beurt. Staan er al enkele honderden in het zeewater, binnen afzienbare tijd moeten dat er duizenden zo niet tienduizenden worden, tot zo’n 20% van het totale oppervlak van de Noordzee.

Lees verder…


Hondjes aaien op de Universiteit van Amsterdam
Foto: Monique Kooijmans

Universiteiten in ban van safe spaces en knuffelhondjes

door Sebastien Valkenberg

Vergeet diversiteit, universiteitsbestuurders hebben een nieuw Hoera!-woordje. Het speerpunt voor het nieuwe collegejaar is ‘veiligheid. Dat wil, tussen twee haakjes, niet zeggen dat diversiteit op haar retour is. Het is alleen onnodig om zo hard op die trom te slaan als de afgelopen jaren. Met de aanstelling van verschillende ‘diversity officers’ is dat thema inmiddels verankerd in de organisatie. Dat geldt niet voor veiligheid. Nóg niet, want dat gaat veranderen.

Lees verder…


Amsterdamse basisschool

Vervalt het basisonderwijs nu ook al in identiteitspolitiek?

Activisten als Sunny Bergman en Jerry Afriyie stellen dat als leerlingen een te laag schooladvies krijgen dat aan racisme ligt, dan wel aan ‘witte superioriteit’. Erger: er wordt ook nog naar ze geluisterd.

door Sujet Shams

De Amsterdamse wethouder Marjolein Moorman (PvdA) maakte kort voor de zomer haar nieuwe onderwijsplan bekend. Ze laat in dit plan zien, te hebben geleerd van het verleden. De identiteitskoers over huidskleur, afkomst en religie waar de PvdA eerder aan meedeed – en die leidde tot een grote terugval – lijkt op dit punt verleden tijd.

Lees verder…


Na Ruud van het straalkacheltje nu Joost van de warmtepomp. Ook weer zo’n zo’n paradijselijke oplossing die natuurlijk niet bestaat. Lees en huiver.

door Jan Zandbergen

Staat u mij toe dat ik nog even terugkom op de kwestie van twee weken geleden. Lees hier De warmtepomp-lobby van de gemeente Amsterdam bracht in zijn poging de Gewone Man te bereiken de Amsterdamse huurder Ruud voor het voetlicht. Het genoteerde verslag van Ruuds dramatische afscheid van het aardgas bevatte zoveel onwaarschijnlijkheden dat ik vermoedde dat diens casus geheel en al op fantasie berustte.

Lees verder…


Het Burgermanifest is nu ook een petitie

door Syp Wynia

In de vorige Wynia’s Week publiceerde ik het Burgermanifest tegen het Klimaatbeleid van het kabinet RutteDrie. Lezers van Wynia’s Week hebben spontaan een petitie opgezet, gericht aan kabinet en Tweede Kamer, waarin die worden opgeroepen zich te bezinnen. Het Nederlandse klimaatbeleid is immers overambitieus, helpt het klimaat niet of nauwelijks en helpt burgers aan de bedelstaf.

En zo’n petitie is zo’n beetje de enige manier om als burgers op te staan, want voor het klimaatbeleid zijn allerlei bedrijven en belangengroepen geraadpleegd, maar de burgers stonden steeds buitenspel. De petitie wordt dus niet door Wynia’s Week georganiseerd, maar heeft uiteraard mijn sympathie. Kijk hier hoe u de petitie kunt ondertekenen. Van harte aanbevolen!

Filmpje! Mocht u nog niet overtuigd zijn van het Burgermanifest: voor mijn wekelijkse gesproken column op YouTube (via Café Weltschmerz) maakte ik er ook een verhaal over.

Tot de volgende Wynia’s Week!Eindelijk: het BURGERMANIFEST tegen het Klimaatbeleid van RutteDrie! Doe mee aan de ‘publieksconsultatie’ – en doe het snel | Het wordt steeds gekker met de rekenrente voor pensioenfondsen | Politiek en rechtsgang botsen in het Wilders-proces | Een dure zaak voor Nederland, al die buitenlandse studenten | P.C. Emmer over de vergeten strijd tegen de Arabische slavenhandel | 19 risico’s voor de democratie | Wilt u Wynia’s Week steunen? Dat kan hier

Aan de ministers Rutte, Wiebes en Ollongren,

Uw kabinet is begonnen aan een jarenlange publiekscampagne, waarin de burgers van Nederland wordt opgeroepen deel te nemen aan uw klimaatbeleid. We zullen er vast nog veel van merken. Maar toen uw kabinet op 24 augustus 2019 een ‘publieksconsultatie’ uitschreef over dat klimaatbeleid werd dat zorgvuldig buiten beeld gehouden. Voor het eerst mochten de burgers van Nederland iets zeggen over het klimaatbeleid dat zo ingrijpend is voor hun levens, maar niemand die er van weet. Daar willen we in dit Burgermanifest, deze open brief aan u en uw collega-ministers, wat aan doen.

Lees verder…


De Nederlandsche Bank in Amsterdam

Het wordt steeds gekker met de rekenrente voor de pensioenfondsen

Zelfs bij een lage rente hebben de pensioenfondsen voldoende reserves om aan hun verplichtingen te voldoen, zegt Eduard Bomhoff. Waarom eigenheimerig vasthouden aan een krappe rekenrente? Bomhoff pleit voor een rekenrente die niet eenzijdig kijkt naar de rente op staatsschuld.

door Eduard Bomhoff

Nieuwe kortingen op de pensioenen dreigen, tenzij de regering en De Nederlandsche Bank (DNB) inschikken over de zogenaamde rekenrente. DNB is niet zo van inschikken, want de cultuur daar is er nog steeds een van ‘wij maken de regels, wij zien toe op de uitvoering en wie daarmee een probleem heeft kan bij ons in beroep gaan’. Toch neemt de spanning toe, want PvdA en GroenLinks willen een andere rekenrente en de steun van die partijen is onmisbaar voor het Pensioenakkoord in de Eerste Kamer.

Lees verder…


De website GeenStijl monteerde het proces-Wilders ook visueel tot een politiek proces.

Politiek en recht botsen in het Wilders-proces

Het tweede Wilders-proces verwordt tot een ‘Wildersgate’. Paul Ruijs loopt langs de achilleshielen van de rechtsstaat. En dat zijn er vele: van rechters die geen PVV-stemmende collega willen, tot de slager-miljonair die wel veroordeeld werd, maar al meteen wist dat hij niet hoefde te zitten.

door Paul Ruijs

In Wales houden ze ieder jaar een wedstrijd wie het beste kan liegen. Advocaten en politici mogen niet meedoen, want het is wel een amateurwedstrijd. In Nederland zouden ook justitieambtenaren uitgesloten zijn. Want een onbedoeld maar zeer nuttig neveneffect van het optreden van Geert Wilders is, dat hij het gênante, niet ophoudend gelieg, gedraai en de hypocrisie van onder andere justitieambtenaren – met en zonder toga – blootlegt.

Lees verder…


Minister Ingrid van Engelshoven

Meer, of toch liever minder buitenlandse studenten?

Moeten er meer of minder buitenlandse studenten aan onze universiteiten en hogescholen komen? Is het aantal buitenlandse studenten doorgeschoten zoals minister Van Engelshoven vindt of moeten we om de schatkist te spekken zo veel mogelijk buitenlandse studenten hier naartoe te halen?

door Wim Groot & Henriëtte Maassen van den Brink

Minister Van Engelshoven heeft aangekondigd, de groei van het aantal buitenlandse studenten aan Nederlandse universiteiten en hogescholen te willen indammen. Ze wil het minimum collegegeld voor niet-EU studenten verhogen en de mogelijkheid bieden dat opleidingen het aantal buitenlandse studenten beperken.

Lees verder…


Uitgehongerde Afrikaanse slaven, door de Britse marine op een Arabische dow aangetroffen

De vergeten strijd tegen de Arabische slavenhandel

Na de afschaffing van de slavenhandel van Afrika naar Amerika bleef de Arabische slavenhandel nog lang bestaan. P.C. Emmer over een vergeten hoofdstuk: hoe de Engelsen poogden ook die slavenhandel te beëindigen.

door Piet Emmer

‘Slavernij bestond overal.’ Die constatering is langzamerhand een platitude geworden en het is dan ook geen wonder dat de grote tv-serie over de geschiedenis van slavenhandel en slavernij uit 2010 van de NTR met deze constatering begon.

Vandaar dat er in de eerste aflevering aandacht besteed werd aan de honderdduizenden Europese slaven in Noord-Afrika, meestal matrozen en passagiers van schepen, die door de Arabische zeerovers gevangen waren genomen. De NTR-serie zweeg over de Arabische slavenhandel in Oost-Afrika. Toch was de kritiek op het internet niet van de lucht.

Lees verder…


‘Volksangst’ ondermijnt de democratie

door Syp Wynia

Mijn wekelijkse filmpje voor YouTube (via Café Weltschmerz) is deze week een overzicht van 19 actuele gevaren voor de democratie. Van het verlies van het westen (waar de democratie vandaan komt) tot elitisme – want ‘populisme’ is zeker niet de enige bron van zorg. Sterker nog: populisme is misschien wel meer gevolg dan oorzaak.

Voor het Belgische weekblad Knack schreef ik een ‘longread’ waarin de democratie ook al centraal staat, want de democratie raakt uit de gratie. Wie geen abonnee van Knack is kan het toch lezen, bijvoorbeeld na een registratie of een gratis proefabonnement op Knack voor een maand. Lees het hier

Omroep WNL besteedt ook uitvoerig aandacht aan mijn Knack-artikel en over de bedreigingen van de democratie. Lees dat hier

Meer audiovisueel: BNR Nieuwsradio heeft een nieuwe podcast, waar ik zo nu en dan ook te horen ben. Deze verse aflevering is samen met Ebru Umar en Geerten Waling. Over salafisme in het Nederlandse onderwijs en over Wildersgate (waar Paul Ruijs ook over schrijft, zie boven). Luister hier

Tot de volgende Wynia’s Week!


U kunt een abonnement nemen op deze weekbrief (gratis, simpel), en mij volgen op Twitter @sypwynia of via Facebook. Lees hier meer recente publicaties →


Gemeenten willen om het hardst van het gas af, maar hun burgers voelen daar weinig voor. Het gasverbod zorgt voor een clash tussen burgers en politiek | Overheden, Facebook en Google slaan de handen ineen om media te kortwieken | Ruud, portret van een handige Mokumer | Schrijf Geert Wilders niet af | Steunt u Wynia’s Week? Dat kan hier

Gas af SCP

Ook Purmerend wil klimaatkampioen worden

Nederlanders zijn steeds minder enthousiast over het gasverbod, dat huizen verplicht van het gasnet afkoppelt. Omdat ze het nut er niet van inzien en omdat ze er niet voor willen opdraaien. Nederlandse gemeenten spelen ondertussen juist een wedstrijdje wie zijn burgers het eerst van het gas afsluit. Hoe pakt dat uit, in Purmerend, bijvoorbeeld?

door Syp Wynia

Als zoveel andere gemeenten wil Purmerend de duurzaamste zijn en met de meeste klimaatambitie. Dat vertaalt Purmerend, net als veel Nederlandse gemeenten in: wij willen als eerste van het gas af. Als plaatselijke politici dat wedstrijdje duurzaamheid niet zelf bedenken, dan zijn het wel handige klimaatbureaus die hen op het idee brengen.
Maar werkt het wel? In Purmerend betalen de burgers wel de hoofdprijs, maar het klimaat schiet er niets mee op, de natuur al helemaal niet. En het aardgas, dat overal de schuld van krijgt, blijft broodnodig en het gebruik neemt nauwelijks af. Wat Purmerend in het klein is, dat is Nederland in het groot.

Lees verder…


De denktank Freedom House waarschuwde al in 2015 voor de vele bedreigingen van de persvrijheid

Overheidsoffensief tegen populisme is gevaarlijk voor kritische, onafhankelijke media

Grote bedrijven overheersen de media en de overheden mengen zich in wat media wel of niet moeten publiceren. De Europese Commissie is heel actief in het bestrijden of wegmasseren van onwelgevallig nieuws, zo ook minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken. Onder het mom van bestrijden van nepnieuws, van populisme en van Russische invloed wordt sluipenderwijs de persvrijheid ondermijnd, ook in samenwerking tussen bedrijven en overheid. Het echte doel: machtsbehoud.

door Coen de Jong

De Democratische presidentskandidaat Bernie Sanders schreef onlangs in een artikel in de Columbia Journalism Review dat de pluriformiteit, de onafhankelijkheid en de relevantie van de journalistiek onder vuur liggen. Grote conglomeraten krijgen vrijwel alle media in handen, Facebook en Google domineren de digitale advertentiemarkt en hebben grote invloed op de vindbaarheid en verspreiding van nieuwsberichten.

In Nederland bestaat de situatie dat ruim 85 procent van de landelijke en regionale dagbladen in handen zijn van twee Belgische mediaondernemingen, Mediahuis en De Persgroep. Daarnaast bemoeien Europese overheden – hiertoe aangestuurd door de Europese Commissie – zich steeds meer met de nieuwsvoorziening op de sociale media.

Lees verder…


Ruud in zijn keuken

‘Ruud maakte zijn huurwoning aardgasvrij uit wraak’

Of: hoe lobbyisten namens de gemeente Amsterdam een progressief rolmodel op de sociale media introduceren. Maak kennis met de fictieve Amsterdamse held ‘Ruud’, die zich diep in de schulden stak om de nieuwe hoofdstedelijke aartsvijand het hoofd te bieden: aardgas.

door Jan Zandbergen

Wie op de sociale media ooit éénmaal op een bericht heeft geklikt met als onderwerp de energietransitie of het aardgasverbod kent het fenomeen: nadien word je overspoeld met soortgelijke berichten en vooral advertenties van lobbyisten, energieaanbieders en installateurs. De advertentie van de gemeente Amsterdam die ik onlangs op dit gebied kreeg voorgeschoteld is een absolute beauty. Het is de casus van een Amsterdamse huurder, genaamd ‘Ruud’ die tegen het advies van alles en iedereen in besloot van het aardgas af te gaan.

Lees verder…


Vijftien jaar Geert Wilders solo (en nog lang niet weg)

door Syp Wynia

Op 2 september 2004 stapte Geert Wilders uit de VVD – of werd hij uit de VVD gegooid. In ieder geval was Wilders al na het vertrek van Frits Bolkestein als VVD-leider in 1998 weliswaar een vooraanstaand Kamerlid, maar ook een wat wrevelig Kamerlid geworden. Onder politiek leider Hans Dijkstal voelde zich teveel gebonden. Dijkstal gaf hem een lage plaats op de Kamerlijst en Wilders was, tot zijn ontsteltenis, zelfs enkele maanden Kamerlid-af.

Onder de nieuwe fractievoorzitter, Jozias van Aartsen, groeide de onmin. Vanaf begin 2004 ging Wilders al op ramkoers – in ieder geval naar het idee van sommige Kamerleden, die zich beklaagden bij Van Aartsen. Die zag, samen met vice-premier Gerrit Zalm, uiteindelijk geen andere mogelijkheid dan om Wilders uit de fractie te zetten. Het formele breekpunt: Wilders wilde, anders dan de officiële partijlijn, Turkije hoe dan ook niet in de Europese Unie. Dat is nu overigens een breed gedeeld standpunt, zeker ook in de VVD-achterban.

In mijn column voor YouTube (via Café Weltschmerz) breng ik het vervolg in kaart: 15 jaar Geert Wilders solo. Voorlopige conclusie: Schrijf Geert nooit te vroeg af.

In dat verband is het ook interessant wat er zich afspeelt in en rond Forum voor Democratie, de dynamische rivaal van Wilders’ Partij voor de Vrijheid, waar het tegenwoordig wel heel erg dynamisch is. Ik sprak er over voor BNR Nieuwsradio. Die uitzending kunt u hier beluisteren


Tot de volgende Wynia’s Week!


De hoofdstad van Nederland is ten prooi gevallen aan doortrapte drugscriminelen, maar wordt bestuurd door naïeve amateurpolitici | Minister Bruno Bruins probeert zijn imago op te poetsen door alarm te slaan over de medicijnen| Eduard Bomhoff hoopt dat het er niet van komt, van de recessie | Rechters laten zich betalen door advocaten| Tocqueville kan best eens een waarschuwing inhouden voor de autocraten in Moskou en Beijing | Waardeert u Wynia’s Week? Sponsoren kan hier


B en W van Amsterdam. In het midden burgemeester Femke Halsema, rechts van haar de wethouders Rutger Groot Wassink, Sharon Dijksma en Laurens Ivens.

Drugshoofdstad èn speeltuin voor utopisten

Een onrustbarend rapport schildert Amsterdam als de drugshoofdstad van Europa, waar de maffia niets in de weg wordt gelegd. Maar terwijl de drugsbaronnen de economie en de samenleving infiltreren wordt de stad politiek geleid door symboolpolitici, die doen alsof de hoofdstad van Nederland een speeltuin is voor hun utopische fantasieën.

door Syp Wynia

Het goede aan het alarmerende rapport van Pieter Tops en Jan Tromp over Europa’s drugshoofdstad Amsterdam bestaat er uit, dat het werd geschreven in opdracht van burgemeester Femke Halsema (GroenLinks). Halsema is kennelijk niet van plan de ogen te sluiten, waar hele generaties politici dat voor haar wel deden.
Als er één zin uit het rapport is die blijft hangen, is het wel de uitspraak van ‘een voormalige topambtenaar met tientallen jaren ervaring’. Die zei over het lakse drugsbeleid van de gemeente: ‘Dat was in de jaren ’90 al het geval. Men vindt handhaving rechts en daarom wordt het verwaarloosd. Maar handhaven doe je voor de kwetsbaren’.

Lees verder…


Bruno Bruins’ strijd tegen pillen-windmolens

Minister Bruno Bruins van Medische Zorg probeerde eind augustus de aandacht af te leiden van zijn zwakke optreden rond de verplegerswet BIG-2 door een open brief te publiceren in de Volkskrant. Hierin riep hij farmaceutische bedrijven op om openheid te geven over de kosten van de ontwikkeling en productie van dure geneesmiddelen. Als ze geen openheid zouden geven, dan dreigt hij ze aan de schandpaal te nagelen.

door Wim Groot en Henriëtte Maassen van den Brink

In zijn brief verwijt Bruins de geneesmiddelenfabrikanten dat ze niet meewerken om de zorg betaalbaar te houden: ‘(…) overal werken gedreven zorgverleners, bestuurders en patiënten samen met mij om de kosten in de hand te houden. (…) Hoe zuur is het dan dat één heel belangrijke partij in de zorg niet of nauwelijks meedoet, te weinig verantwoordelijkheid neemt. Er zelfs vaak een flinke schep bovenop gooit. Niet omdat het moet. Maar omdat het kan.’

Het klinkt dramatisch en bevlogen van de minister, maar het is onzin.

Lees verder…


Wall Street

Misschien zet de recessie niet door…

Er is veel reden om aan te nemen dat de (Amerikaanse) economie volgend jaar gaat krimpen, betoogt Eduard Bomhoff. Maar: het kan ook anders gaan.

door Eduard Bomhoff

Voor het eerst sinds 2007 werd deze week de termijnstructuur van de rente in de VS ‘horizontaal’. Zo dadelijk leg ik uit wat dat is, maar eerst de reden om aandacht te besteden aan deze financiële indicator. Over de afgelopen vijftig jaar is de Amerikaanse economie zeven keer in een recessie geraakt, dat is een terugval in de economie van twee of meer kwartalen krimp (normaal voor een hoog ontwikkelde economie is 2-3 procent groei, en dat is ook nodig om genoeg banen te scheppen; in een recessie stijgt altijd de werkloosheid).

Lees verder…


Open brief aan persrechter mr Elianne van Rens

Belangenverstrengeling is onder rechters nog steeds de gewoonste zaak van de wereld, betoogt Paul Ruijs. Advocaten kunnen met rechters overleggen en ze betalen onder de dekmantel van een cursus. De tegenpartij heeft het nakijken.

Den Haag, 31 augustus 2019.

Geachte mevrouw Van Rens,

Als de Tweede Kamer noch de minister rechters controleren en rechters elkaar ontzien dan moet het maar van de burgers komen. Bij de presentatie van ons IRM rapport uit 1996 was een rechter het daar van harte mee eens. Rechtspraak is tenslotte te belangrijk om het alleen aan het togagilde over te laten. Om die reden heb ik u in uw hoedanigheid van persrechter van de Rechtbank te Den Haag op 1 aug. jl ongevraagd lastig gevallen met de kwestie van een verborgen en omstreden nevenfunctie van een van uw collega’s. U kunt er ook iets over terugvinden in Wynia’s Week van 17 aug. jl.

Lees verder…


De revolutie staat nog niet voor de deur

Al vijftien jaar geleden constateerde NRC-Handelsblad columnist J.L. Heldring dat de politieke filosoof Alexis de Tocqueville (1805-1859) steeds belangrijker werd als uitlegger van maatschappelijke verhoudingen. Hij nam de plaats in van Karl Marx, die lange tijd in deze rol prominent was. De waarschuwing tegen verval verdrong het geloof in progressie. De overtuiging dat de democratie de ergste crisis sinds de jaren dertig van de 20e eeuw ondergaat, wordt inmiddels breed gedeeld.

door Ronald Havenaar

In zijn hoofdwerk Over de democratie in Amerika (1835-1840) gaat Tocqueville in op het gevaar van desintegratie dat het democratisch bestel volgens hem voortdurend bedreigt. Dit werk verscheen in 2011 in een Nederlandse vertaling die een bescheiden verkoopsucces werd. Met de publicatie van Het Ancien régime en de Revolutie zijn nu de drie belangrijkste werken (inclusief de Herinneringen, 2010) van Tocqueville hier beschikbaar.

Lees verder…


Plotseling gaat het kabinet-Rutte op volle toeren

door Syp Wynia

Het is zelden vertoond: een Nederlandse minister van Financiën die zelf op het idee komt dat de staat niet minder, maar meer geld moet uitgeven. Nu wordt Wopke Hoekstra daarbij wel enthousiast geholpen door (linkse) economen en – belangrijker – de bedrijvenlobby van VNO-NCW. De werkgevers zijn, als bekend, vooral geïnteresseerd in lagere overheidsuitgaven als dat lagere bedrijfsbelastingen oplevert. Hoe dan ook, het kabinet gaat helemaal los. Ongekend.

Het derde kabinet-Rutte gaat iets hoogst ongewoons doen. Ten eerste wordt er volgend jaar veel meer geld uitgegeven. Bovendien wordt volgend jaar – eindelijk, kun je wel zeggen – de lastendruk eens wat lager. En verder wordt er een miljardenfonds opgetuigd, dat de komende jaren ‘investeringen’ moet doen: vliegvelden, snelwegen, treinen – en vast ook wel het een en ander voor het klimaat.

Er loopt bij dat historische gooi- en smijtwerk van alles door elkaar. Ten eerste zijn de beloftes om de burgers meer koopkracht te geven nooit uitgekomen en dat zal volgend jaar wel moeten, want enkele maanden later zijn er weer verkiezingen. Ten tweede is geld nu zo goedkoop, speciaal voor de staat, dat zelfs de minister van Financiën vindt dat je zo’n buitenkansje niet kunt laten lopen. En verder bestaat een beetje het idee dat het de komende jaren slechter kan gaan met de economie, die dus wel een impuls uit de overheidskas kan gebruiken.

Daarover (en veel meer) gaat het in dit video-interview van Coen de Jong met mij. Eerdere interviews – ook via Café Weltschmerz via YouTube – gingen over het verdrag van Marrakesh, over het klimaatbeleid en over de verkiezingen van dit voorjaar. Ze zijn allemaal te vinden op deze site en op YouTube.


U kunt een abonnement nemen op deze weekbrief (gratis, simpel), en mij volgen op Twitter @sypwynia of via Facebook. Lees hier meer recente publicaties →

Minister Bruins ontlokte een zorgopstand met een wet die verpleegkundigen degradeert. Zowel die wet als de opstand zeggen veel over het Nederland van 2019 | Professor Piet Emmer weet alles van Nederland en de slavernij. Hij suggereert een boycot van de nieuwe ‘geschiedeniscanon’ van D66-minister Ingrid van Engelshoven | Jan Zandbergen doet al ervaring op met het gasverbod | De geesteswetenschappen zitten in het slop, ziet Sebastien Valkenberg. Die academici doen dat deels zelf | Wilt u ook Wynia’s Week sponsoren?


Lang duurde deze feestvreugde niet. VVD-minister Bruno Bruins lanceerde op 5 juni samen met de zorgpolder de wet BIG 2, die nu al weer in de koelkast ligt.

Vrouwenberoepen worden minder serieus genomen

Minister Bruno Bruins (VVD, Zorg) tekende een wet, waarin zorgvakbonden en zorgwerkgevers een nieuw beroep vastlegden: de regieverpleegkundigen. Gewone verpleegkundigen moeten zich opnieuw scholen om het werk te doen dat ze al doen. De minister en de polderaars waren totaal verbijsterd, toen er een opstand uitbrak. Maar zowel hun wet als de opstand zeggen veel over het Nederland van 2019. De zorgopstand legt een poldercrisis bloot. En werkende vrouwen worden nog altijd minder serieus genomen.

door Syp Wynia

De foto van 5 juni van dit jaar zegt veel. In het midden de VVD-minister van Zorg, met om zich heen alles wat je zoal in de polder aan vergaderaars hebt: de werkgevers, de vakbonden, de beroepsvereniging. Het is de wereld van de bestuurders die – als ze al uit het werkterrein komen – er prat op gaan ‘niet praktiserend’ te zijn.

Vergelijk het met de ‘zorgakkoorden’ die diverse ministers de afgelopen jaren sloten met allerlei instanties uit de gezondheidszorg. Meestal staan de foto’s dan vol met politici, oud-politici en andere lobbycraten. Er staat zelden iemand tussen die een hand aan het bed is. De zorg is van de vergaderaars.

Lees verder…


Slavenhuisjes op Bonaire

De Rijksschaduwencanon van Fatah-Black

Minister Ingrid van Engelshoven wil de Nederlandse geschiedenis laten herschrijven. Er moeten meer ‘schaduwkanten’ in, zoals die van de slavernij, want de ‘zwarte’ geschiedenis van Nederland is nog niet zwart genoeg. De samenstelling van de commissie voor de nieuwe ‘canon’ belooft weinig goeds. Maar er is nog een noodrem, betoogt professor Piet Emmer. Scholen kunnen de straks door Van Engelshoven herschreven geschiedenis immers ook nog gaan boycotten.

door Piet Emmer

Wat is geschiedenis? Alles wat in het verleden is gebeurd. Tegen dat antwoord is weinig in te brengen, maar het helpt ons nauwelijks verder. Het is namelijk ondoenlijk om alles, wat ooit op aarde heeft plaats gevonden, weer terug in onze herinnering te roepen. We moeten dus een keuze maken. Soms gebeurt dat onbewust.

Denk u zelfs eens aan dat gedeelte van uw leven, dat achter u ligt. Wat weet u daar nog van? Een aantal mooie hoogtepunten misschien en – als u eerlijk bent tegen uzelf – ook een aantal mislukkingen. Maar een groot deel van uw persoonlijke verleden bent u vergeten. Grosso modo gaat de geschiedwetenschap op dezelfde wijze te werk als uw persoonlijke geheugen.

Lees verder…


Staat bedenkt probleem en verzint dure oplossing

De aardlekschakelaar

Het gasverbod voor de Nederlandse huishoudens staat niet op zichzelf. ‘De staat overheid creëert zelf een probleem en biedt tezelfdertijd de oplossing, als altijd met een stevig prijskaartje,’ constateert Jan Zandbergen. Hij deed alvast ervaring op met de Waterslavin.

door Jan Zandbergen  

De soap die ‘Gasverbod’ heet is beter dan Game of Thrones. De ontwikkelingen gaan in zo’n duizelingwekkende vaart dat ze de liefhebber makkelijk ontgaan. Je even laten bijpraten door een andere bingewatcher is geen optie, want de afleveringen worden niet aangekondigd. Grote kans dat je informant de laatste ontwikkelingen evenmin kent.

Lees verder…


The Lion King: fascistisch?

Dubbele crisis bij de geesteswetenschappers

De overheid is veel te verwijten, maar de universitaire geesteswetenschappers doen zelf ook hard mee aan het vernietigen van hun professie, zegt Sebastien Valkenberg. En wat is eigenlijk DWEM?

door Sebastien Valkenberg

Nog een paar dagen en dan begint aan de Vrije Universiteit in Amsterdam een collegejaar dat nu al historisch genoemd kan worden. Voor het eerst sinds heel lang kun je er géén Nederlands meer studeren. Dit staat voor meer dan een universiteit die zich onvoldoende inspant om een zieltogende opleiding te behouden, zoals de klacht de afgelopen maanden klonk. Het is een symptoom van de staat waarin de geesteswetenschappen verkeren.

Lees verder…


Voor YouTube (via Café Weltschmerz) maakte ik een inmiddels veelbekeken filmpje over de zorgopstand.


U kunt een abonnement nemen op deze weekbrief (gratis, simpel), en mij volgen op Twitter @sypwynia of via Facebook. Lees hier meer recente publicaties →

De Franse president Macron heeft nu een Franse pion met een Duits paspoort in Brussel. Want Ursula von der Leyen, die komt de Fransen wel heel graag tegemoet | Nederlandse rechters, die klagen graag en veel over de werkdruk. Maar velen hebben er banen bij. En die geven ze lang niet altijd op | In de Zeeuwse wateren zou het bodemleven dood zijn. Maar is dat wel zo? | Dertig jaar na de ‘overwinning’ in de Koude Oorlog staat het westen op verlies | Wilt u Wynia’s Week steunen? Graag!


Emmanuel Macron verwelkomt Ursula von der Leyen op het Elysée

Een Fransgezinde Duitse in Brussel

De Franse president Emmanuel Macron beschikt nu over een pion met een Duits paspoort bij de Europese Commissie in Brussel. Minder bekend is, dat deze Franse pion – Ursula von der Leyen – als Duits minister van Defensie er al alles aan deed om de Franse autoriteiten ter wille te zijn. Systematisch gaf ze Duitse belangen weg.

door Markus C. Kerber

Er is al veel over het merkwaardige schaakspel van de Duitse bondskanselier Angela Merkel geschreven. Aanvankelijk was zij voorstander van het idee van de ‘Spitzenkandidaat’ bij de benoeming van de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie. Zodoende steunde Merkel de kandidatuur van Manfred Weber, de voorzitter van de EVP-fractie in het Europees parlement.

Maar toen de Franse president Emmanuel Macron zich faliekant tegen Merkels aanvankelijke protegé verzette, bond Merkel in. Ze liet zich zonder veel moeite door Macron op de knieën dwingen, toen die met Merkels all-time kameraad en toenmalig Duits minister van Defensie Ursula von der Leyen op de proppen kwam als kandidaat voor het voorzitterschap van de Europese Commissie. Daarmee maakte Merkel het ook mogelijk, dat Von der Leyen zich uit de voeten kon maken, zonder zich te verantwoorden over het mismanagement op haar ministerie.

Lees verder…


Potsierlijke borstklopperij van rechters

Belangenverstrengeling was bij Nederlandse rechters de gewoonste zaak. Al meer dan twintig jaar moet dat gecontroleerd kunnen worden, maar het ‘register’ is nog steeds niet sluitend. Rechters klagen ook graag over werkdruk, maar velen hebben nevenwerkzaamheden – en ook dubieuze. En politici, die branden hun vingers niet graag aan de rechtspraak.

door Paul Ruijs

De latere minister Ard van der Steur verzuchtte al in 2013 dat ‘….het niet meer valt uit te leggen aan de burger’ toen voor de zoveelste keer, dit keer door het Financieele Dagblad van 8 februari 2013, werd onthuld dat nogal wat rechters het nog steeds (sinds 1997) vertikten om hun bijbanen te registreren.

Het idee achter die registratie was dat burgers vooraf – maar ook achteraf – konden checken of er wellicht sprake was van belangenverstrengeling. Pardon: de schijn van belangenverstrengeling, want alle zich aandienende deskundigen waren het er over eens dat partijdige rechtspraak alleen in het buitenland voorkwam – en dan vooral in landen met palmbomen.

Lees verder…


Flamingo’s in de Grevelingen

Nepnieuws: Is de Grevelingen werkelijk dood?

Achter de Deltadammen wordt er gevochten tussen de duurzamen, want de ene natuur is de andere niet en dan zijn er ook nog de belangen van de energietransitie. Het verscheurt plaatselijke partijen. Best slim, om in komkommertijd de Grevelingen dood te verklaren. Maar klopt het ook?

door Lucas Hartong

Nepnieuws, wie kent het niet? Bijna dagelijks komt er wel een bericht langs in de eindeloze stroom nieuws dat ons de wenkbrauwen doet fronsen. Klopt het wel wat hier wordt beweerd? Wie heeft dit bericht eigenlijk geschreven of heeft er belang bij? Wat is de bron en hoe loopt de mogelijke geldstroom?

Zo kwam het AD plotseling met een alarmerend artikel dat er ‘massale zeedierensterfte’ plaatsvond in het Grevelingenmeer. ‘Het is daar een deathzone.’ Toe maar! De extreme temperaturen van afgelopen weken en werkzaamheden aan de spuisluis in de Grevelingendam zouden ervoor gezorgd hebben dat er de afgelopen maanden ‘massaal zeedieren in het Grevelingenmeer zijn doodgegaan’.

Lees verder…


Zomer 1989: Oostenrijkse en Hongaarse minister knippen samen het IJzeren Gordijn door

Het westen verliest in rap tempo’

door Syp Wynia

Met enige regelmaat treed ik bij het programma ‘Opiniemakers’ op NPO1 op zaterdag tussen 18.00 en 19.00 op als de opiniemaker van dienst. Op zaterdag 17 augustus gaat het onder meer over het einde van de Koude Oorlog, bijna dertig jaar geleden. Ter gelegenheid daarvan reist de Duitse bondskanselier Angela Merkel naar het Hongaarse stadje Sopron, op de grens met Oostenrijk.

In Sopron herdenkt Merkel samen met de Hongaarse premier Viktor Orbán – met wie ze verder een gespannen contact heeft, onder meer over het opnemen van asielzoekers – dat dertig jaar geleden het ‘IJzeren Gordijn’ bij Sopron voor het eerst enkele uren open ging, met name voor Oost-Duitsers die naar West-Duitslad wilden. Enkele maanden later viel de Berlijnse Muur, twee jaar later bestond de Sovjet-Unie niet meer en kwam er ook een eind aan de Koude Oorlog.

Aanvankelijk leek het in die dagen of het westen een totale overwinning had geboekt, ook qua westerse waarden. Maar na de eeuwwisseling pakte dat anders uit. Lees hier verder


De Rutte-kabinetten richten onnodige economische schade aan. Het is een beleid van hollen en stilstaan en van steeds hogere lasten. Daar zijn vier lessen uit te trekken | Ronald Havenaar analyseert de erfenis van PvdA-leider Joop den Uyl, aan de hand van diens nieuwe biografie | Wynia’s Week verwelkomt nieuwe sponsors. Kijk hier


Premier Mark Rutte (VVD) met zijn derde minister van Financiën, Wopke Hoekstra (CDA)

Lessen trekken uit Rutte’s economisch beleid

Mark Rutte regeert inmiddels met zijn derde minister van Financiën en ook met zijn derde minister van Economische Zaken. Over een paar weken wordt de negende Miljoenennota van drie achtereenvolgende Rutte-kabinetten gepresenteerd. Tijd om het economisch beleid van de Rutte-kabinetten onder de loep te nemen. En daar lessen uit te trekken, vier in getal.

door Syp Wynia

Terwijl de Haagse politiek op vakantie is, schrijven ambtenaren de Miljoenennota voor volgend jaar. De laatste weken van augustus mogen de ministers daar nog hier en daar een cijfer of een komma aan verschuiven, maar dat is het dan wel. Hun belangrijkste inbreng leverden ze al in het voorjaar, toen de uitgaven werden vastgesteld. Nu gaat het vooral over de inkomensgevolgen – de fameuze koopkrachtplaatjes.

Die koopkracht is een van de zwakste elementen van de kabinetten-Rutte. Als lijsttrekker van de VVD belooft Mark Rutte steevast lage lasten. Als premier belooft hij steevast meer koopkracht. In de praktijk is het omgekeerde eerder gangbaar. Zowel in de slechte tijden (2010-2014) als in de betere tijden lopen onder Rutte de collectieve lasten als percentage van de economie op, om nu, in 2019, een topniveau van 39,6 procent van het nationaal product te bereiken. In geen kwart eeuw waren de lasten zo hoog als nu.

Lees verder…


Joop den Uyl praatte wel, maar luisterde niet

PvdA-premier Joop den Uyl werd een eeuw geleden geboren. Er is een nieuwe biografie over de iconische politicus, vereerd door links, verguisd door de rest. Zijn hervormingspogingen leverden vrijwel niets op: ‘Hij praatte maar door en door, zonder begrip of gevoel voor wat er aan de andere zijde leefde.’ Een crisismanager, dat was hij wel.

door Ronald Havenaar

De eerste halve eeuw van haar naoorlogse bestaan had de Partij van de Arbeid drie gezichtsbepalende aanvoerders: Drees (1946-1958), Den Uyl (1966-1986) en Kok (1986-2001). Drees zat de hele periode dat hij partijleider was in de regering, een score van 100 procent. Kok was tijdens zijn 15 jaren durende leiderschap 12 jaar minister, een resultaat van 80 procent. Den Uyl daarentegen, met zijn 20 jaar de langst zittende politieke voorman, nam maar vijf jaar deel aan een regering: een magere score van 25 procent.

Toch was ook Den Uyl van mening dat de werfkracht van de sociaaldemocratie stond of viel met de bereidheid tot regeren. Waarom kwam hij niettemin, in tegenstelling tot zijn voorganger en zijn opvolger, langdurig buitenspel te staan? In zijn nieuwe biografie, De gedrevene, maakt Dik Verkuil duidelijk in welke richting een groot deel van het antwoord gezocht moet worden.

Lees verder…


De warmtenetten worden in tien jaar verdubbeld. Ze gaan niet voor oplossingen, wel voor extra problemen zorgen. De rampen in Rotterdam en Amsterdam zijn nog maar een voorbode | Het Internationaal Monetaire Fonds (IMF) en de Wereldbank bestaan 75 jaar. Nederland had er tientallen jaren weinig belangstelling voor. Tot Jeroen Dijsselbloem IMF-kandidaat werd | Gereformeerden waren de conservatiefste Nederlanders. De ommezwaai kwam in 1962, met Nieuw-Guinea. Sindsdien slaan gereformeerden steevast linksaf | Wilt u Wynia’s Week sponsoren? Graag! Backme.org


Het Afval Energie Bedrijf in Amsterdam staat grotendeels stil en zorgt voor een afvalcrisis.

Rampzalig: Nederland gaat aan de warmtenetten

Nederland wil niet zozeer minder broeikasgas. Nederland wil vooral minder aardgas, want het middel is gek genoeg tot doel verheven. En dus moeten er alternatieven komen. Huiseigenaren moeten voor veel geld warmtepompen aanschaffen, die alleen maar werken als de huizen tegen hoge kosten geïsoleerd worden (en het buiten niet te koud is). Nog een alternatief: warmte via pijpleidingen de huizen binnenbrengen. Maar de eerste rampen met de warmtenetten tekenen zich nu al af. Het zijn slechts de voorboden van de rampen die nog gaan komen, want luchtfietserij is de nieuwe wijsheid.

door Syp Wynia

In Zuid-Holland zijn twee D66-politici afgetreden die de aanjagers waren van een ambitieus plan: het noodlijdende Warmtebedrijf Rotterdam èn het klimaat redden door warmte uit Rotterdam via een pijpleiding naar Leiden transporteren. Maar niet alleen de Zuid-Hollandse D66-gedeputeerde en de Rotterdamse D66-wethouder zijn weg. Er zijn grote bedragen doorheen gejaagd, maar de Leidse burgers die per 1 januari 2020 Rotterdamse warmte is beloofd moeten maar afwachten hoe hun huis dan wordt verwarmd.

In Amsterdam zijn de problemen minstens zo groot. Het Afval Energiebedrijf (AEB) is de grootste afvalverbrander van Nederland, maar heeft vanwege technische problemen vier van de zes verbranders moeten sluiten. Het zorgt niet alleen voor grote financiële problemen voor het AEB, dat bij de bouw in 2007 al 450 miljoen euro kostte en waar sindsdien al voor honderden miljoenen moest worden bijgeplust.

Lees verder…


In het luxueuze Mount Washington Hotel in New Hampshire werden 75 jaar geleden het IMF en de Wereldbank opgericht

Overleeft het IMF het rijzende China?

Nog tijdens de Tweede Wereldoorlog bracht een conferentie in het Mount Washington Hotel in Bretton Woods (New Hampshire, VS) het Internationale Monetaire Fonds en de Wereldbank tot stand. Deze zomer vieren ze hun 75e verjaardag. Maar anno 2019 ziet de wereld er wel heel anders uit dan in 1944.

door Eduard Bomhoff

De communistische landen deden niet mee, maar in het rijke westen en in wat toen de ‘Derde Wereld’ heette hadden IMF en Wereldbank een goede reputatie. Het IMF hielp met tijdelijk krediet tegen de marktrente wanneer een lidstaat tekort had aan internationale harde reserves. Dan gaf het Fonds ook advies over de wisselkoers.
Alle landen hadden tot 1971 vaste wisselkoersen en er was nog zo weinig flitskapitaal en internationale speculatie tegen wisselkoersen dat het IMF rustig een paar weken kon nemen om de situatie ter plaatse te beoordelen en dan toestemming (of niet) te geven voor een devaluatie van de wisselkoers. De Wereldbank verstrekte gesubsidieerde leningen aan arme landen en adviseerde regeringen, vooral over infrastructuur.

Lees verder…


De Gereformeerde linkse kerk begon bij Nieuw-Guinea

Sieuwert Bruins Slot (links) en Johannes Verkuyl bij het 25-jarig bestaan van dagblad Trouw in 1968. Zij waren de grondleggers van de linkse ommezwaai in de gereformeerde zuil.

Kerken en christelijke partijen spelen nog altijd een cruciale rol in de Nederlandse politiek. Begin dit jaar dwongen de protestantse kerken van de PKN het CDA – en daarmee het kabinet – nog op de knieën met hun kinderpardon voor afgewezen asielzoekers.

Cruciaal is dat de gereformeerde kerken vanaf begin jaren zestig een draai naar links maakten. Gereformeerden maken sindsdien steeds weer van bovenaf een afslag naar links. Het begon met het verlies van Nieuw-Guinea, in 1962.

door Henk-Jan Prosman

Na de Tweede Wereldoorlog was in de Hervormde kerk de geest van de Doorbraak gaan waaien. Onder invloed van de Zwitserse theoloog Karl Barth ging men de roeping van de kerk en de verhouding van kerk en staat anders zien. In de praktijk betekende dit dat veel hervormde predikanten zich aansloten bij de Partij van de Arbeid.

Bij de hervormden domineert al rond de onafhankelijkheid van Indonesië, in de tweede helft van de jaren veertig, de overtuiging dat de oude koloniale orde voorbij is. Het verzuilde christendom en het cultuurchristendom kwamen bij de Doorbraak-theologen in een kwaad daglicht te staan. De theoloog Johannes Hoekendijk zei: ‘Onze ervaringen met dit soort christendom zijn te bitter geweest om nog verder mee te gaan.’Bij de gereformeerden blijven de gelederen nog wat langer gesloten. De Antirevolutionaire Partij (ARP) bleef zich verzetten tegen de onafhankelijkheid van Indonesië. Daar zien we pas ruim een decennium later, rond de kwestie Nieuw-Guinea, een breuk met de traditionele antirevolutionaire houding.

Lees verder…


U kunt een abonnement nemen op deze weekbrief (gratis, simpel), en mij volgen op Twitter @sypwynia of via Facebook. Lees hier meer recente publicaties →


Het ondermijnen van het boerkaverbod is het ondermijnen van de rechtsstaat. Het staat niet op zichzelf| Het Nederlands buitenlands beleid zit vol mooie bedoelingen, die particuliere belangen en opportunisme verbergen | Zijn kinderen van 14, 15, 16 nu wel of niet verantwoordelijk te houden voor hun gedrag? | Wilt u Wynia’s Week ook steunen? Dat kan via Backme.org


Boerka en nikab zijn met ingang van 1 augustus 2019 verboden in openbaar vervoer, ziekenhuizen, scholen en overheidsgebouwen

Handhaven is uit, gedogen is weer helemaal in

Wetten die je niet handhaaft, werken averechts. Ze worden een alibi voor de wetsovertreder, die de handhaver kan uitlachen. Dat dreigt nu ook met het boerkaverbod. Het werkt al zo met het sisverbod, het gebiedsverbod en het besnijden-verbod.

door Syp Wynia

Pal voor kerst 2005 nam de Tweede Kamer een motie aan van Geert Wilders, die toen nog in zijn eentje in de Tweede Kamer zat. De motie behelsde het buitenshuis verbieden van de boerka. Nu, dertien en een half jaar later, wordt dat boerkaverbod ook daadwerkelijk ingevoerd. Zij het dat het een gedeeltelijk verbod is – op straat is de boerka toegestaan – en dat het verbod alle gezichtsbedekking betreft, dus ook bivakmutsen en integraalhelmen. Maar dan nog: allerlei instanties hebben er geen zin in.

Lees verder…


Rutte bij Trump

Nederland doet buitenslands zelden wat het beweert te doen

Het Nederlandse buitenlandse beleid is vaak een façade, zegt Coen de Jong. Achter al de beweerde principes en goede doelen schuilen hele andere bedoelingen, eigenbelang en opportunisme. Militaire missies volgen doorgaans Washington, staatsbezoeken dienen grote bedrijven. En ontwikkelingshulp ontlast in de eerste plaats het eigen geweten.

door Coen de Jong

Oud-minister van Defensie Joris Voorhoeve vatte het Nederlandse buitenlandse beleid veertig jaar geleden samen als Peace, Profit en Principles: vrede, handel en principes. In de praktijk brengt het Nederlandse beleid bepaald niet altijd vrede, is het vaak éénzijdig gericht op geld verdienen en is het – ondanks grote woorden – weinig principieel. De spottende vuistregel dat het Nederlandse buitenlandse beleid wordt bepaald in Washington, dan wel in de bestuurskamer van Shell is niet helemaal uit de lucht gegrepen.

Lees verder…


Scholieren spijbelen voor het klimaat

Zijn pubers nou volwassen of niet?

Kinderen zijn niet de zieners waar velen ze voor houden, zegt Sebastien Valkenberg. Stop met dat romantisch gedweep. Kinderen kunnen niet onvolwassen zijn als ze misdaden plegen èn tegelijkertijd voor volwassen worden gehouden als ze politieke ideeën blijken te hebben.

door Sebastien Valkenberg

Mag je kinderen verantwoordelijk houden voor hun gedrag? Of zijn het onrijpe wezens die nog niet volgens dezelfde normen mogen worden beoordeeld als volwassenen? Het is net hoe het ons uitkomt.

Als kinderen een misdrijf hebben begaan, zijn ze maar half toerekeningsvatbaar. Onlangs zetten de ouders van de in 2017 vermoorde Romy Nieuwburg, Savannah Dekker en Nick Bood een petitie online. ‘Wij als ouders hebben er onze missie van gemaakt de duur van de jeugddetentie omhoog te krijgen.’ Nu kwamen de daders weg met lichte straffen omdat ze destijds minderjarig waren.

Lees verder…Het Europese klimaatbeleid krijgt revolutionaire trekken. Willen we dat eigenlijk wel? | Frank Karsten signaleert dat onze westerse democratieën zichzelf ondermijnen: we zijn op weg naar de totalitaire democratie | Eduard Bomhoff waarschuwt: het verhogen van de gasprijs is niet het antwoord op Wilders en Baudet | Wim Voermans stelt vast dat RutteDrie bang is voor de burger | Wilt u Wynia’s Week ook steunen? Dat kan via Backme.org


Angela Merkel en Ursula von der Leyen

Brussel wordt snel radicaler qua klimaat

Binnen enkele maanden is het klimaatbeleid in de Europese Unie geradicaliseerd. Voor Nederland zullen de gevolgen aanzienlijk zijn. Volgende kabinetten kunnen niet meer een tandje lager gaan zitten, want Brussel kijkt toe. De groene staatsgreep is nog maar net begonnen.

door Syp Wynia

Bij de verkiezingen voor het Europees parlement in mei werden de Duitse Groenen de na de christendemocraten de grootste partij. Begin juni bleek uit peilingen dat de Groenen nu zelfs Angela Merkel en haar christendemocraten hadden ingehaald: de Groenen waren nu virtueel de grootste partij in het volkrijkste land van de Europese Unie.

Zoiets laat zich voelen, al was het maar omdat Angela Merkel eerder gevoelig is geweest voor succes van de groene concurrentie. In 2011 ging ze plotseling over tot de ‘Atomausstieg’ – het gaandeweg sluiten van de Duitse kerncentrales. Ze deed dat officieel in reactie op de kernramp in Japan, maar Merkel zou Merkel niet zijn als ze er geen electorale motieven voor had. De Groenen dreigden op dat moment namelijk succes te boeken bij deelstaatverkiezingen. Merkel poogde met de Atomausstrieg de Groenen het gras voor de voeten weg te maaien.

Lees verder…
Anti-discriminatiebureaus pleiten voor inperken van de meningsvrijheid

Op weg naar de totalitaire democratie

De greep van de staat op de burgers neemt toe en de vrijheden van de burgers nemen af – de vrijheid van meningsuiting voorop. Ook westerse democratieën blijken zich in totalitaire richting te kunnen ontwikkelen. Frank Karsten trekt aan de bel. Een vrij land kan, geheel democratisch, veranderen in een politiestaat waarin de angst regeert.

door Frank Karsten

‘Op pleuren, lekker in je coccus noten boom gaan zitten’, schreef een man op Facebook over Sylvana Simons in 2017. Simons had namelijk gepleit voor de afschaffing van Zwarte Piet en dat viel niet bij iedereen goed. Een rechtszaak volgde, waarin de man enkele honderden euro’s boete kreeg opgelegd. Ook 21 andere mensen kregen in dezelfde rechtszaak soortgelijke geldstraffen.

Vreemd genoeg volgde geen publieke verontwaardiging over deze inperking van de vrije meningsuiting. Toch zouden mensen dit twintig jaar geleden belachelijk hebben gevonden. Ze zouden menen dat alleen totalitaire landen straffen uitdelen aan burgers die stellen dat iemand beter in een boom kan gaan zitten. We maken we ons hierover echter geen zorgen, want we leven immers in een democratie, en dat betekent automatisch ‘vrijheid’.

Maar als in Nederland onaardige meningen worden bestraft met boetes, hoe vrij is onze democratie dan? Drijven we langzamerhand af richting een totalitaire democratie of kunnen alleen autocratische dictaturen totalitair zijn?

Lees verder…


Het centrum van Emmen (Drenthe)

Hoezo: hogere gasrekening als antwoord op Wilders en Baudet?

Is het wel zo verbazingwekkend dat de partijen van Thierry Baudet en Geert Wilders veel meer aanslaan in Emmen dan in Utrecht? In steden aan de rand van het land voelen mensen zich in de steek gelaten door politici die zich wel druk maken over het klimaat, maar niet over wat hen dwars zit. Gevestigde partijen moeten beginnen de kosten en baten van het klimaatbeleid eerlijk uit te rekenen, zegt Eduard Bomhoff.

door Eduard Bomhoff

De nieuwe ‘Atlas voor Gemeenten’ geeft een rangorde aan van de 50 grootste gemeenten van Nederland. Onderaan staat Emmen, zowel voor de economie als voor het wonen: 30 procent van de beroepsbevolking heeft een lage opleiding; bijna tien procent van de jongeren is werkloos; er is weinig aanbod in de kunsten – idem dito restaurants en andere voorzieningen.

Lees verder…


Kabinet vindt de burger een probleem

Het kabinet RutteDrie vindt de burger maar hinderlijk en ondankbaar. De burgers moeten da nook dringend worden heropgevoed. Wim Voermans geloofde zijn ogen niet, toen hij las hoe het kabinet tegen de democratie aankijkt.

door Wim Voermans

December 2018: Minister Ollongren neemt het rapport-Remkes in ontvangst

De tragiek van een liberale democratie is dat het veelal zittende, gevestigde partijen zijn die over de toekomst van het bestel beslissen. En dat kunnen ze natuurlijk niet doen in het voorbijgaan van hun eigen belangen. Denken over democratische vernieuwingen is daarbij altijd een rekensom: waar komen wij straks uit? Dat fenomeen is fraai terug te lezen in het Kabinetsstandpunt over het advies van de Staatscommissie parlementair stelsel dat begin deze zomer verscheen. Maar zelden gebeurde dat zo schaamteloos.

Lees verder…


Top
Follow

Get the latest posts delivered to your mailbox: