Iemand Stef Blok nog gezien, de laatste tijd?


Nederlands minister van Buitenlandse Zaken: het was een baan met aanzien, maar is dat nog altijd zo? De premier doet meer buitenland dan hij, andere ministers lopen hem voorbij. Schets van een ooit deftig departement en zijn bewoners | Eduard Bomhoff over het nationalisme: is dat wel zo fout als modieus wordt beweerd? | Topdiplomaat Richard Holbrooke, afgebrand door zijn eigen tomeloze ambities | Sponsor Wynia’s Week via backme.org


Wie wil er nog diplomaat zijn?

door Syp Wynia

Stef Blok

Hij mag met de koning en de koningin mee op staatsbezoek, zoals net nog nog naar Ierland. Hij moet opdraven als Nederland weeskindjes van twee en vier jaar uit Syrië haalt, daags nadat een andere minister nog ontkend had dat zoiets Nederlands beleid was. Hij mag vertellen dat er niets mis is met de tweede gaspijp van Rusland naar Duitsland, waar zowel Brussel als de Amerikaanse president tegen ageren. Na eindeloos Haags onderhandelen komt hij met een China-strategie, die volgens een respectloze Tweede Kamer weinig voorstelt.

Hij is minister van Buitenlandse Zaken, maar premier en VVD-partijleider Mark Rutte doet heel wat grotere zaken in het buitenland dan hij. In het zelfde buitenland wordt hij straal voorbij gelopen door Wopke Hoekstra, de minister van Financiën van het CDA. In het binnenland wordt hij behalve door Rutte en Hoekstra ook nog overtroefd door zijn directe collega van ontwikkelingshulp en export, D66-minister Sigrid Kaag. Het leven van een minister van Buitenlandse Zaken gaat vaak niet over rozen. Dat geldt zeker voor Stef Blok, bankemployée in de diplomatie.

Lees verder…


Trump, het nationalisme (of liever supranationaal?)

door Eduard Bomhoff

President Trump sprak vorige week op de Amerikaanse erebegraafplaats in Normandië. Hij memoreerde de Britten die, trots op hun land, de nazi’s versloegen. De Canadezen, vanaf het eerste begin loyaal aan het moederland. De nobele Polen, de geharde Noren, de onvervaarde Australiers, de dappere Franse commandos en natuurlijk de Amerikanen: ‘Zij renden dwars door het hellevuur met het patriottisme van een vrij, trots en soeverein volk. Ze hielden vol uit liefde voor familie en hun vaderland’. De president eindigde met de belofte dat ‘al onze naties voor eeuwig sterk en verbonden zullen blijven’.

Lees verder…


Holbrooke: tragische zonnekoning in Washington

door Ronald Havenaar

Richard Holbrooke was de man van het in 1995 getekende Dayton-akkoord, dat Europa verloste van de oorlog in het verscheurde Joegoslavië. Bijna vijftien jaar later benoemde president Barack Obama (2009-2017) hem tot afgezant voor Afghanistan. Na de eerste ontmoeting in het Witte Huis zei Obama tegen zijn secretaris: wilt u ervoor zorgen dat ik voortaan met deze man zo weinig mogelijk in één ruimte hoef te zitten? Toen Holbrooke na hetzelfde treffen thuiskwam en zijn vrouw aan hem vroeg hoe het gesprek was verlopen, riep hij uit volle overtuiging: heel goed!

Lees verder…


Schonere schepen

Michiel Bicker Caarten en ik attenderen elkaars lezers op interessante stukken in elkaars nieuwsbrief. Michiel meldt deze week dat er over een half jaar wereldwijd een baanbrekende maatregel van kracht wordt, die de uitstoot van zwaveldioxiden door vrachtschepen sterk moet beperken. Daar is alle reden voor, want ‘s werelds 15 grootste schepen stoten samen meer SO2 uit dan alle auto’s over de hele wereld. Met een uitvoerige uitlegtekening.
Meer bij De Bicker


Komt het klimaatbeleid pas na Prinsjesdag?


Het kabinet zou nu toch eindelijk het Klimaatakkoord aftimmeren? En waarom hoort u daar niets van? Misschien hoopt premier Mark Rutte dat het wel goed komt als u het een beetje vergeet, dat gasverbod en zo | Minister Ingrid van Engelshoven (D66) wil de Nederlandse geschiedenis herschrijven, om de allochtonen te bedienen | In Den Haag en Straatsburg drijft Thierry Baudet de Christenbroeders uiteen | De generalist wint | Sponsor Wynia’s Week via backme.org


Kabinet hoopt dat u het klimaatbeleid beetje vergeet

door Syp Wynia

Ik heb het vaker gezegd: het klimaatbeleid van het kabinet-RutteDrie is gedoemd te stranden. Het kabinet lijdt aan overspannen pretenties, die het op ondemocratische wijze tegen hoge kosten wil doordrukken en dat ook nog zonder dat de kosteneffectiviteit voorop staat. Het klimaatbeleid heeft alle trekken van een onbetaalbare, monomane, irrationele missie. Mark Rutte houdt zijn kabinet dan ook in leven door het aftimmeren van het klimaatbeleid steeds maar weer uit te stellen. Dat lukt hem tot dusver nog, maar hoe lang?

Lees verder…


Minister wil historie Nederland herschrijven

door Roelof Bouwman

Tot welk jaar regeerde Floris V?
Wie waren de vier broers van Willem van Oranje?
Wanneer stierf Requesens en welk gevolg had zijn plotselinge dood?
Waardoor ontstond de Tweede Engelse Oorlog?
In welk gewest is nooit een stadhouderloos tijdperk geweest?
Welke landen namen deel aan de Spaanse Successieoorlog?
Wie waren de ouders van stadhouder Willem IV?
Welke woelingen hadden in 1747 en 1748 plaats?

Elk jaar arriveren op Nederlandse hogescholen en universiteiten tienduizenden nieuwe studenten die geen idee hebben wat op deze vragen het antwoord is. Geen wonder. Geschiedenis is sinds de in 1968 ingevoerde Mammoetwet een keuzevak. Historisch onbenul is in Nederland heel gewoon geworden.

Lees verder…


Baudet splijt de Christenbroeders

door Lucas Hartong

Het is zover. CU en SGP lijken ieder een andere weg te gaan. Geen scheuring, meer een verlating. Dat loopt al veel langer. Toen de ChristenUnie in 2000 ontstond bleef de SGP op zichzelf opereren. Vanwege praktische voordelen en ook wel een beetje vanwege het broederlijke geloofsaspect werd besloten om doorgaans bij verkiezingen een lijstverbinding of zelfs lijst-in-een-schuiving aan te gaan, zoals bij de meest recente EP-verkiezingen ook het geval was.

Lees verder…


In De Bicker, de dagelijkse nieuwsbrief van Michiel Bicker Caarten, werd de afgelopen week de aandacht gevestigd op een intrigerend boek, waarvan alleen de titel mij al enorm aanspreekt: ‘Range. Why Generalists Triumph in a Specialised World’. Oftewel: ‘Waarom generalisten zegevieren in een wereld vol specialisten’. Je maakt het immers dagelijks mee, dat hooggespecialiseerden zo in de ban zijn van hun specialisatie, dat ze alle details van hun boom kennen zonder te beseffen dat ze in een bos zitten. Een land als Nederland lijdt er onder, de Nederlandse politiek lijdt er onder. Schrijver David Epstein begint overigens over sport en vergelijkt de jeugd van Tiger Woods met die van Roger Federer.
Meer bij De Bicker


Waarom werken zo weinig asielzoekers?


Raar maar waar: asielzoekers hebben het zo druk met inburgeren dat ze aan werken niet toekomen. Vijf vuistregels om daar mee op te houden | Politici hebben het druk met drukte maken en komen niet toe aan doen waar ze voor zijn | Het China van Xi lijkt meer op Mao dan goed voor ons is | Wynia’s Week doet een één-tweetje met De Bicker | Sponsor Wynia’s Week via backme.org


Inburgering zit integratie in de weg

door Syp Wynia

Bijna vier jaar geleden, vanaf de zomer van 2015, kwam er een grote golf asielzoekers, waaronder veel Syriërs, naar West-Europa. Bekende Nederlanders, maar ook diverse autoriteiten, reageerden sussend: de Syriërs heetten goed opgeleid te zijn en zouden een verrijking voor Nederland vormen. De hoogste baas van de asielopvang voorzag ‘een enorme empowerment voor Nederland’.

In werkelijkheid verging het de Syriërs over het geheel genomen niets beter dan andere asielzoekers. Slechts een enkeling bleek voldoende opgeleid om naar het hoger onderwijs te kunnen, het merendeel is werkloos en wie wel werkt heeft doorgaans een klein baantje.

Lees verder…


Herrie maken van politici moet leegte verbergen

door Coen de Jong

De afgelopen verkiezingscampagne voor het Europees parlement gaf de tekenen des tijds perfect weer. Er is een dominante maatschappelijke sfeer ontstaan die we Hegemonia zullen noemen, waar de politieke ideologie flinterdun is en de meeste politici slechts in hun verschijningsvorm van elkaar verschillen. Mark Rutte of Jesse Klaver, ziet u het verschil? Van ideologieën als socialisme en liberalisme is weinig meer over. Wat resteert is een soort hyperindividualisme, aangelengd met identiteiten gebaseerd op slachtofferschap.

Lees verder…


China is nog steeds het China van Mao

door Ronald Havenaar

In januari 2016 werd de bevolking van de kalme Centraal-Chinese provincie Henan overvallen door een spectaculaire gebeurtenis. Van de ene op de andere dag verrees midden op het platteland een 37 meter hoog standbeeld van Mao Zedong, de ook officieel bewierookte partijleider (van 1935 tot 1976) die in de jaren ’60 met zijn draconische politiek alleen al in deze streek meer dan 8 miljoen slachtoffers maakte.

Vermoedelijk had het regionale bedrijfsleven met dit project eens flink willen uitpakken, maar de levensduur van het goudkleurige monument bedroeg slechts een paar dagen. Toen werd het overdekt met een zwart zeil en door overheidsbeambten snel afgebroken. De boodschap van hogerhand was duidelijk: eerbetoon aan de grote leidsman was voorbehouden aan de partij, particulier initiatief werd niet op prijs gesteld.

Lees verder…


Nieuw!

De Bicker is de dagelijkse nieuwsbrief van Michiel Bicker Caarten, oprichter en voormalig hoofdredacteur van BNR Nieuwsradio. Onze websites en onze nieuwsbrieven vullen elkaar aan. Wynia’s Week gaat vooral over politiek, economie en diplomatie. De Bicker gaat meer over technologie, geld en wetenschap, met veel berichten van overzee. Michiel Bicker Caarten en ik gaan elkaars artikelen tippen. Reacties welkom!

Deze week onder meer in De Bicker: het internationale voetbalcircuit is gelijk het wilde westen en oliegeld zet de toon. De Franse topclub Paris St. Germain is eigendom van een investeringsfonds uit Qatar, Manchester City is eigendom van de koninklijke familie van Abu Dhabi. En toen topvoetballer Paul Pogba in 2016 van Juventus naar Manchester United ging, kreeg zijn agent bijna de helft van de transfersom van 105 miljoen euro.

Meer in De Bicker


Het waren best spectaculaire verkiezingen

Migratie, klimaat en de euro splijten Europese Unie | Frans Boogaard bericht over het armpje drukken tussen de Europese kantoren | Lucas Hartong ziet het somber in, als het roer niet omgaat bij de PVV | Bart Jan Spruyt ontwaart bij Forum voor Democratie een verdeeld huis | Hoe moet het met Paul en Annemarie? | Sponsor Wynia’s Week via backme.org


In landen om ons heen vielen ook klappen

door Syp Wynia

Wie afgaat op de Nederlandse uitslag van de verkiezingen voor het Europese parlement wordt op het verkeerde been gezet. In Nederland werd de PvdA de grootste en wisten CDA en VVD zich redelijk te handhaven. Grote verliezers waren de populisten van links en rechts (SP en PVV) en Forum voor Democratie kreeg minder stemmen dan verwacht. GroenLinks wint en D66 verliest. Het lijkt alsof de gevestigde orde weer rustig achterover kan leunen. Maar zo zeker is dat niet.

Lees verder…


En nu: machtsstrijd tussen de kantoren

door Frans Boogaard

Nu de Europese verkiezingen voorbij zijn en de stemmen geteld, ontbrandt in Brussel de echte strijd om de macht. Wie wordt, na Jean-Claude Juncker, de nieuwe ‘baas’ van Europa? En, bijna even belangrijk: wie wijst hem aan? Is dat voorbehouden aan het Europees parlement of hebben de premiers en presidenten het laatste woord?

Lees verder…


Wil de PVV blijven, dan moet het roer om

door Lucas Hartong

Deze verkiezingen voor het Europees parlement gingen over de vraag of we meer of minder EU willen. Tijdens de campagne werd daarop duidelijk ingezet door bijvoorbeeld Forum voor Democratie (minder!) en D66 (meer!). Het gegeven antwoord op de vraag of we die technocratische Brusselse moloch voorrang willen blijven verlenen boven onze eigen historisch gegroeide nationale structuur en wetgeving is echter lastiger te duiden. En de PVV? Zoals het daar nu gaat is de PVV gedoemd marginaal te worden, of zelfs te verdwijnen.

Lees verder…


Baudets Forum: zowel liberaal als conservatief

door Bart Jan Spruyt

Thierry Baudet publiceerde onlangs een essay over het oeuvre van de Franse schrijver Michel Houellebecq. Dat was een knap essay, maar het leidde in ons vaderland tot panische reacties. Sociaalliberalen van alle partijpolitieke denominaties krijsten om het hardst dat Baudet ‘verworvenheden’ als abortus, euthanasie en vrouwenrechten ter discussie stelde. Minister Van Engelshoven van D66 meldde op Twitter dat zij boos was – alsof zij de Kamer controleert en de Kamer niet haar.

Ondertussen had Baudet niet meer gedaan dan herinneren aan passages in het oeuvre van Houellebecq waarin de schaduwzijde van de liberale individualisering van onze samenleving aan de orde komt. Zou daar niet iets in zitten?, vroeg Baudet zich hardop af.

Lees verder…


Wordt Eerste Kamer ontdaan van belangenverstrengeling?

door Syp Wynia

Er is een nieuwe Eerste Kamer gekozen. Het wordt de eerste Eerste Kamer met een heuse integriteitscode. Of het gaat helpen? Voor YouTube maakte ik een filmpje over de toekomst van de lobbyklussen van Annemarie Jorritsma en Paul Rosenmöller. Als deze fractievoorzitters van de VVD en van GroenLinks hun betaalde lobbybanen mogen houden, stelt de kersverse integriteitscode niets voor. Kijken!


U kunt een abonnement nemen op deze weekbrief (gratis, simpel), en mij volgen op Twitter @sypwynia of via Facebook. Lees hier meer recente publicaties →

Eerste Kamer, de lobbycratenkamer

Eerste Kamerleden bepalen in het vervolg niet meer zelf of ze integer zijn. Gaat het helpen? Als lobbycraten hun banen mogen houden is het een dode letter. Verder: Mark Rutte en klimaatkoploper Nederland voor Belgen verklaard. Ook: na het weekend: extra editie van Wynia’s Week. Sponsor Wynia’s Week via backme.org


Mogen lobbyïsten Jorritsma en Rosenmöller hun banen houden?

Annemarie Jorritsma en Paul Rosenmöller

door Syp Wynia

De nieuwe Eerste Kamer wordt op 11 juni 2019 beëdigd. Er zal veel anders zijn aan die Eerste Kamer, en dan niet alleen de samenstelling. Want op 21 mei stelde de ‘oude’ Eerste Kamer een ‘Gedragscode Integriteit’ vast, waarin voor het eerst gecontroleerd wordt of de senatoren niet aan belangenverstrengeling doen. Dat werd de hoogste tijd, want belangenverstrengeling, dat was in de Eerste Kamer tot kunst verheven. Grote vraag is of het nu werkelijk anders wordt. Kan Paul Rosenmöller van GroenLinks bijvoorbeeld voorzitter van het voortgezet onderwijs blijven?

Lees verder…


Nederlandse politiek voor Belgen verklaard

door Syp Wynia

Van tijd tot tijd schrijf ik voor het Belgische weekblad Knack – het grootste opinieweekblad van de lage landen – een overzichtsartikel over Nederlandse toestanden. Zoals ik ook voor het Duitse maandblad Tichy’s Einblick artikelen schrijf over Nederland in Europa.

Voor een Nederlandse verslaggever biedt het publiceren in buurlanden de uitdaging om op een afstandje naar Nederland te kijken, waarmee andere zaken zichtbaar worden dan de in Nederland gangbare Waan van de Dag. Zo schreef ik voor Knack een artikel over Mark Rutte, die net doet of hij geen topfunctie in Brussel wil hebben, maar dat dat misschien ook wel moet doen als hij zo’n baan juist wil hebben. En verder is het verstandig dat Rutte de kans grijpt als die zich voordoet, want na 8, 9 jaar is je tijd voorbij en een Europese functie is wel zo ongeveer het mooiste dat er is, na het Nederlandse premierschap.
Lees mijn artikel over Mark Rutte (‘De gedoodverfde kandidaat’) hier.

Verder voorspel ik in Knack grote problemen voor het kabinet RutteDrie, en dan vooral door het klimaatbeleid. Nederland, de zelfbenoemde ‘klimaatkoploper’, staat op het punt te stranden, zo voorspel ik. Nog even, en het kan al zo ver zijn.
Lees mijn Knack-artikel hier


U kunt een abonnement nemen op deze weekbrief (gratis, simpel), en mij volgen op Twitter @sypwynia of via Facebook. Lees hier meer recente publicaties →

Het nieuwe IJzeren Gordijn van Mark en Wopke

Hoe smakeloos is het om te ijveren voor grenscontroles voor landen die opgesloten zaten achter het IJzeren Gordijn? Europees Rechts weet ook wel van ruziën, blijkt uit boek van Kemal Rijken. Vergeten bommen op de Blauwburgwal. En hoe werd Rutte’s VVD een D66-light? Sponsor Wynia’s Week via backme.org


door Syp Wynia

Rutte en Hoekstra

Nederland is in het buitenland graag de bovenmeester, die anderen de maat neemt. Zuidelijke Europese landen hebben een gat in de hand en moeten dus spitsroeden lopen. Oostelijke landen verdienen straf omdat ze zich geen asielzoekers vanuit Brussel laten toedelen. En dus staan Mark Rutte, Frans Timmermans en Wopke Hoekstra eensgezind klaar om de Oost-Europeanen te straffen. Met het intrekken van subsidies. En met het dichtgooien van de open grenzen. Het is een historische vergissing. En behoorlijk aanmatigend.

Lees verder…


PVV’ers mochten niet bij Le Pen zitten

door Lucas Hartong

Historicus Kemal Rijken heeft een nieuw boek geschreven: ‘Eigen volk: Hoe het rechts-nationalisme Europa veroverde’. Om maar met de deur in het Europese huis te vallen: een mooi boek, dat duidelijk zoveel mogelijk politiek-correcte vooringenomenheid vermeden heeft. Rijken is nadrukkelijk gegaan voor datgene wat een historicus behoort te doen: het beschrijven, analyseren en vastleggen van geschiedenis, om eventueel lering te kunnen trekken voor heden en toekomst, zonder verdere beoordelende prietpraat.

Lees verder…


Vergeten bommen op de Blauwburgwal

door Syp Wynia

Ravage op de Blauwburgwal

Op 11 mei 1940, de tweede dag van de Duitse inval in Nederland, werd de Amsterdamse binnenstad getroffen door dood en verderf. Het was een ramp die qua schaal vergelijkbaar is met de Bijlmerramp, waarbij in 1992 een Israëlisch transportvliegtuig een flatgebouw in Amsterdam-Zuidoost binnenvloog. Bij het bombardement op de hoek van de Blauwburgwal en de Herengracht in 1940 vielen 44 doden en raakten 79 mensen (vaak zwaar) gewond: vergeten slachtoffers.

Lees verder…


Is Rutte’s VVD nu een kopie van D66 geworden?

Ik spreek in de nieuwe Wynia’s Week op YouTube met Coen de Jong over Nederland en Europa. Over links dat nu veelal fel voor Europa is (en vroeger doorgaans tegen). Over het CDA, waarin vooral de katholieken fel voor Europa waren (maar nu niet meer altijd). En vooral over de VVD, die traditioneel een Europese en een Atlantische vleugel kende en onder Bolkestein euro-sceptisch werd. Mark Rutte was tot enkele jaren geleden nog als Wilders in Den Haag en als Pechtold in Brussel. En nu is hij naar eigen zeggen van ‘PVV-light’ opgeschoven naar ‘D66-light’. Dat is te merken. Kijken!


U kunt een abonnement nemen op deze weekbrief (gratis, simpel), en mij volgen op Twitter @sypwynia of via Facebook. Lees hier meer recente publicaties →

Nederland is Europa’s inflatiekampioen

Nederland is in Europa kampioen prijsstijgingen, vooral qua voedsel en energie. En dat komt uitsluitend door belastingverhogingen. En nu zakt de economie ook nog in, voordat de Nederlanders het eindelijk beter krijgen. Bomhoff neemt een kijkje in de Binnenhofse lobbycratie. Hoe kan een tophistoricus ook een fanaat communist zijn? En: Europa is een Amerikaanse uitvinding. Sponsor Wynia’s Week via backme.org


De prijzen stijgen sneller dan de lonen

door Syp Wynia

De Nederlandse overheid zorgt goed voor zichzelf, maar minder goed voor haar burgers. Onder het kabinet RutteDrie komt het weer niet tot meer koopkracht, omdat de supermarktprijzen en de energierekeningen sneller stijgen dan de lonen. De lastendruk is onder RutteDrie naar een recordhoogte gestegen, met begrotingsoverschotten en snel dalende staatsschuld tot gevolg. Maar ondertussen zakt de economie al weer in, nog voordat de burgers van Nederland eindelijk van de groei kunnen profiteren.

Lees verder…


Vier Hollandse ridders van de droevige figuur

door Eduard Bomhoff

Wynia’s Week wees dit jaar al op de overmaat aan lobbyisten in de Eerste Kamer. Zwaargewichten in de Eerste Kamer vertegenwoordigen vaak niet zo zeer het volk maar de machten van het middenveld. Shell, Unilever, Akzo en DSM, de lobby van de gemeenten, de werkgevers in de bouw, ze hebben allemaal hun regenten in de Kamer. Het corporatisme dat in Nederland leek te verzwakken na de bouwfraude, het verdwijnen van de meeste ‘schappen’, het einde van het drukkerskartel en de verminderde rol van het algemeen verbindend verklaren van cao’s is nu met de ‘klimaattafels’ en al die lobbyisten bezig aan een comeback.

Lees verder…


Hobsbawm: communist en toch speelse geest

door Ronald Havenaar

De loyaliteit aan de Britse communistische partij nam bij Eric Hobsbawm (1917-2012) soms bizarre afmetingen aan. Toen zijn eerste vrouw Muriel, op zijn verzoek ook partijlid geworden, bekende dat ze vreemd was gegaan, vond hij dat vergeeflijk. Maar onverteerbaar was dat haar minnaar van buiten de partij kwam. Dit overspel betekende verraad aan het communisme.

Lees verder…


De Amerikanen vonden Europa uit

door Syp Wynia

In deze video voor YouTube vertel ik het verhaal van Jean Monnet, vaak gezien als de ‘Vader van Europa’. Maar volgens de Franse president Charles de Gaulle, die hem wantrouwde, was Monnet ‘een Amerikaanse agent’. Helemaal onzin was dat niet. Zonder het initiatief van de Amerikanen in de naoorlogse jaren was het misschien helemaal niet tot de Europese eenwording gekomen. De Amerikanen hadden West-Duitsland en Frankrijk maar al te hard nodig in de Koude Oorlog, tegen Stalin. Het was Washington dat de Fransen dwong tot samenwerking met de Duitsers

Het verhaal van Monnet en de Amerikanen kunt u ook teruglezen, en wel hier


U kunt een abonnement nemen op deze weekbrief (gratis, simpel), en mij volgen op Twitter @sypwynia of via Facebook. Lees hier meer recente publicaties →

Beste lezers, kijkers, sponsors en abonnees,

door Syp Wynia

Deze keer krijgt u, zomaar door de week, een extra Wynia’s Week in de bus. En dat om slechts één reden: Wynia’s Week zelf. Kort voor Kerst 2018 nam ik ontslag als columnist en commentator bij Elsevier Weekblad om de handen vrij te hebben voor mijn nieuwe onderneming: Wynia’s Week. Regelmatig krijg ik vragen over hoe het gaat en wat de toekomstplannen zijn. Daarom deze extra nieuwsbrief.


Wat is Wynia’s Week?

Wynia’s Week is een onafhankelijk, ongebonden en voornamelijk digitaal platform voor nieuws en opinie, met de nadruk op politiek, economie en diplomatie. Het hart wordt gevormd door de website www.sypwynia.nl en de wekelijkse nieuwsbrief Wynia’s Week, die op zaterdagmorgen bij de abonnees in de digitale bus landt.
Wynia’s Week doet niet aan etiketten als links of rechts. Niet omdat die etiketten er niet toe doen, maar omdat het weinig zegt en vaak meer tot verwarring dan tot duidelijkheid leidt. Het is beter om met een open, nieuwsgierige blik naar de werkelijkheid te kijken, in plaats van eerst na te moeten denken of je waarneming wel bij je etiket past.
Wynia’s Week is ook een netwerk. Er werken verschillende auteurs mee aan Wynia’s Week, zoals bijvoorbeeld Eduard Bomhoff, Roelof Bouwman en Ronald Havenaar. Mijn eigen stukken op Wynia’s Week duiken ook op in andere digitale media, zoals The Post Online en (in het Engels vertaald) op Dutchnews.nl.

Mijn wekelijkse video’s – ook Wynia’s Week geheten – worden gemaakt met medewerking van Café Weltschmerz en verspreid via YouTube, via de podcast van Café Weltschmerz en uiteraard via website en nieuwsbrief. De komende weken en maanden gaat Wynia’s Week naar verwachting meer netwerk-samenwerkingsverbanden aan, vooral met digitale platformen.
Daarnaast verschijnen mijn publicaties in andere media (en vervolgens weer in Wynia’s Week). Ik draag bij aan de digitale èn papieren publicaties van het Belgische weekblad Knack en het Duitse maandblad Tichys Einblick (en de Nederlandstalige versie verschijnt dan weer in Wynia’s Week).
Verder verzorg ik gastoptredens op radio en tv, als ook in podcasts. Zo ben ik ‘Opiniemaker’ in het gelijknamige zaterdagse radioprogramma op Radio 1 en was ik onder meer te gast in de podcasts van Jan Roos en Wierd Duk. Van tijd tot tijd ben ik ook op tv te horen en te zien, zoals in het tv-programma Goedemorgen Nederland, van WNL.
Mijn spreekbeurten maken uiteraard ook onderdeel uit van het mediaproject Wynia’s Week. Bedrijven, businessclubs, verenigingen of andere organisaties die mij – of andere auteurs van Wynia’s Week – willen uitnodigen voor een spreekbeurt kunnen zich hier melden of een e-mail sturen.

Waar komt de naam Wynia’s Week vandaan?

‘Wynia’s Week’ is als idee ontleend aan het weekblad – en later tweewekelijkse blad – van de dwarse (linkse), van huis uit joodse Amerikaanse journalist I. F. Stone (1907-1989). Ik heb hem kort voor zijn dood nog geïnterviewd, samen met Gerlof Leistra. Stone was een bekende verslaggever in vooraanstaande Amerikaanse media, maar begon voor zichzelf, met zijn I. F. Stone’s Weekly. Dat idee van Stone heeft mij altijd geweldig aangesproken. Zoals het mij ook aansprak dat je in Friesland vroeger Hepkema’s Courant had.

I.F. Stone

Twaalf jaar geleden gebruikte ik het begrip ‘Wynia’s Week’ voor het eerst voor de veelbekeken videofilmpjes die ik tot 2013 voor weekblad Elsevier maakte. We maakten al vlogs voordat ze zo heetten!
In Duitsland maakt Roland Tichy sinds enkele jaren met een klein team Tichys Einblick: een onafhankelijke website met nieuws en opinie, met video’s, boeken en spreekbeurten – plus (maar dat kwam pas later) een maandblad, met veelal artikelen die eerder al online verschenen zijn. In de Financial Times werd Tichys Einblick beschreven als onderdeel van een reeks media-initiatieven die een groeiende groep – ook invloedrijke – Duitsers aanspreekt, al was het maar omdat de antennes van het Duitse media-establishment roestig aan het worden zijn. De aanpak van Tichy spreekt mij aan. Ik publiceer zelf van tijd tot tijd ook in Tichy’s Einblick.

Verschijnt Wynia’s Week ook op papier?

Dat is niet direct de bedoeling, al zijn er wel plannen voor boekpublicaties. En ik publiceer ondertussen wel in dag-, week- en maandbladen, zoals in De Telegraaf, in Knack, in Tichys Einblick en in enkele vakbladen. Want papier is natuurlijk allerminst dood, integendeel.

Wat is het verdienmodel van Wynia’s Week?

Dat is een van de meest gestelde vragen – nieuwsgierig, belangstellend, verbaasd – sinds ik mij vanaf eind 2018 volledig aan Wynia’s Week ging wijden – zowel van lezers als van professionals. Het zijn ook begrijpelijke vragen. Een abonnement op Wynia’s Week is immers gratis. Wynia’s Week heeft ook geen betaalmuur.
Zoals Wynia’s Week een netwerkconstructie is, zo genereren ook de diverse activiteiten binnen Wynia’s Week eigen inkomsten. Sommige zijn nog in ontwikkeling, andere zijn al van start gegaan.
Zo kunnen sympathisanten van Wynia’s Week sponsor worden via een – uiteraard geheel vrijwillige – maandelijkse bijdrage via backme.org. Dit sponsorproject loopt nog maar kort, maar ziet er nu al perspectiefrijk uit. Voor éénmalige sponsorbijdragen aan Wynia’s Week kunt u ook hier terecht.

Deze wijze van mediafinanciering is helemaal 21ste eeuw, zo komt het mij voor: vrijwillig, tot niets verplichtend en ook nog inkomensafhankelijk! Andere, meer gangbare inkomstenbronnen worden uiteraard ook overwogen. Maar Wynia’s Week blijft gratis.

Hoe gaat het verder?

Wynia’s Week bereikt nu via diverse kanalen al vele honderdduizenden mensen per maand. De diverse kanalen versterken elkaar. De Wynia’s Week-filmpjes op YouTube leiden kijkers weer naar de website en de nieuwsbrief, waardoor kijkers tevens lezers en wellicht abonnees (en eventueel ook sponsors) worden.
Zo kan en wil Wynia’s Week de komende weken, maanden en jaren uitdijen: een onafhankelijk, ongebonden medium in een wereld waarin dat niet vanzelfsprekend is. Met een extra focus op de burger, in een wereld waarin die burger het vaak moet afleggen tegen overheden, belangengroepen en grote bedrijven.
I.F. Stone haalde in zijn toptijd hooguit 70.000 abonnees in de theoretisch gezien gigantische Amerikaanse lezersmarkt. Voor Wynia’s Week is dat een mooie doelstelling, voor over een jaar of wat. Plus natuurlijk de (nu al) vele tienduizenden kijkers en luisteraars per week via Café Weltschmerz en YouTube en de vele duizenden die via andere kanalen kennis nemen van de verhalen in Wynia’s Week.

Rond de jaarwisseling 2019/2020 houdt Wynia’s Week volgens plan de eerste van een reeks bijeenkomsten voor lezers, abonnees, sponsors en andere belangstellenden van Wynia’s Week, in de vorm van een zondagmatinee. Noteer alvast de datum van de eerste bijeenkomst: zondag 2 februari 2020, 15.00 uur in een theater in de Amsterdamse binnenstad. Van harte welkom!

Een vriendelijke groet,
Syp Wynia


Reacties?


U kunt een abonnement nemen op deze weekbrief (gratis, simpel), en mij volgen op Twitter @sypwynia of via Facebook. Lees hier meer recente publicaties →

7 redenen om niet te gaan stemmen op 23 mei

Er zijn goede redenen om niet te gaan stemmen voor het Europees parlement. En misschien een enkele reden om juist wel te gaan. Roelof Bouwman herinnert zich nog de tijd dat links tégen Europa was. Eduard Bomhoff checkt de klimaatadviezen van het Centraal Planbureau en vindt opvallende tegenstrijdigheden. En: Wynia op bezoek bij Wierd. Sponsor Wynia’s Week via backme.org


En één reden waarom ik wel ga op 23 mei

door Syp Wynia

Aan de opkomst bij verkiezingen kun je zien welk belang burgers hechten aan de volksvertegenwoordiging waarvoor gekozen wordt. Welnu: het Europees parlement staat steevast onderaan. Zelfs de verkiezingen voor de waterschappen trekken meer kiezers dan die voor het EP. Dat niet helemaal eerlijk, want de waterschappen liften mee met andere verkiezingen. Toch is het een tragisch beeld: ‘Europa’ legt het af tegen de waterschappen.

Lees verder…


Toen links nog tegen ‘Europa’ was

door Roelof Bouwman

De Telegraaf was in 1979 Neerlands grootste krant, kinderen lazen Donald Duck en veel (groot)moeders Libelle of Margriet. Net als nu. Ajax werd in het voorjaar van 1979 landskampioen; de top 4 van de eredivisie bestond verder uit PSV, Feyenoord en AZ. Net als nu – hoewel we met het landskampioenschap misschien nog een slag om de arm moeten houden.
Ook waren er veertig jaar geleden – net als op 23 mei – verkiezingen voor het Europees Parlement. Het was de eerste keer dat de kiesgerechtigde burgers van wat toen nog de Europese Gemeenschap heette rechtstreeks hun vertegenwoordigers konden aanwijzen. Tot dan toe werden de leden van het Europees Parlement gekozen door de diverse nationale parlementen

Lees verder…


Planbureau stelt teleur met klimaatberekening

door Eduard Bomhoff


Twee keer heeft het Centraal Planbureau (CPB) advies gegeven over maatregelen om CO2 te beperken. In 2016 ging het om het voorontwerp van een klimaatwet van Groen Links en de PvdA. Groen Links was oppositie en de PvdA van Diederik Samson deed een handreiking – ongebruikelijk voor een regeringspartij – om milieubewuste kiezers binnen boord te houden.
We weten nu dat Samson geen succes had want zijn PvdA leed het grootste verlies ooit in de Nederlandse parlementaire geschiedenis: van 38 naar 9 zetels. Samson, die zichzelf terecht beschrijft als ‘soms fanatiek’ is desondanks nog niet uitgespeeld – maar daarover een andere keer. Het gaat nu over het CPB

Lees verder…


Op bezoek bij Wierd

Ik was twee keer collega van Wierd Duk. Midden jaren tachtig was ik chef bij het toenmalige Nieuwsblad van het Noorden en destijds trok ik Wierd aan als poprecensent – die trouwens al snel ook andere dingen ging doen. Zo trok Wierd naar de Sovjet-Unie van Gorbatsjov – een land dat in de daarop volgende jaren uiteen zou vallen. Hij werd vervolgens correspondent in Moskou. Later werd hij correspondent in Berlijn.
Vanaf 2008 kwam ik Wierd Duk weer tegen, nu als verslaggever bij Elsevier waar ik toen ook werkte. Maar hoewel onze belangstellingssferen elkaar overlappen, hadden we tot voor kort zelden iets samen gedaan, ook niet op radio of tv. Daar kwam een eind aan met deze podcast. Over het Wilhelmus in Winterswijk, over Duitsland en Europa en over het dolgedraaide Nederlandse klimaatbeleid. Aanbevolen!


U kunt een abonnement nemen op deze weekbrief (gratis, simpel), en mij volgen op Twitter @sypwynia of via Facebook. Lees hier meer recente publicaties →

Rutte’s klimaatbeleid gaat mislukken

Het werkt niet, het is niet te betalen en het jaagt kiezers weg. Het klimaatbeleid wordt deze zomer het struikelblok voor RutteDrie. En de anti-gas-hypotheek, vergeet die maar. Roelof Bouwman over de poging van Klaas Dijkhoff om het bijzonder onderwijs te kortwieken. En Coen de Jong over de sluipende politieke censuur onder het mom van de bestrijding van ‘desinformatie’. Sponsor Wynia’s Week via backme.org

VVD en CDA: spijt van het klimaatbeleid

door Syp Wynia

RutteDrie zou ‘het groenste kabinet ooit’ worden. En de klimaatwet van de coalitiepartijen en de linkse oppositie was volgens initiatiefnemer Jesse Klaver ‘de meest ambitieuze klimaatwet ter wereld’. Maar komt klimaatbeleid van het derde kabinet-Rutte er wel? Overleeft het kabinet het eigen klimaatbeleid? Het is hoogst twijfelachtig. De zelfbenoemde klimaatkoploper van de wereld staat op het punt te stranden.

Lees verder…


Laat Montessori niet opdraaien voor de jihad

door Roelof Bouwman

Nederland is in veel opzichten een vrijheidslievend land. Je kunt dat zien aan grote dingen, maar soms ook aan kleine dingen. Neem de manier waarop we omgaan met motorrijders. Als die het prettig vinden om in groepsverband aan hun motoren te sleutelen of om samen toertochten te ondernemen, wordt ze door de overheid geen strobreed in de weg gelegd.

Lees verder…


Wie bepaalt er eigenlijk wat nepnieuws is? En wanneer begint censuur?

door Coen de Jong

Sinds de uitslag van het referendum in het Verenigd Koninkrijk over lidmaatschap van de Europese Unie (in juni 2016) en de verkiezing van Donald Trump tot president van de Verenigde Staten (in november 2016) roepen Europese politici dat desinformatie een existentiële bedreiging vormt voor de democratie. Kiezers zouden in de aanloop naar de verkiezingen voor het Europese parlement op 23 mei 2019 wederom gewillige doelwitten zijn van desinformatiecampagnes van populistische volksmenners, ondersteund door Rusland. De Europese Unie kwam in december 2018 met een ‘Action Plan against Disinformation’ waarin het lidstaten dwingend oproept een heel pakket aan maatregelen in te voeren om desinformatie op sociale media te monitoren en bestrijden.

Lees verder…


U kunt een abonnement nemen op deze weekbrief (gratis, simpel), en mij volgen op Twitter @sypwynia of via Facebook. Lees hier meer recente publicaties →

Top
Follow

Get the latest posts delivered to your mailbox: