Moeten populaire scholen dicht vanwege islam?


De hypocrisie regeert in de kwestie rond de islamitische school Cornelius Haga. Of de directeur een salafist is, valt te bezien. Hij is zeker een zakkenvuller. En een pestkop. Maar dat zijn geen redenen het bijzonder onderwijs als geheel ter discussie te stellen | In Slowakije hebben ze weer andere minderheden. Rudolf Kooijman bericht relativerend over discriminatie van zigeuners | Krijgt u Wynia’s Week per e-mail? Open dan de nieuwsbrief met een klik op de titel (hierboven). Wilt u Wynia’s Week sponsoren? Backme.org


Cornelius Haga wil niet polderen, moet dus dicht

Het is een splijtende kwestie: het opvallende, massieve overheidsoptreden tegen het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Ook opmerkelijk, omdat de Nederlandse autoriteiten doorgaans van de zelfislamisering zijn: buigen voor de islam, zelfs als moslims daar niet om hebben gevraagd. Waarom is Cornelius Haga anders?

door Syp Wynia

Het is een schoolvoorbeeld van doorzichtige politiek. Op één en dezelfde dag besluit de rechter dat een inspectierapport over wanbeheer bij een Amsterdamse islamitische school openbaar gemaakt wordt, besluit de verantwoordelijke minister dat die school op basis van dat rapport geen geld meer krijgt als het bestuur niet opstapt, dreigt die minister dat ook een Haagse hindoe-school vanwege wanbeheer gesloten wordt, maar eist hij van de gemeente Westland dat die het verzet tegen het openen van een islamitische school staakt.

Lees verder…


Racisme tegen Slowaakse zigeuners: harde waarheid of een fabeltje?

Niet alles wat er op het oog uitziet als racisme hoeft dat ook te zijn. Bericht uit de eerste hand, uit het zuiden van Slowakije. Conclusie: sociale discriminatie is veel gangbaarder dan discriminatie op grond van ras.

Lees verder…


Máxima baant de weg voor Mark


Zonder Máxima is het voor Rutte heel lastig, om nog een plaatsje bij de G20 te krijgen, al helemaal in Saoedi-Arabië | De Groenen lijken het tij mee te hebben, maar misschien is het tij al weer voorbij, ziet Eduard Bomhoff | Frans Boogaard bericht over moord en hoogverraad in Brussel | De SGP, de ChristenUnie en Forum voor Democratie – interessante ménage à trois | Warmtepompen bezorgen het land slaaptekort | Ook sponsor worden van Wynia’s Week? Backme.org


Rutte heeft Máxima nodig voor plaatsje bij de groten

Wat hebben Jamal Kashoggi, koningin Máxima en Nederlands internationaal prestige met elkaar te maken? Daarvoor moeten we terug naar een prinselijk bezoek aan de Obama’s, in 2009. En vooral moeten we op zoek naar ‘de Máxima-factor’. De koningin gaat niet voor niets door voor één van de invloedrijkste personen van de wereld.

door Syp Wynia

Het land was te klein, toen koningin Máxima een week geleden in Japan op de foto werd gezet, kalm koutend met de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman, vaak gezien als de feitelijke heerser van het land. De koningin had namelijk met geen woord gesproken over het afslachten van de Saoedische journalist Jamal Kashoggi, waarvoor de kroonprins verantwoordelijk wordt gehouden.

Lees verder…


Groen wint echt niet altijd overal

Het leek de afgelopen jaren wel of er in de hele westerse wereld een klimaatgestuurde groene opmars gaande was. Maar de kentering is daar. In Angelsaksische landen deinzen kiezers terug, als het op al te woeste klimaatplannen aankomt. In Duitsland is groen sterk omdat rood zwak is. In Frankrijk ging geel de straat op. Eduard Bomhoff scant de groene velden.

Lees verder…


Hoogverraad in Brussel

Deze Europese Unie gaat de strijd met de populisten niet winnen, zegt Brussel-watcher Frans Boogaard. Er was de moord op de Spitzenkandidaten. De Spaanse premier pleegde zelfs hoogverraad, ten koste van zijn rode kameraad Frans Timmermans. Het wekenlange gevecht kende ook winnaars.

Lees verder…


SGP’ers flirten met Thierry Baudet

Het beweegt, in klein-christelijk en conservatief Nederland. De ChristenUnie wordt steeds linkser en als gevolg daarvan drijven SGP en ChristenUnie uit elkaar. De SGP is mede daardoor aan het aftasten of het wat kan worden met Forum voor Democratie van Thierry Baudet. Lucas Hartong ziet zelfs al een LAT-relatie.

Lees verder…


Klimaatbeleid kijkt niet over de dijken

door Syp Wynia

In Wynia’s Week op YouTube – bij Café Weltschmerz – lopen Coen de Jong en ik langs de maatregelen die Nederland neemt tegen de opwarming van de aarde. Wat ik al zei: het is getuigenispolitiek, irrationeel en onnadenkend. Het is duur en het werkt niet.

De kosten voor het van het gas halen van woningen en bedrijfspanden zijn gigantisch en renderen veel minder dan bijvoorbeeld besparingen van de CO2 uitstoot in de landbouwsector. Het Nederlandse klimaatbeleid vertoont religieuze en post-religieuze trekken. Laat dat maar aan ChristenUnie, D66 en een deel van het CDA over. En de VVD? Daar is veel afkeer. Maar ook veel opportunisme.

47 minuten heldere taal bij Café Weltschmerz.


Steenkoolsubsidie neemt toe!

In De Bicker onder meer het verbazingwekkende bericht dat de subsidies op kolengestookte elektriciteitscentrales de afgelopen jaren niet minder is geworden, maar juist is verveelvoudigd! Terwijl in Nederland hypermoderne kolencentrales worden gesloten, subsidiëren China, India en Indonesië hun kolencentrales met steeds grotere bedragen. Hoezo klimaatverdrag van Parijs? Hoezo schoon milieu? Het goede nieuws is dan weer dan de subsidies op de kolenwinning wèl afneemt.

Meer bij De Bicker


7 Redenen waarom klimaatplan Rutte3 niet deugt


De polders en de zee vol windmolens en zonneparken, maar een beter klimaat? Ho maar. We gaan nog wat beleven met het klimaatakkoord | Moeten Nederlanders echt nodig integreren in hun multicultiland ? Het berust allemaal op een misverstand. Nederland is veel Nederlandser dan beweerd | Vol of Groen? Hoog tijd dat Nederland kiest: open grenzen òf natuur en milieu| De parlementaire elite let niet zo op de burgers. Hoe zit dat met Thierry? | Hoe wijs zijn 16-jarigen?
Wilt u sponsor worden van Wynia’s Week? Van harte welkom! Backme.org


Klimaatbeleid: het is duur en het werkt niet

door Syp Wynia

Het kabinet heeft na bijna twee jaar dan echt een klimaatbeleid. Terwijl de premier zelf in het Verre Oosten zat, presenteerden vijf andere bewindslieden het ‘klimaatakkoord’ dat samen met het regeerakkoord, de Klimaatwet en allerlei losse maatregelen het klimaatbeleid van het kabinet vormt.
Het kabinet jubelt over het resultaat. Het klimaatbeleid houdt Nederland ‘leefbaar voor toekomstige generaties, het biedt behalve ‘milieuwinst’ ook ‘kansen voor de economie, onze welvaart en ons duurzame verdienvermogen’. Alles en iedereen wordt er beter van, ook uw portemonnee. Zou het werkelijk?

Lees verder…


Hoe ‘divers’ is Nederland helemaal?

Er zijn activisten en hoogleraren die vinden dat het hoog tijd wordt dat autochtone Nederlanders zich aanpassen aan de ‘multiculturele’ dan wel ‘superdiverse’ Nederlandse werkelijkheid. Maar hoe ‘divers’ is Nederland dan wel?

Onderzoeker Roel Jennissen ontzenuwt een reeks mythes. Hij signaleert een overdreven focus op de grote steden, waardoor het ‘diverse’ beeld wordt vertekend. Maar zelfs in de grote steden zijn ‘oorspronkelijke’ Nederlanders nog altijd de grootste bevolkingsgroep. In Amsterdam nam het aantal ‘Nederlandse’ inwoners de laatste jaren zelfs weer toe.

door Roel Jennissen

Wanneer men het heeft over etnische diversiteit in Nederland, gaat het vaak over Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, de drie grote zeer diverse steden in het westen. Toch woont slechts 12 procent van de Nederlandse bevolking in deze drie steden. Dat geldt ook voor maar ongeveer een kwart van de bevolking met een migratieachtergrond. Deze realiteit wil men echter nog wel eens uit het oog verliezen. Hoog tijd om eens te kijken hoe het daadwerkelijk is gesteld met de etnische verscheidenheid in Nederland en hoe die op lokaal niveau is neergeslagen.

Lees verder…


Wat wil Nederland? Vol of groen?

Bevolkingsbeleid was vaak taboe, maar na een oproep uit de Tweede Kamer zijn nu alle planbureaus van de overheid ingeschakeld om vooruit de kijken naar de omvang en samenstelling van de bevolking over dertig jaar, in 2050.

Migratiespecialist Jan van de Beek loopt hier in Wynia’s Week op de uitkomsten vooruit. Omdat er te weinig kinderen worden geboren, zou de bevolking kunnen krimpen. Maar als de immigratie van de laatste jaren doorzet, groeit de bevolking juist, wellicht naar zo’n 23 miljoen aan het eind van de eeuw.

En wat willen we eigenlijk? Een vol en bruisend land, met wellicht ook veel sociale spanningen en weinig natuur? Of liever minder mensen, maar harmonieuzer en groener?

door Jan H. van de Beek

Recent verscheen de periodieke herziening van de bevolkingsprognose van de Verenigde Naties. Deze bevat voor tal van regio’s en landen – waaronder Nederland – scenario’s voor de bevolkingsontwikkeling. Met name veronderstellingen over geboorte en migratie maken voor Nederland het verschil.1 De overheid kan die variabelen natuurlijk slechts beperkt beïnvloeden, maar toch suggereren de wijd uiteenlopende uitkomsten dat er voldoende ruimte voor beleid is. Dat roept direct twee vragen op: is het wenselijk om de bevolkingsomvang te sturen met beleid en in welke mate is dat mogelijk?

Lees verder…

Burgers buitenspel. Wat is Thierry’s alternatief?

De gevestigde politieke orde – van Rutte tot Klaver – heeft weinig eerbied voor de democratie en sluit hele bevolkingsgroepen buiten. Het is dan ook broodnodig dat die orde van tijd tot tijd wordt gewisseld en ververst. Maar Coen de Jong is er niet gerust op dat een wisseling van de wacht door bijvoorbeeld Forum voor Democratie (‘nieuwrechts’) wel tot zoveel meer vrijheid, democratie en burgerrechten zou leiden.

door Coen de Jong

Nieuwrechts, met name het Forum voor Democratie, is een blijvertje in de politiek. Het Commentariaat bij de publieke omroep zit weliswaar nog in de ontkenningsfase. En de deftige pers probeert met diepterapportages over groene kikker-memes Thierry Baudet pootje te lichten. Maar NRC-columnist Tom-Jan Meeus moet de wanhoop nabij zijn, want niets helpt tegen de electorale verlokking van de lavendellucht.

Lees verder…


Hebben 16-jarige kiezers betere opvattingen?

door Syp Wynia

Moeten 16- en 17-jarigen ook stemrecht krijgen? De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) pleit daar voor. Het kabinet-Rutte zegt dat deze overheidsadviseurs bij monde van minister Kajsa Ollongren (D66) na.

Zowel Ollongren als de ROB hopen zo ‘de politieke betrokkenheid’ van jongeren te vergroten. Het is de vraag of het werkt, want met die betrokkenheid staat het helemaal niet zo slecht. De opkomst van jongeren (18+) was bij de laatste Kamerverkiezingen in 2017 bijvoorbeeld veel beter dan eerder het geval was. Wat wel een probleem is, is dat vmbo’ers de stembus vaak mijden, in tegenstelling havo- en vwo-gediplomeerden. Dat is wel een groot probleem, maar dat los je allerminst op door de kiesleeftijd van 18 naar 16 jaar te verlagen.

Ernstiger is, dat de ROB hele bedenkelijke argumenten hanteert om de kiesleeftijd te verlagen. Zo vinden de overheidsadviseurs dat veel politieke vraagstukken ‘toekomstgericht’ zijn en dat de jeugd daarover mee zou moeten stemmen omdat de jeugd meer toekomst heeft dan de rest.

Omdat de bestaande kiezers – waaronder ouderen, uiteraard – naar het idee van de ROB andere ideeën hebben over bijvoorbeeld het klimaatbeleid, wil de ROB de blijkbaar als beter beschouwde opvatting van jongeren toevoegen aan de kennelijk minder deugdelijke opvattingen van de bestaande kiezers. Maar is dat dan geen manipulatie van de democratie?

Bovendien stelt de ROB vast dat er veel ouderen zijn en verhoudingsgewijs minder jongeren. De ROB wil die ‘balans in de generaties enigszins corrigeren’. Alsof in de Tweede Kamer niet kiezers, maar generaties vertegenwoordigd zijn en de ene stem meer waarde heeft dan de andere.

En waarom zou dat eigenlijk moeten, die ‘generatiecorrectie’?

De ROB geeft zelf toe dat er helemaal geen onderzoek is gedaan naar de veronderstelde ‘disbalans in de generaties’ en het nadeel dat ‘jongere generaties’ daarvan zouden ondervinden. Onzin, dus. Ik wijdde er mijn videocolumn voor YouTube (Café Weltschmerz) aan. Wat is de politieke wijsheid van de 16-jarige?


China is stabieler dan het westen

De Bicker wijst deze week onder meer op een lijvig stuk van de Amerikaanse wereldwatcher Robert Kaplan. Die signaleert dat wereldmacht China wellicht ook problemen kent, maar stabieler is dan de wereldmacht van het westen, de Verenigde Staten.

China komt niet met morele pretenties, maar met wegen, spoorwegen, pijpleidingen en havens. En niet de Atlantische Oceaan en zelfs niet de Stille Oceaan, maar de Indische Oceaan is het centrum van het Chinese universum. Ook een interessante observatie: het westen idealiseert de jeugd, maar het Chinese respect voor leeftijd en traditie biedt een steviger fundament voor de macht.

Meer bij De Bicker


Een betrouwbare liberale partij – kan het?


Een betrouwbare liberale partij zou een geheid succesnummer zijn in Nederland. Hoe komt het dat de VVD geen partij meer is waar je op kunt rekenen? | Lex Hoogduin checkt de euro anno 2019. Die krijgt een onvoldoende. Zou had Nederland de euro in ieder geval niet bedoeld | Anneke Groen en Herman Vuijsje duiken in het oneindige gezin, waarin ook grootouderleed | Henk-Jan Prosman met de eerste aflevering van een serie over het hoe, het waarom en de toekomst van De Linkse Kerk | U kunt sponsor worden van Wynia’s Week via backme.org


Kan de VVD weer betrouwbare partij worden?

door Syp Wynia

De VVD heeft alles mee. Dat vonden ze twintig jaar geleden ook al bij de VVD. In korte tijd was Nederland van een kerks land een ontkerkelijkt land geworden, waarmee de basis onder het CDA was geërodeerd. De kiezers van Nederland rekenden zich steeds minder vaak tot de arbeidersklasse en werden steeds vaker tot de middenklasse gerekend. In die combinatie van effecten had de VVD er bijna recht op om eindelijk, maar op stabiele fundamenten, de grootste partij van Nederland te worden en te blijven. En nu?

Lees verder…


Lex Hoogduin: De verzwakking van de euro

Het beleid van de Europese Centrale Bank – met steeds lagere rentes en andere ongebruikelijke maatregelen – biedt geen oplossing, maar vergroot juist het probleem van stagnerende economie en financiële instabiliteit. De route die de politici ondertussen inslaan (meer eenwording, meer gedeeld risico) brengt ook al meer problemen dan oplossingen. Het is de weg naar de transferunie. Dat is niet bepaald de euro waar Nederland in 1992 voor dacht te tekenen, aldus Lex Hoogduin, voormalig directielid van De Nederlandsche Bank.

door Lex Hoogduin

Het einde van het presidentschap van de ECB van Mario Draghi nadert. Hoe staat de euro en er voor, ruim tien jaar na de grootste crisis sinds de Grote Depressie van de jaren dertig van de vorige eeuw? De euro is er nog. Zonder de verklaring in 2012 van Draghi dat de ECB ‘alles zou doen binnen haar mandaat om de euro te redden’, had de geschiedenis een andere wending kunnen nemen. De euro hing aan een zijden draadje. Mario bedankt.

Lees verder…


Fricties in het eindeloze gezin

Anneke Groen en Herman Vuijsje schreven het boek ‘Eindeloos ouderschap’ over een nauwelijks te overschatten, maar te weinig gesignaleerd verschijnsel, te weten dat van het moderne eeuwige gezin. Op verzoek van Wynia’s Week kijken de auteurs nog eens naar de weerslag van hun observaties.

door Anneke Groen en Herman Vuijsje

Twee jaar na het verschijnen van ons boek Eindeloos ouderschap zijn er bijna vijfduizend exemplaren over de toonbank gegaan. Niet gek voor Nederlandse non-fictie. Ook de belangstelling vanuit de media verflauwt niet. Vooral vrouwenbladen tonen steeds opnieuw belangstelling. Opeenvolgende journalisten en redacteuren blijken ons onderwerp als nieuw te ervaren, vaak getriggerd door ervaringen uit hun eigen leven.

Eindeloos ouderschap is een toegankelijk geschreven maar toch redelijk doorwrocht signalement van een nog weinig opgemerkte sociale verandering: (groot)ouders houden zich langer intensief bezig met het wel en wee van hun nageslacht dan vroeger….

Lees verder…


Dossier: De Linkse Kerk, aflevering één.

Het protestantisme heeft Nederland de afgelopen vijfhonderd jaar in belangrijke mate getekend. Veranderingen in de protestantse kerken en protestantse gemeenschappen hadden en hebben ook grote invloed op samenleving en politiek. Merkwaardig genoeg is er weinig aandacht voor het curieuze fenomeen dat protestants Nederland vanaf het begin van de vorige eeuw steeds weer een afwijking naar links vertoonde. Steeds weer werd conservatief-christelijk uiteindelijk progressief-christelijk – of in laatste instantie alleen maar progressief en activistisch. De komende maanden wordt dit fascinerende verschijnsel in Wynia’s Week nader belicht.

door Henk-Jan Prosman

De linkse kerk: dat is een metafoor voor de eenkennigheid van linkse politici. Het dogmatisme dat doorgaans met de kerk wordt geassocieerd wordt herkend in het idealisme van progressieve partijen. Dat beeld is eigenlijk heel verwarrend. De protestantse kerken zijn doorgaans theologisch gezien liberaal ingesteld en zitten in hun maag met de theologische stelligheid van weleer. Sterker nog: in onze tijd lijken kerken zich juist vast te klampen aan linkse politieke idealen die als surrogaat moeten dienen voor de geloofszekerheden van vroeger tijden. De kerken zijn, zo bezien, linkse kerken in het kwadraat geworden.

Lees verder…


Facebook gaat geld maken

Wynia’s Week attendeert de lezers op interessante stukken in de blog De Bicker. Deze keer wijst Michiel Bicker Caarten op de aandacht die de BBC gaf aan het voornemen van sociale media-gigant Facebook om een eigen digitale munt te beginnen, de Libra. Met de Libra kan uiteraard betaald worden via Facebook, maar bijvoorbeeld ook via WhatsApp. Maar het idee is dat de Libra ook gebruikt kan worden om een kop koffie mee af te rekenen of om de bus mee te betalen.

Facebook zegt dat ze met een eigen munt komen om de vele wereldburgers mee te dienen die geen bankrekening hebben. Tuurlijk. Facebook zegt ook dat het eigen betalingssysteem streng gescheiden wordt gehouden van de gigantische databank waarin Facebook alles van iedereen opslaat. Tuurlijk.
Meer bij De Bicker


Iemand Stef Blok nog gezien, de laatste tijd?


Nederlands minister van Buitenlandse Zaken: het was een baan met aanzien, maar is dat nog altijd zo? De premier doet meer buitenland dan hij, andere ministers lopen hem voorbij. Schets van een ooit deftig departement en zijn bewoners | Eduard Bomhoff over het nationalisme: is dat wel zo fout als modieus wordt beweerd? | Topdiplomaat Richard Holbrooke, afgebrand door zijn eigen tomeloze ambities | Sponsor Wynia’s Week via backme.org


Wie wil er nog diplomaat zijn?

door Syp Wynia

Stef Blok

Hij mag met de koning en de koningin mee op staatsbezoek, zoals net nog nog naar Ierland. Hij moet opdraven als Nederland weeskindjes van twee en vier jaar uit Syrië haalt, daags nadat een andere minister nog ontkend had dat zoiets Nederlands beleid was. Hij mag vertellen dat er niets mis is met de tweede gaspijp van Rusland naar Duitsland, waar zowel Brussel als de Amerikaanse president tegen ageren. Na eindeloos Haags onderhandelen komt hij met een China-strategie, die volgens een respectloze Tweede Kamer weinig voorstelt.

Hij is minister van Buitenlandse Zaken, maar premier en VVD-partijleider Mark Rutte doet heel wat grotere zaken in het buitenland dan hij. In het zelfde buitenland wordt hij straal voorbij gelopen door Wopke Hoekstra, de minister van Financiën van het CDA. In het binnenland wordt hij behalve door Rutte en Hoekstra ook nog overtroefd door zijn directe collega van ontwikkelingshulp en export, D66-minister Sigrid Kaag. Het leven van een minister van Buitenlandse Zaken gaat vaak niet over rozen. Dat geldt zeker voor Stef Blok, bankemployée in de diplomatie.

Lees verder…


Trump, het nationalisme (of liever supranationaal?)

door Eduard Bomhoff

President Trump sprak vorige week op de Amerikaanse erebegraafplaats in Normandië. Hij memoreerde de Britten die, trots op hun land, de nazi’s versloegen. De Canadezen, vanaf het eerste begin loyaal aan het moederland. De nobele Polen, de geharde Noren, de onvervaarde Australiers, de dappere Franse commandos en natuurlijk de Amerikanen: ‘Zij renden dwars door het hellevuur met het patriottisme van een vrij, trots en soeverein volk. Ze hielden vol uit liefde voor familie en hun vaderland’. De president eindigde met de belofte dat ‘al onze naties voor eeuwig sterk en verbonden zullen blijven’.

Lees verder…


Holbrooke: tragische zonnekoning in Washington

door Ronald Havenaar

Richard Holbrooke was de man van het in 1995 getekende Dayton-akkoord, dat Europa verloste van de oorlog in het verscheurde Joegoslavië. Bijna vijftien jaar later benoemde president Barack Obama (2009-2017) hem tot afgezant voor Afghanistan. Na de eerste ontmoeting in het Witte Huis zei Obama tegen zijn secretaris: wilt u ervoor zorgen dat ik voortaan met deze man zo weinig mogelijk in één ruimte hoef te zitten? Toen Holbrooke na hetzelfde treffen thuiskwam en zijn vrouw aan hem vroeg hoe het gesprek was verlopen, riep hij uit volle overtuiging: heel goed!

Lees verder…


Schonere schepen

Michiel Bicker Caarten en ik attenderen elkaars lezers op interessante stukken in elkaars nieuwsbrief. Michiel meldt deze week dat er over een half jaar wereldwijd een baanbrekende maatregel van kracht wordt, die de uitstoot van zwaveldioxiden door vrachtschepen sterk moet beperken. Daar is alle reden voor, want ‘s werelds 15 grootste schepen stoten samen meer SO2 uit dan alle auto’s over de hele wereld. Met een uitvoerige uitlegtekening.
Meer bij De Bicker


Komt het klimaatbeleid pas na Prinsjesdag?


Het kabinet zou nu toch eindelijk het Klimaatakkoord aftimmeren? En waarom hoort u daar niets van? Misschien hoopt premier Mark Rutte dat het wel goed komt als u het een beetje vergeet, dat gasverbod en zo | Minister Ingrid van Engelshoven (D66) wil de Nederlandse geschiedenis herschrijven, om de allochtonen te bedienen | In Den Haag en Straatsburg drijft Thierry Baudet de Christenbroeders uiteen | De generalist wint | Sponsor Wynia’s Week via backme.org


Kabinet hoopt dat u het klimaatbeleid beetje vergeet

door Syp Wynia

Ik heb het vaker gezegd: het klimaatbeleid van het kabinet-RutteDrie is gedoemd te stranden. Het kabinet lijdt aan overspannen pretenties, die het op ondemocratische wijze tegen hoge kosten wil doordrukken en dat ook nog zonder dat de kosteneffectiviteit voorop staat. Het klimaatbeleid heeft alle trekken van een onbetaalbare, monomane, irrationele missie. Mark Rutte houdt zijn kabinet dan ook in leven door het aftimmeren van het klimaatbeleid steeds maar weer uit te stellen. Dat lukt hem tot dusver nog, maar hoe lang?

Lees verder…


Minister wil historie Nederland herschrijven

door Roelof Bouwman

Tot welk jaar regeerde Floris V?
Wie waren de vier broers van Willem van Oranje?
Wanneer stierf Requesens en welk gevolg had zijn plotselinge dood?
Waardoor ontstond de Tweede Engelse Oorlog?
In welk gewest is nooit een stadhouderloos tijdperk geweest?
Welke landen namen deel aan de Spaanse Successieoorlog?
Wie waren de ouders van stadhouder Willem IV?
Welke woelingen hadden in 1747 en 1748 plaats?

Elk jaar arriveren op Nederlandse hogescholen en universiteiten tienduizenden nieuwe studenten die geen idee hebben wat op deze vragen het antwoord is. Geen wonder. Geschiedenis is sinds de in 1968 ingevoerde Mammoetwet een keuzevak. Historisch onbenul is in Nederland heel gewoon geworden.

Lees verder…


Baudet splijt de Christenbroeders

door Lucas Hartong

Het is zover. CU en SGP lijken ieder een andere weg te gaan. Geen scheuring, meer een verlating. Dat loopt al veel langer. Toen de ChristenUnie in 2000 ontstond bleef de SGP op zichzelf opereren. Vanwege praktische voordelen en ook wel een beetje vanwege het broederlijke geloofsaspect werd besloten om doorgaans bij verkiezingen een lijstverbinding of zelfs lijst-in-een-schuiving aan te gaan, zoals bij de meest recente EP-verkiezingen ook het geval was.

Lees verder…


In De Bicker, de dagelijkse nieuwsbrief van Michiel Bicker Caarten, werd de afgelopen week de aandacht gevestigd op een intrigerend boek, waarvan alleen de titel mij al enorm aanspreekt: ‘Range. Why Generalists Triumph in a Specialised World’. Oftewel: ‘Waarom generalisten zegevieren in een wereld vol specialisten’. Je maakt het immers dagelijks mee, dat hooggespecialiseerden zo in de ban zijn van hun specialisatie, dat ze alle details van hun boom kennen zonder te beseffen dat ze in een bos zitten. Een land als Nederland lijdt er onder, de Nederlandse politiek lijdt er onder. Schrijver David Epstein begint overigens over sport en vergelijkt de jeugd van Tiger Woods met die van Roger Federer.
Meer bij De Bicker


Waarom werken zo weinig asielzoekers?


Raar maar waar: asielzoekers hebben het zo druk met inburgeren dat ze aan werken niet toekomen. Vijf vuistregels om daar mee op te houden | Politici hebben het druk met drukte maken en komen niet toe aan doen waar ze voor zijn | Het China van Xi lijkt meer op Mao dan goed voor ons is | Wynia’s Week doet een één-tweetje met De Bicker | Sponsor Wynia’s Week via backme.org


Inburgering zit integratie in de weg

door Syp Wynia

Bijna vier jaar geleden, vanaf de zomer van 2015, kwam er een grote golf asielzoekers, waaronder veel Syriërs, naar West-Europa. Bekende Nederlanders, maar ook diverse autoriteiten, reageerden sussend: de Syriërs heetten goed opgeleid te zijn en zouden een verrijking voor Nederland vormen. De hoogste baas van de asielopvang voorzag ‘een enorme empowerment voor Nederland’.

In werkelijkheid verging het de Syriërs over het geheel genomen niets beter dan andere asielzoekers. Slechts een enkeling bleek voldoende opgeleid om naar het hoger onderwijs te kunnen, het merendeel is werkloos en wie wel werkt heeft doorgaans een klein baantje.

Lees verder…


Herrie maken van politici moet leegte verbergen

door Coen de Jong

De afgelopen verkiezingscampagne voor het Europees parlement gaf de tekenen des tijds perfect weer. Er is een dominante maatschappelijke sfeer ontstaan die we Hegemonia zullen noemen, waar de politieke ideologie flinterdun is en de meeste politici slechts in hun verschijningsvorm van elkaar verschillen. Mark Rutte of Jesse Klaver, ziet u het verschil? Van ideologieën als socialisme en liberalisme is weinig meer over. Wat resteert is een soort hyperindividualisme, aangelengd met identiteiten gebaseerd op slachtofferschap.

Lees verder…


China is nog steeds het China van Mao

door Ronald Havenaar

In januari 2016 werd de bevolking van de kalme Centraal-Chinese provincie Henan overvallen door een spectaculaire gebeurtenis. Van de ene op de andere dag verrees midden op het platteland een 37 meter hoog standbeeld van Mao Zedong, de ook officieel bewierookte partijleider (van 1935 tot 1976) die in de jaren ’60 met zijn draconische politiek alleen al in deze streek meer dan 8 miljoen slachtoffers maakte.

Vermoedelijk had het regionale bedrijfsleven met dit project eens flink willen uitpakken, maar de levensduur van het goudkleurige monument bedroeg slechts een paar dagen. Toen werd het overdekt met een zwart zeil en door overheidsbeambten snel afgebroken. De boodschap van hogerhand was duidelijk: eerbetoon aan de grote leidsman was voorbehouden aan de partij, particulier initiatief werd niet op prijs gesteld.

Lees verder…


Nieuw!

De Bicker is de dagelijkse nieuwsbrief van Michiel Bicker Caarten, oprichter en voormalig hoofdredacteur van BNR Nieuwsradio. Onze websites en onze nieuwsbrieven vullen elkaar aan. Wynia’s Week gaat vooral over politiek, economie en diplomatie. De Bicker gaat meer over technologie, geld en wetenschap, met veel berichten van overzee. Michiel Bicker Caarten en ik gaan elkaars artikelen tippen. Reacties welkom!

Deze week onder meer in De Bicker: het internationale voetbalcircuit is gelijk het wilde westen en oliegeld zet de toon. De Franse topclub Paris St. Germain is eigendom van een investeringsfonds uit Qatar, Manchester City is eigendom van de koninklijke familie van Abu Dhabi. En toen topvoetballer Paul Pogba in 2016 van Juventus naar Manchester United ging, kreeg zijn agent bijna de helft van de transfersom van 105 miljoen euro.

Meer in De Bicker


Het waren best spectaculaire verkiezingen

Migratie, klimaat en de euro splijten Europese Unie | Frans Boogaard bericht over het armpje drukken tussen de Europese kantoren | Lucas Hartong ziet het somber in, als het roer niet omgaat bij de PVV | Bart Jan Spruyt ontwaart bij Forum voor Democratie een verdeeld huis | Hoe moet het met Paul en Annemarie? | Sponsor Wynia’s Week via backme.org


In landen om ons heen vielen ook klappen

door Syp Wynia

Wie afgaat op de Nederlandse uitslag van de verkiezingen voor het Europese parlement wordt op het verkeerde been gezet. In Nederland werd de PvdA de grootste en wisten CDA en VVD zich redelijk te handhaven. Grote verliezers waren de populisten van links en rechts (SP en PVV) en Forum voor Democratie kreeg minder stemmen dan verwacht. GroenLinks wint en D66 verliest. Het lijkt alsof de gevestigde orde weer rustig achterover kan leunen. Maar zo zeker is dat niet.

Lees verder…


En nu: machtsstrijd tussen de kantoren

door Frans Boogaard

Nu de Europese verkiezingen voorbij zijn en de stemmen geteld, ontbrandt in Brussel de echte strijd om de macht. Wie wordt, na Jean-Claude Juncker, de nieuwe ‘baas’ van Europa? En, bijna even belangrijk: wie wijst hem aan? Is dat voorbehouden aan het Europees parlement of hebben de premiers en presidenten het laatste woord?

Lees verder…


Wil de PVV blijven, dan moet het roer om

door Lucas Hartong

Deze verkiezingen voor het Europees parlement gingen over de vraag of we meer of minder EU willen. Tijdens de campagne werd daarop duidelijk ingezet door bijvoorbeeld Forum voor Democratie (minder!) en D66 (meer!). Het gegeven antwoord op de vraag of we die technocratische Brusselse moloch voorrang willen blijven verlenen boven onze eigen historisch gegroeide nationale structuur en wetgeving is echter lastiger te duiden. En de PVV? Zoals het daar nu gaat is de PVV gedoemd marginaal te worden, of zelfs te verdwijnen.

Lees verder…


Baudets Forum: zowel liberaal als conservatief

door Bart Jan Spruyt

Thierry Baudet publiceerde onlangs een essay over het oeuvre van de Franse schrijver Michel Houellebecq. Dat was een knap essay, maar het leidde in ons vaderland tot panische reacties. Sociaalliberalen van alle partijpolitieke denominaties krijsten om het hardst dat Baudet ‘verworvenheden’ als abortus, euthanasie en vrouwenrechten ter discussie stelde. Minister Van Engelshoven van D66 meldde op Twitter dat zij boos was – alsof zij de Kamer controleert en de Kamer niet haar.

Ondertussen had Baudet niet meer gedaan dan herinneren aan passages in het oeuvre van Houellebecq waarin de schaduwzijde van de liberale individualisering van onze samenleving aan de orde komt. Zou daar niet iets in zitten?, vroeg Baudet zich hardop af.

Lees verder…


Wordt Eerste Kamer ontdaan van belangenverstrengeling?

door Syp Wynia

Er is een nieuwe Eerste Kamer gekozen. Het wordt de eerste Eerste Kamer met een heuse integriteitscode. Of het gaat helpen? Voor YouTube maakte ik een filmpje over de toekomst van de lobbyklussen van Annemarie Jorritsma en Paul Rosenmöller. Als deze fractievoorzitters van de VVD en van GroenLinks hun betaalde lobbybanen mogen houden, stelt de kersverse integriteitscode niets voor. Kijken!


U kunt een abonnement nemen op deze weekbrief (gratis, simpel), en mij volgen op Twitter @sypwynia of via Facebook. Lees hier meer recente publicaties →

Eerste Kamer, de lobbycratenkamer

Eerste Kamerleden bepalen in het vervolg niet meer zelf of ze integer zijn. Gaat het helpen? Als lobbycraten hun banen mogen houden is het een dode letter. Verder: Mark Rutte en klimaatkoploper Nederland voor Belgen verklaard. Ook: na het weekend: extra editie van Wynia’s Week. Sponsor Wynia’s Week via backme.org


Mogen lobbyïsten Jorritsma en Rosenmöller hun banen houden?

Annemarie Jorritsma en Paul Rosenmöller

door Syp Wynia

De nieuwe Eerste Kamer wordt op 11 juni 2019 beëdigd. Er zal veel anders zijn aan die Eerste Kamer, en dan niet alleen de samenstelling. Want op 21 mei stelde de ‘oude’ Eerste Kamer een ‘Gedragscode Integriteit’ vast, waarin voor het eerst gecontroleerd wordt of de senatoren niet aan belangenverstrengeling doen. Dat werd de hoogste tijd, want belangenverstrengeling, dat was in de Eerste Kamer tot kunst verheven. Grote vraag is of het nu werkelijk anders wordt. Kan Paul Rosenmöller van GroenLinks bijvoorbeeld voorzitter van het voortgezet onderwijs blijven?

Lees verder…


Nederlandse politiek voor Belgen verklaard

door Syp Wynia

Van tijd tot tijd schrijf ik voor het Belgische weekblad Knack – het grootste opinieweekblad van de lage landen – een overzichtsartikel over Nederlandse toestanden. Zoals ik ook voor het Duitse maandblad Tichy’s Einblick artikelen schrijf over Nederland in Europa.

Voor een Nederlandse verslaggever biedt het publiceren in buurlanden de uitdaging om op een afstandje naar Nederland te kijken, waarmee andere zaken zichtbaar worden dan de in Nederland gangbare Waan van de Dag. Zo schreef ik voor Knack een artikel over Mark Rutte, die net doet of hij geen topfunctie in Brussel wil hebben, maar dat dat misschien ook wel moet doen als hij zo’n baan juist wil hebben. En verder is het verstandig dat Rutte de kans grijpt als die zich voordoet, want na 8, 9 jaar is je tijd voorbij en een Europese functie is wel zo ongeveer het mooiste dat er is, na het Nederlandse premierschap.
Lees mijn artikel over Mark Rutte (‘De gedoodverfde kandidaat’) hier.

Verder voorspel ik in Knack grote problemen voor het kabinet RutteDrie, en dan vooral door het klimaatbeleid. Nederland, de zelfbenoemde ‘klimaatkoploper’, staat op het punt te stranden, zo voorspel ik. Nog even, en het kan al zo ver zijn.
Lees mijn Knack-artikel hier


U kunt een abonnement nemen op deze weekbrief (gratis, simpel), en mij volgen op Twitter @sypwynia of via Facebook. Lees hier meer recente publicaties →

Het nieuwe IJzeren Gordijn van Mark en Wopke

Hoe smakeloos is het om te ijveren voor grenscontroles voor landen die opgesloten zaten achter het IJzeren Gordijn? Europees Rechts weet ook wel van ruziën, blijkt uit boek van Kemal Rijken. Vergeten bommen op de Blauwburgwal. En hoe werd Rutte’s VVD een D66-light? Sponsor Wynia’s Week via backme.org


door Syp Wynia

Rutte en Hoekstra

Nederland is in het buitenland graag de bovenmeester, die anderen de maat neemt. Zuidelijke Europese landen hebben een gat in de hand en moeten dus spitsroeden lopen. Oostelijke landen verdienen straf omdat ze zich geen asielzoekers vanuit Brussel laten toedelen. En dus staan Mark Rutte, Frans Timmermans en Wopke Hoekstra eensgezind klaar om de Oost-Europeanen te straffen. Met het intrekken van subsidies. En met het dichtgooien van de open grenzen. Het is een historische vergissing. En behoorlijk aanmatigend.

Lees verder…


PVV’ers mochten niet bij Le Pen zitten

door Lucas Hartong

Historicus Kemal Rijken heeft een nieuw boek geschreven: ‘Eigen volk: Hoe het rechts-nationalisme Europa veroverde’. Om maar met de deur in het Europese huis te vallen: een mooi boek, dat duidelijk zoveel mogelijk politiek-correcte vooringenomenheid vermeden heeft. Rijken is nadrukkelijk gegaan voor datgene wat een historicus behoort te doen: het beschrijven, analyseren en vastleggen van geschiedenis, om eventueel lering te kunnen trekken voor heden en toekomst, zonder verdere beoordelende prietpraat.

Lees verder…


Vergeten bommen op de Blauwburgwal

door Syp Wynia

Ravage op de Blauwburgwal

Op 11 mei 1940, de tweede dag van de Duitse inval in Nederland, werd de Amsterdamse binnenstad getroffen door dood en verderf. Het was een ramp die qua schaal vergelijkbaar is met de Bijlmerramp, waarbij in 1992 een Israëlisch transportvliegtuig een flatgebouw in Amsterdam-Zuidoost binnenvloog. Bij het bombardement op de hoek van de Blauwburgwal en de Herengracht in 1940 vielen 44 doden en raakten 79 mensen (vaak zwaar) gewond: vergeten slachtoffers.

Lees verder…


Is Rutte’s VVD nu een kopie van D66 geworden?

Ik spreek in de nieuwe Wynia’s Week op YouTube met Coen de Jong over Nederland en Europa. Over links dat nu veelal fel voor Europa is (en vroeger doorgaans tegen). Over het CDA, waarin vooral de katholieken fel voor Europa waren (maar nu niet meer altijd). En vooral over de VVD, die traditioneel een Europese en een Atlantische vleugel kende en onder Bolkestein euro-sceptisch werd. Mark Rutte was tot enkele jaren geleden nog als Wilders in Den Haag en als Pechtold in Brussel. En nu is hij naar eigen zeggen van ‘PVV-light’ opgeschoven naar ‘D66-light’. Dat is te merken. Kijken!


U kunt een abonnement nemen op deze weekbrief (gratis, simpel), en mij volgen op Twitter @sypwynia of via Facebook. Lees hier meer recente publicaties →

Top
Follow

Get the latest posts delivered to your mailbox: