Mensensmokkel bestrijden door mensenruil

Wynia's WeekWekelijks bericht ik op deze website over mijn laatste publicaties: columns, artikelen, video’s. Wilt u automatisch per e-mail op de hoogte worden gehouden van Wynia’s Week? Vul uw e-mailadres in en u krijgt de bevestigingsmail.


De Nederlandse #gasgekte die het wereldklimaat moet redden houdt nog even aan. Slimme Afrikaanse leiders weten Europese ministers zo ver te krijgen dat ze naast het geven van geld en het delen van mooie woorden ook de Afrikaanse migratie bevorderen. In deze Wynia’s Week.

emigranten• Migratie keren door migranten binnen te laten
Toen Halbe Zijlstra fractievoorzitter van de VVD was en later minister, dacht hij dat Nederland arbeidskrachten uit Afrika nodig had. Maar waarom toch uit Afrika? Is Afrikaans personeel getalenteerder dan Russen, Japanners of Chinezen? Er is weinig dat daar op wijst. Nee, Afrikanen komen met honderdduizenden illegaal naar Europa en omdat Afrikaanse leiders vaak weigeren om hun mensen terug te nemen worden die leiders nu gepaaid. Dat paaien gebeurt met geld (ontwikkelingshulp) en mooie woorden. En ook met de toezegging dat als zij hun illegalen terugnemen, wij dan legale immigranten uit Afrika zullen aantrekken. Het staat zwart op wit, met ook een Nederlandse handtekening er onder. Probleem: waarom zou Nederland Afrikaans personeel aantrekken als dat nu al kan, maar dat nauwelijks gebeurt, bij gebrek aan gekwalificeerd aanbod?
Ik schreef er over voor Elsevier Weekblad [premium]
Hier te lezen via Blendle

• Wanneer gaat de AOW naar de herbronning?
Mijn column over Lodewijk Asscher, Wilem Drees en de AOW staat nu ook op Blendle.
Lees hier

Aardgas• Een boetetocht, van Groningen naar Parijs
Echt logisch is het niet, dat Gasland Nederland zich wil ombouwen tot Gidsland Nederland en zich daarom wil kastijden door zich van het aardgas at te koppelen. De betrokkenen zullen het ontkennen, maar er zitten tal van irrationele bewegingen rond het gasverbod, zoals dat binnenkort begint met nieuwe huizen (en daarna de rest van het land). Kosten: tweehonderd miljard euro, alleen al voor het ombouwen van huizen en het duurder maken van nieuwbouw. Dat is niet eens zo gek veel minder dan wat de Nederlandse staat heeft verdiend door zich aan het aardgas te koppelen.
Lees mijn Elsevier-column hier [premium]

ollongren• Gasverbod als gloeilampverbod
Voor de commentaarrubriek van Elsevier Weekblad liep ik nog eens langs de rationele redenen achter het gasverbod. Die redenen heten, niet eens zo verrassend: geld. Het was natuurlijk al bekend dat de installateurs en sommige fabrikanten dolgraag een halve eeuw lang warmtepompen in de acht miljoen Nederlandse woningen willen bouwen, in plaats van de huidige cv’s. Maar wat dacht u van de nutsbedrijven (‘netbeheerders’) en de ondernemingen die warmtenetten bouwen en exploiteren? Die willen natuurlijk ook van het gas af: de één omdat zo een aantrekkelijke concurrent om zeep wordt geholpen, de ander omdat op die manier kosten worden bespaard (en die van de consument navenant opgedreven). Tel uit uw verlies.
Lees mijn commentaar voor EW

U kunt een abonnement nemen op deze weekbrief (gratis, simpel), en mij volgen op Twitter @sypwynia of via Facebook.

Lees hier meer recente publicaties →

Geplaatst in Geen categorie

Echt waar: nieuwbouw nu al van gas af

Wynia's WeekWekelijks bericht ik op deze website over mijn laatste publicaties: columns, artikelen, video’s. Soms kunt u gratis doorlinken, soms moet u geregistreerd zijn om het doorgelinkte artikel te lezen. Wilt u automatisch per e-mail op de hoogte worden gehouden van Wynia’s Week? Vul uw e-mailadres in en u krijgt de bevestigingsmail.


Hoe Nederland de grootste sponsor van Brussel werd, de PvdA met de AOW worstelt en uw nieuwe woning al meteen geen cv meer mag hebben. In deze Wynia’s Week.

Ollongren• Antigasgekte slaat door
Voor Elsevier Weekblad schreef ik een commentaar waarin ik memoreerde dat Nederland volledig doorslaat met het afkoppelen en zelfs verbieden van aardgas. In Den Haag lijkt nauwelijks meer iemand te beseffen dat het voor het stoppen met de gaswinning in Groningen niet nodig is om meteen ook te beginnen met het afkoppelen van de Nederlandse woningen van het aardgas. Ook lijkt er nauwelijks iemand te beseffen dat het volkomen onlogisch is om omwille van het klimaat prioriteit te geven aan het uitbannen van aardgas.
Aardgas is schoner en klimaatvriendelijker dan vrijwel andere brandstoffen en dat is reden waarom overal ter wereld, inclusief onze buurlanden, aardgas in toenemende mate populair is. En Nederland? Dat verbiedt het gebruik van aardgas, te beginnen in nieuwbouwhuizen en in nieuwbouw voor kleine bedrijven.
Dat schreef ik dus. En zo is het ook. In het regeerakkoord van RutteDrie wordt gestreefd pas aan het eind van de kabinetsperiode te stoppen met de aansluitplicht voor gas. Maar op 30 januari 2018 – helemaal in de ban van de laatste aardbeving te Zeerijp – besloot een vrijwel voltallige Tweede Kamer om de aansluitplicht voor gas te laten vervallen. Het kabinet heeft inmiddels besloten dat op 1 juli in te laten gaan, tot woede van veel bouwers en woningbouwcorporaties en van de staatsbedrijf Gasunie en semistaatsbedrijf GasTerra.
Het oogt zo onschuldig, dat vervallen van de aansluitplicht. In de praktijk betekent het echter een verbod op aardgas bij nieuwbouw. Lees maar. Nederland voert dus, misschien zonder dat alle politici die voorstemden dat beseften, met ingang van 1 juli 2018 een verbod in op het gebruik van aardgas in nieuwbouwhuizen en kleine bedrijven.
Gemeenten kunnen alleen in uitzonderlijke gevallen afwijken van dit verbod. Bovendien stelt minister Kajsa Ollongren (D66, BZK) ook daar weer regels voor op. En deze minister en haar partij hebben grote haast om Nederland gasvrij te maken.
Nederland, het land met de beste gasinfrastructuur ter wereld, met een staat die op alle mogelijke manieren in gastransport en gashandel zit, gaat dus met gloeiende haast het gas afschaffen. Voor woningen en kleine bedrijven, althans. Niet voor grote bedrijven, die drie keer zoveel gas afnemen. Ook niet voor andere landen, want de Nederlandse staat blijft dé gasrotonde voor de buurlanden, van Noorwegen, Nederland en Rusland naar Duitsland, Engeland en België. Veel aardgasgekker kan het niet worden.
Lees hier mijn commentaar voor Elsevier via Blendle

Lodewijk Asscher• Asscher maakt AOW-draai. Maar moet de AOW niet naar de herbronning?
Onder leiding van Lodewijk Asscher leed de PvdA het grootste verlies uit de geschiedenis van de Nederlandse sociaaldemocratie. Toch hoeft Asscher niet weg van de partij. Nee, hij krijgt de gelegenheid om alles wat de PvdA de afgelopen decennia bedacht onder de loep te nemen en eventueel terug te draaien, te beginnen de snelle stijging van de AOW-leeftijd. Wat Asscher een half jaar geleden als minister nog voorstond, wordt nu vanuit de oppositie bestreden. Maar wacht eens even: kan dat wel? Is de AOW van PvdA-grondlegger Willem Drees niet zelf toe aan een herbronning?
Lees mijn column voor Elsevier Weekblad [premium]
Of via Blendle

rutte - EU geld• En weer moet Nederland aftikken in Brussel
Ik was er in december 1992 in het Schotse Edinburgh getuige van, hoe Nederland de grootste betaler van de Europese Unie werd. Premier Ruud Lubbers en vicepremier Wim Kok gingen samen met minister van Buitenlandse Zaken Hans van den Broek naar de Europese Top aldaar. Van de Tweede Kamer hadden ze de opdracht meegekregen dat Europa moest ingrijpen in Bosnië en dat Nederland zelf daarbij voorop moest lopen. In Edinburgh werd zo de aanzet geleverd voor het drama in Srebrenica, twee en een half jaar later. In het vliegtuig naar Edinburgh werd ook nog even geregeld dat Hans van den Broek een nieuwe baan zou krijgen: hij werd enkele weken later de nieuwe Nederlandse Europees commissaris.
Maar hèt grote besluit in Edinburgh ging over de meerjarenbegroting van de Europese Unie. Onder druk van Brussel en de zuidelijke landen gingen de uitgaven gigantisch omhoog. Nederland kreeg daar hoegenaamd niets van, maar moest er wel voor betalen. En zo werd Nederland in Edinburgh naar verhouding de grootste betaler van Brussel, tot op de dag van vandaag. De premiers Wim Kok, Jan Peter Balkenende en Mark Rutte hebben nadien veel moeite gedaan om er wat miljarden af te halen, maar veel haalde het niet uit. En weer gaat de rekening van Brussel omhoog.
Lees mijn column in Elsevier Weekblad [premium]
Of via Blendle

keppeltje• Haatzaaiers, haatpredikers, haatgelden: weren, bestrijden, bestraffen
Natuurlijk, Jodenhaat was er al heel lang, zeker ook in Nederland. Maar de ‘autochtone’ Jodenhaat is, zo laat het zich aanzien, een marginaal fenomeen geworden in vergelijking met de geïmporteerde Jodenhaat uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Ook in Zweden en Duitsland beginnen ministers dat in te zien. Nederland loopt niet voorop.
Lees mijn commentaar voor Elsevier Weekblad
Of hier, via Blendle

• Dividendbelasting-memo’s: een lobbycratisch inkijkje
Mijn column over Hollandse Handjeklap ten behoeve van Shell en Unilever staat nu ook op Blendle.
Lees hier

U kunt een abonnement nemen op deze weekbrief (gratis, simpel), en mij volgen op Twitter @sypwynia of via Facebook.

Lees hier meer recente publicaties →

Geplaatst in Geen categorie

Zo kwamen allochtonen De Bezetting binnen

Wynia's WeekWekelijks bericht ik op deze website over mijn laatste publicaties: columns, artikelen, video’s. Wilt u automatisch per e-mail op de hoogte worden gehouden van Wynia’s Week? Vul uw e-mailadres in en u krijgt de bevestigingsmail.


Mark Rutte mag dan wel de Boeienkoning van het Binnenhof zijn, maar hoe vaak loopt zijn goocheltruc nog goed af? Hoe Marokkanen die nooit in Nederland waren allochtoons Nederland bij de Dodenherdenking moeten betrekken. En: Geld speelt geen rol. In deze Wynia’s Week.

4-mei-herdenking • Hoe allochtonen de Dodenherdenking in werden geschreven
De organisatoren van 4 en 5 mei lijken in een permanente zorg te verkeren of Dodenherdenking en Bevrijding nog wel bij de tijd zijn. Voortdurend wordt gezocht naar verbreding en actualisering van De Oorlog. Zo bekeken kwam het niet eens zo slecht uit, dat in 2003 op zeven plekken in Amsterdam Marokkaanse jongens de Dodenherdenking versjteerden. In West was er een herdenking waar jochies eerst de Twee Minuten Stilte verstoorden met de herhaalde uitroep ‘Alle Joden Moeten Dood’ en later op de avond vers gelegde kransen rondschopten.
Zo kwam een moderne traditie op gang, een traditie die tot doel heeft om allochtonen de vaderlandse geschiedenis in te schrijven met de bedoeling hen het idee te geven dat ze er bij horen, omdat ze er vroeger ook al bij hoorden. In het geval van Suriname en de Antillen is dat nog wel te doen, maar in het geval van Turkije is het nagenoeg onmogelijk. Turkije heeft geen enkele bijdrage geleverd aan de geallieerde bevrijding van Europa. En Nederlands-Turkse betrekkingen waren er in het midden van de vorige eeuw nauwelijks.
In het geval van Marokko waren er nog wel kansen voor een creatieve historicus. Er was weliswaar geen enkele relatie tussen Nederland en Marokko rond 1940-1945, maar er liggen op een oorlogsbegraafplaats in Zeeland wel degelijk enkele tientallen omgekomen Marokkanen: in de zomer van 1940 aangespoeld op de Hollandse en Friese kust, nadat ze bij Duinkerken waren verdronken.
Die Zeeuwse graven dragen de illusie van de Marokkaanse bijdrage aan de verdediging en bevrijding van Nederland. Het en der wordt die Marokkaanse bevrijdersrol ieder jaar gevierd – ook met Marokkaanse diplomaten en Marokkaanse vlaggen. Terwijl al lang vast staat dat geen Marokkaan in de jaren 1940-’45 op Nederlands grondgebied ooit een schot heeft gelost.
Lees mijn Kleine Geschiedenis van de geschiedvervalsing omwille van de allochtone integratie.
Hier via Elsevier Weekblad [premium]
En hier via Blendle

• Lobbycratisch inkijkje: de boeienkoning van het Binnenhof
Je komt er niet achter hoe hij het doet, maar steeds lukt het hem weer: wegkomen met het onmogelijke. Nieuw aan het ‘memodebat’ van eind april was, dat Mark Rutte deze keer ook zijn secondanten Sybrand Buma, Alexander Pechtold en Gert-Jan Seger meesleepte in zijn onwaarheid. Of eigenlijk is ook dat niet nieuw. Rutte’s vrienden blijken aan het eind van het verhaal immers altijd verliezers te worden.
Mijn column voor Elsevier Weekblad staat hier [premium]

macron-trump• Macron valt minder goed in Berlijn, maar compenseert dat in Washington
De Franse president Emmanuel Macron maakte een jaar geleden een eind aan de populistische opmars, belichaamd door Brexit en Trump. Macron werd de held van veel media – en zeker ook van de Brusselse bureaucratie. Macron zou ‘Europa’ doen opleven, omdat Angela Merkel in Berlijn uit zijn hand eet. Helaas voor Macron: zo vanzelfsprekend is dat niet – niet meer, althans. Maar deze week werd Macron glorieus ontvangen in Washington. En Merkel was er ook, maar slechts even.
Dit schreef ik er over voor Elsevier [premium]
Hier de versie via Blendle

Wiebes• Geld geen rol meer
De kabinetten-Rutte bezuinigden en verzwaarden de belastingen in crisistijd en gaan nu weer geld uitgeven terwijl de economie prima loopt. Sterker nog: het kabinet besluit om te stoppen met aardgaswinning, maar vindt het niet eens nodig om te kijken wat het kost. Terwijl het eerste de beste Kamerlid ‘dekking’ moet vinden voor alles wat ‘ie anders wil, neemt de ministerraad miljardenbesluiten zonder te weten hoe die te betalen.
Lees via Elsevier
Via Blendle

• Toen arbeiders rechts gingen stemmen
Kiezers stemmen al lang niet meer links zoals ze vroeger links stemden. Linkse kiezers belandden bij rechtse partijen en links heeft het nakijken. Daar krijgen ook vakbonden mee van doen.
Mijn column voor Elsevier Weekblad staat nu ook op Blendle

U kunt een abonnement nemen op deze weekbrief (gratis, simpel), en mij volgen op Twitter @sypwynia of via Facebook.

Lees hier meer recente publicaties →

Geplaatst in Geen categorie

Blijf op de hoogte...

Wilt u op de hoogte blijven van mijn nieuwe publicaties ?

Recente Tweets

Follow

Get the latest posts delivered to your mailbox: