Den Haag blaast klimaatballon op

Wynia's WeekWekelijks bericht ik op deze website over mijn laatste publicaties: columns, artikelen, video’s. Soms kunt u gratis doorlinken, soms moet u geregistreerd zijn om het doorgelinkte artikel te lezen. Wilt u automatisch per e-mail op de hoogte worden gehouden van Wynia’s Week? Vul uw e-mailadres in en u krijgt de bevestigingsmail.


Als pesters populair zijn, wat stelt solidariteit dan voor? Een euro met Italië is een onhoudbare euro. En het onevenwichtige en peperdure klimaatbeleid van RutteDrie, dat gaat zo niet. In de nieuwe Wynia’s Week.

Ollongren• Op naar Het Grote Gasdebat
Bij de Kamerverkiezingen van vorig jaar maart had bijna niemand het over het klimaat, of de energietransitie, of het afkoppelen van de Nederlandse woningen van het aardgas. Maar in de coulissen zaten de activisten en lobbyïsten al klaar om na de verkiezingen hun slag te slaan. Zo werd RutteDrie na zeven maanden formeren qua CO2 het meest ambitieuze kabinet van Europa. Nederland moet een kwart sneller broeikasgas reduceren dan elders. De Nederlandse burger draait er voor op. Voor het onder de zeebodem stoppen van CO2 dat door bedrijven wordt geproduceerd, voor de hogere energieprijzen, voor de gigantische investeringen die in woningen moeten worden gedaan omdat gas niet meer mag. Op 25 juni organiseert Elsevier Weekblad een debat in De Balie in Amsterdam over het van overheidswege afkoppelen van woningen van het aardgas.
Meer informatie en kaartverkoop hier
Dit schreef ik voor Elsevier Weekblad over de klimaatballon die de Haagse politiek aan het opblazen is. Want op enig moment pikken de burgers van Nederland het niet meer, die manische fixatie op klimaat, in combinatie met #gashaat. En de rekening, die altijd maar één kant op gaat.
En dit zei ik er over als Opiniemaker bij WNL op NPO Radio 1: ‘Het Nederlandse gasbeleid is totaal hypocriet’

italie• Een euro met Italië is een onhoudbare euro
De Duitsers en de Nederlanders mokken, omdat ze steeds moeten opdraaien voor het bijeenhouden van de euro. De Italianen, die klagen ook over de euro, maar dan omdat ze de euro de schuld geven van werkloosheid en armoede. Het had nooit gemoeten: Italië in één munt, samen met Duitsland (en Nederland). Ondertussen moest Griekenland gered omdat Italië anders zou omvallen. En de Europese Centrale Bank blijft onder leiding van de Italiaan Mario Draghi maar geld drukken, ook al om Italië in de euro te houden. Het is onhoudbaar. Het is geen vraag of Italië uit de euro valt, maar wanneer.
Dit schreef ik in mijn column voor Elsevier

Rutte III op het bordes• Als pesten populair maakt, wat stelt solidariteit dan voor?
De Nederlandse overheid doet van alles om pesten op school tegen te gaan, maar de successen blijven uit. Programma’s tegen pesten werken niet, of zelfs contraproductief. Zodat er zelfs een commissie is ingesteld die kijkt of maatregelen tegen pesten wel, niet of een beetje helpen. Maar wat, zo vraag ik mij dan af, stelt een wereld vol met zogenaamde solidariteit eigenlijk voor, als overal gepest wordt, pesters populair zijn en slachtoffers zelden te hulp worden geschoten en zelfs aangewreven wordt dat ze het er wel naar gemaakt zullen hebben? Waarom betalen we in een samenleving waar zoveel gepest wordt nog wel de helft van het inkomen voor anderen – uit solidariteit? Een raadsel.
Mijn column staat hier
Of hier, via Blendle

Rode regenten• Amsterdamse wolkenridders
In de hoofdstad is een ultralinks wethouderscollege aangetreden. Daar gaat de rest van het land ook nog wel wat van merken.
Mijn column staat nu ook op Blendle

U kunt een abonnement nemen op deze weekbrief (gratis, simpel), en mij volgen op Twitter @sypwynia of via Facebook.

Lees hier meer recente publicaties →

Geplaatst in Geen categorie

Luchtfietsers regeren de hoofdstad

Wynia's WeekWekelijks bericht ik op deze website over mijn laatste publicaties: columns, artikelen, video’s. Wilt u automatisch per e-mail op de hoogte worden gehouden van Wynia’s Week? Vul uw e-mailadres in en u krijgt de bevestigingsmail.


Zonder christendom geen democratie? Jelte Wiersma schreef een gastbijdrage voor Wynia’s Week. De grootste gemeente van Nederland wordt geregeerd door een bijzonder links bestuur en daar gaat Nederland nog wat van merken. En het gasverbod, dat is natuurlijk idioot. In Wynia’s Week.

Amsterdam presenteert coalitieakkoord• Of zijn het wolkenridders?
Amsterdam heeft enige ervaring met linkse experimenten, maar het is in 2018 voor het eerst dat buitenboord-links de overhand heeft. Van 1914 tot 2014 hadden de sociaaldemocraten (SDAP, PvdA) de leiding, maar hun machtspolitiek werkte zoveel ergernis, dat de kiezers in 2014 D66 de grootste maakten. En nu zijn de Rode Regenten van de PvdA terug, zij het kleiner dan ooit en onder de regie van GroenLinks, dat altijd groot, maar nog nooit de grootste was in Amsterdam. Daar gaat de rest van het land ook nog wel wat van merken, van wellicht het meest linkse bestuur (GL, D66, SP, PvdA) dat de hoofdstad ooit heeft gehad.
Lees mijn column voor Elsevier Weekblad [premium]

• Idioot gasverbod
Mijn commentaar staat nu ook op Blendle. Lees hier

• Een optocht van Groningen naar Parijs
Mijn column staat nu ook op Blendle. Lees hier

jelte_wiersma• Zonder christendom geen democratie
‘Westerse leiders proberen wereldwijd de democratie te promoten. Daarmee bedoelen ze eigenlijk, dat ze het christendom willen verspreiden,’ schrijft Jelte Wiersma, journalist te Brussel, in deze gastbijdrage voor Wynia’s Week. Wiersma noemt ‘het christelijke concept’ als drijfveer voor Sir Winston Churchill om het op te nemen tegen nazi’s en fascisten. Maar de christelijk geïnspireerde democratie opleggen in de islamitische wereld, dat gaat zo maar niet – zoals George W. Bush en Tony Blair hebben ondervonden in Afghanistan en Irak.

Zonder christendom geen democratie

Door Jelte Wiersma

Westerse leiders proberen wereldwijd de democratie te promoten. Daarmee bedoelen ze eigenlijk dat ze het christendom willen verspreiden. Maar dat willen en durven ze niet te zeggen. Dit leidt tot allerlei misverstanden en misvattingen.

political_regime_1816-2015Het aantal min of meer democratische landen is sinds de Tweede Wereldoorlog enorm toegenomen. Daarbij valt op dat die groei heeft plaatsgehad in de christelijke delen van de wereld, Europa, Noord-Amerika, Zuid-Amerika, zuidelijke Afrika en zo nog wat. En dat de niet-christelijke Aziatische democratieën India, Zuid-Korea en Japan verregaand zijn beïnvloed door christelijke landen.
Klik op de kaart voor grote afbeelding.
Bekijk hier de interactieve kaart op ourworldindata.org

Wat ook opvalt is, dat een aantal landen die te boek stond als democratieën juist ondemocratischer zijn geworden. Het overwegend islamitische Turkije en Indonesië zijn de bekendste voorbeelden. En de niet-christelijke reus China wordt eerder autocratischer dan democratischer.

Was de hoop in het westen na de implosie van de Sovjet-Unie van begin jaren negentig dat de hele wereld de (liberale) democratie zou omarmen, in het tweede decennium van de eenentwintigste eeuw blijkt dat onrealistisch. Landen annex met de christelijke cultuur worden veelal democratischer, landen zonder christelijke cultuur eerder autocratischer. Telkens geldt: uitzonderingen daargelaten.

Deze dubbelzijdige ontwikkeling is niet zo verwonderlijk

Voor democratie is nodig dat mensen vrij zijn, zichzelf zien als individuen en elkaar als gelijken. Dit idee is de kern van het christendom. Alle mensen zijn gelijke individuen onder een God. Dit was en is een revolutionair idee. De Amerikaans-Britse politiek filosoof Larry Siedentop (Oxford) zette dit uiteen in zijn studie ‘Inventing the Individual: The Origins of Western Liberalism‘ Siedentop zegt: ‘Christendom betekent onderwerping aan vrijheid, liberalism’.

Sir_Winston_ChurchillDit christelijke concept inspireerde de Britse premier Winston Churchill om het op te nemen tegen de nazi’s en de fascisten. Hij sprak expliciet over dreigende ondergang van de christelijke beschaving, de christelijke wereld en alle vrijheden die daaruit voortkomen.

‘Christelijke wereld’ werd ‘westerse wereld’

Heden ten dage praten politici van hier niet meer over de christelijke beschaving of de christelijke wereld, maar over ‘het westen’. Dit is opnieuw revolutionair. Het westen heeft zo in het zelfbeeld de band met het christendom doorgesneden. Dit leidt tot allerlei misverstanden en miscalculaties.

In het westen (de christelijke wereld) heeft het idee postgevat dat met economische groei democratie ontstaat. Mensen die materieel een bepaald welstandsniveau bereiken, zouden belangstelling ontwikkelen voor immateriële zaken, inspraak willen waarna democratie ontstaat. Laten we vooral blijven hopen dat het zo werkt – hoop doet leven – maar vooralsnog werkt het niet per se zo.

Vrijheid is eng

Allereerst bestaat het misverstand dat mensen per se vrijheid willen. Vrijheid is eng, dwingt tot het nemen van verantwoordelijkheid en is per definitie enigszins chaotisch. Het verlangen naar een sterke leider is – ook in de christelijke wereld – bij veel mensen groot. En zelfs als de wens tot vrijheid wel zou bestaan, geldt dat fanatieke en agressieve minderheden zoals salafistisch moslims in Indonesië, de AK-partij in Turkije en de Communistische Partij in China een heel land naar hun hand kunnen zetten.

Ook denken velen in het westen dat democratie superieur is aan dictatuur of andere vormen van staatsinrichting. Dit is een misverstand. Democratie is voor de christelijke wereld misschien superieur, maar voor de niet-christelijke wereld hoeft dat helemaal niet zo te zijn.

In een land zoals Egypte leidde democratie tot de uitverkiezing van de Moslimbroederschap. De Moslimbroeders wilden die macht gebruiken om het land om te bouwen tot een islamitische staat. Velen in Egypte en daarbuiten haalden opgelucht adem, toen het leger de Moslimbroeders buiten smeet, de dictatuur herstelde en generaal al-Sisi installeerde als president. De vrijheid in Egypte en bescherming van minderheden is groter onder een militaire dictatuur dan onder de democratisch gekozen Moslimbroeders.

In niet-christelijke landen kan een verlichte dictatuur wel eens te prevaleren zijn boven democratie als bescherming van minderheden, stabiliteit en enige mate van vrijheid je lief is. De Verenigde Arabische Emiraten, Singapore en vele andere landen varen er wel bij. Het Brookingsinstitute publiceerde in 2016 een studie waaruit bleek dat democratiën ook niet leiden tot meer economische groei dan autocratieën. Dus voor financiële welvaart is een overgang naar democratie niet per se nodig, terwijl die gedachte in het westen nog wijdverspreid is.
Artikel op Brooking.edu: Democracy does not cause growth

bush-blairKruistocht Bush en Blair 

Een volgend westerse misverstand is dat democratie met geweld kan worden opgelegd. De invasies in Irak en Afghanistan zijn daarvan voorbeelden. Deze invasies werden door velen in de islamitische wereld opgevat als een kruistocht. En dat was precies wat het was. De Amerikaanse president George W. Bush en de Britse premier Tony Blair, beide devote christenen, baden samen voorafgaand aan deze invallen en zagen het als hun heilige taak de democratie te verspreiden. Hoe nobel misschien ook: ze probeerden een christelijk idee te verspreiden zonder het christendom zelf te willen of kunnen verspreiden. Daarmee was het doel van de invasies bij voorbaat onbereikbaar.

Onterecht luchtig over niet-christelijke immigratie

Een laatste westers misverstand is dat islamieten, Chinezen en anderen die naar het westen zijn getrokken (liberale) democraten kunnen worden zonder de christelijke cultuur te omarmen. Het is dan ook niet verrassend dat inburgeringscursussen nauwelijks werken. Dit zijn eigenlijk inleidingen in de christelijke cultuur. Die slaan natuurlijk niet aan bij islamieten of Chinezen die hun eigen cultuur niet zomaar willen afwerpen. Immigratie naar hier door niet-christenen is dan ook niet iets om luchtig over te doen. Een luchtigheid die nog steeds teveel bestaat bij vele westerse regeringen.

Telkens geldt: Het westen probeert wel de vruchten (individualisme, vrijheid, democratie) van de christelijke cultuur te verspreiden zonder de bron (het christendom) te willen verspreiden. Terwijl het christendom de noodzakelijke vruchtbare aarde lijkt te zijn voor het tot bloei komen van vrijheid en de democratie die daaruit voortvloeit.

Al met al zou het wel aardig zijn als de westerse wereld zichzelf weer gaat zien als christelijk. Niet per se in religieuze zin als wel in politieke en culturele zin. Dit kan zomaar eens allerlei misverstanden en misvattingen voorkomen.

U kunt een abonnement nemen op deze weekbrief (gratis, simpel), en mij volgen op Twitter @sypwynia of via Facebook.

Lees hier meer recente publicaties →

Geplaatst in Geen categorie

Mensensmokkel bestrijden door mensenruil

Wynia's WeekWekelijks bericht ik op deze website over mijn laatste publicaties: columns, artikelen, video’s. Wilt u automatisch per e-mail op de hoogte worden gehouden van Wynia’s Week? Vul uw e-mailadres in en u krijgt de bevestigingsmail.


De Nederlandse #gasgekte die het wereldklimaat moet redden houdt nog even aan. Slimme Afrikaanse leiders weten Europese ministers zo ver te krijgen dat ze naast het geven van geld en het delen van mooie woorden ook de Afrikaanse migratie bevorderen. In deze Wynia’s Week.

emigranten• Migratie keren door migranten binnen te laten
Toen Halbe Zijlstra fractievoorzitter van de VVD was en later minister, dacht hij dat Nederland arbeidskrachten uit Afrika nodig had. Maar waarom toch uit Afrika? Is Afrikaans personeel getalenteerder dan Russen, Japanners of Chinezen? Er is weinig dat daar op wijst. Nee, Afrikanen komen met honderdduizenden illegaal naar Europa en omdat Afrikaanse leiders vaak weigeren om hun mensen terug te nemen worden die leiders nu gepaaid. Dat paaien gebeurt met geld (ontwikkelingshulp) en mooie woorden. En ook met de toezegging dat als zij hun illegalen terugnemen, wij dan legale immigranten uit Afrika zullen aantrekken. Het staat zwart op wit, met ook een Nederlandse handtekening er onder. Probleem: waarom zou Nederland Afrikaans personeel aantrekken als dat nu al kan, maar dat nauwelijks gebeurt, bij gebrek aan gekwalificeerd aanbod?
Ik schreef er over voor Elsevier Weekblad [premium]
Hier te lezen via Blendle

• Wanneer gaat de AOW naar de herbronning?
Mijn column over Lodewijk Asscher, Wilem Drees en de AOW staat nu ook op Blendle.
Lees hier

Aardgas• Een boetetocht, van Groningen naar Parijs
Echt logisch is het niet, dat Gasland Nederland zich wil ombouwen tot Gidsland Nederland en zich daarom wil kastijden door zich van het aardgas at te koppelen. De betrokkenen zullen het ontkennen, maar er zitten tal van irrationele bewegingen rond het gasverbod, zoals dat binnenkort begint met nieuwe huizen (en daarna de rest van het land). Kosten: tweehonderd miljard euro, alleen al voor het ombouwen van huizen en het duurder maken van nieuwbouw. Dat is niet eens zo gek veel minder dan wat de Nederlandse staat heeft verdiend door zich aan het aardgas te koppelen.
Lees mijn Elsevier-column hier [premium]

ollongren• Gasverbod als gloeilampverbod
Voor de commentaarrubriek van Elsevier Weekblad liep ik nog eens langs de rationele redenen achter het gasverbod. Die redenen heten, niet eens zo verrassend: geld. Het was natuurlijk al bekend dat de installateurs en sommige fabrikanten dolgraag een halve eeuw lang warmtepompen in de acht miljoen Nederlandse woningen willen bouwen, in plaats van de huidige cv’s. Maar wat dacht u van de nutsbedrijven (‘netbeheerders’) en de ondernemingen die warmtenetten bouwen en exploiteren? Die willen natuurlijk ook van het gas af: de één omdat zo een aantrekkelijke concurrent om zeep wordt geholpen, de ander omdat op die manier kosten worden bespaard (en die van de consument navenant opgedreven). Tel uit uw verlies.
Lees mijn commentaar voor EW

U kunt een abonnement nemen op deze weekbrief (gratis, simpel), en mij volgen op Twitter @sypwynia of via Facebook.

Lees hier meer recente publicaties →

Geplaatst in Geen categorie

Echt waar: nieuwbouw nu al van gas af

Wynia's WeekWekelijks bericht ik op deze website over mijn laatste publicaties: columns, artikelen, video’s. Soms kunt u gratis doorlinken, soms moet u geregistreerd zijn om het doorgelinkte artikel te lezen. Wilt u automatisch per e-mail op de hoogte worden gehouden van Wynia’s Week? Vul uw e-mailadres in en u krijgt de bevestigingsmail.


Hoe Nederland de grootste sponsor van Brussel werd, de PvdA met de AOW worstelt en uw nieuwe woning al meteen geen cv meer mag hebben. In deze Wynia’s Week.

Ollongren• Antigasgekte slaat door
Voor Elsevier Weekblad schreef ik een commentaar waarin ik memoreerde dat Nederland volledig doorslaat met het afkoppelen en zelfs verbieden van aardgas. In Den Haag lijkt nauwelijks meer iemand te beseffen dat het voor het stoppen met de gaswinning in Groningen niet nodig is om meteen ook te beginnen met het afkoppelen van de Nederlandse woningen van het aardgas. Ook lijkt er nauwelijks iemand te beseffen dat het volkomen onlogisch is om omwille van het klimaat prioriteit te geven aan het uitbannen van aardgas.
Aardgas is schoner en klimaatvriendelijker dan vrijwel andere brandstoffen en dat is reden waarom overal ter wereld, inclusief onze buurlanden, aardgas in toenemende mate populair is. En Nederland? Dat verbiedt het gebruik van aardgas, te beginnen in nieuwbouwhuizen en in nieuwbouw voor kleine bedrijven.
Dat schreef ik dus. En zo is het ook. In het regeerakkoord van RutteDrie wordt gestreefd pas aan het eind van de kabinetsperiode te stoppen met de aansluitplicht voor gas. Maar op 30 januari 2018 – helemaal in de ban van de laatste aardbeving te Zeerijp – besloot een vrijwel voltallige Tweede Kamer om de aansluitplicht voor gas te laten vervallen. Het kabinet heeft inmiddels besloten dat op 1 juli in te laten gaan, tot woede van veel bouwers en woningbouwcorporaties en van de staatsbedrijf Gasunie en semistaatsbedrijf GasTerra.
Het oogt zo onschuldig, dat vervallen van de aansluitplicht. In de praktijk betekent het echter een verbod op aardgas bij nieuwbouw. Lees maar. Nederland voert dus, misschien zonder dat alle politici die voorstemden dat beseften, met ingang van 1 juli 2018 een verbod in op het gebruik van aardgas in nieuwbouwhuizen en kleine bedrijven.
Gemeenten kunnen alleen in uitzonderlijke gevallen afwijken van dit verbod. Bovendien stelt minister Kajsa Ollongren (D66, BZK) ook daar weer regels voor op. En deze minister en haar partij hebben grote haast om Nederland gasvrij te maken.
Nederland, het land met de beste gasinfrastructuur ter wereld, met een staat die op alle mogelijke manieren in gastransport en gashandel zit, gaat dus met gloeiende haast het gas afschaffen. Voor woningen en kleine bedrijven, althans. Niet voor grote bedrijven, die drie keer zoveel gas afnemen. Ook niet voor andere landen, want de Nederlandse staat blijft dé gasrotonde voor de buurlanden, van Noorwegen, Nederland en Rusland naar Duitsland, Engeland en België. Veel aardgasgekker kan het niet worden.
Lees hier mijn commentaar voor Elsevier via Blendle

Lodewijk Asscher• Asscher maakt AOW-draai. Maar moet de AOW niet naar de herbronning?
Onder leiding van Lodewijk Asscher leed de PvdA het grootste verlies uit de geschiedenis van de Nederlandse sociaaldemocratie. Toch hoeft Asscher niet weg van de partij. Nee, hij krijgt de gelegenheid om alles wat de PvdA de afgelopen decennia bedacht onder de loep te nemen en eventueel terug te draaien, te beginnen de snelle stijging van de AOW-leeftijd. Wat Asscher een half jaar geleden als minister nog voorstond, wordt nu vanuit de oppositie bestreden. Maar wacht eens even: kan dat wel? Is de AOW van PvdA-grondlegger Willem Drees niet zelf toe aan een herbronning?
Lees mijn column voor Elsevier Weekblad [premium]
Of via Blendle

rutte - EU geld• En weer moet Nederland aftikken in Brussel
Ik was er in december 1992 in het Schotse Edinburgh getuige van, hoe Nederland de grootste betaler van de Europese Unie werd. Premier Ruud Lubbers en vicepremier Wim Kok gingen samen met minister van Buitenlandse Zaken Hans van den Broek naar de Europese Top aldaar. Van de Tweede Kamer hadden ze de opdracht meegekregen dat Europa moest ingrijpen in Bosnië en dat Nederland zelf daarbij voorop moest lopen. In Edinburgh werd zo de aanzet geleverd voor het drama in Srebrenica, twee en een half jaar later. In het vliegtuig naar Edinburgh werd ook nog even geregeld dat Hans van den Broek een nieuwe baan zou krijgen: hij werd enkele weken later de nieuwe Nederlandse Europees commissaris.
Maar hèt grote besluit in Edinburgh ging over de meerjarenbegroting van de Europese Unie. Onder druk van Brussel en de zuidelijke landen gingen de uitgaven gigantisch omhoog. Nederland kreeg daar hoegenaamd niets van, maar moest er wel voor betalen. En zo werd Nederland in Edinburgh naar verhouding de grootste betaler van Brussel, tot op de dag van vandaag. De premiers Wim Kok, Jan Peter Balkenende en Mark Rutte hebben nadien veel moeite gedaan om er wat miljarden af te halen, maar veel haalde het niet uit. En weer gaat de rekening van Brussel omhoog.
Lees mijn column in Elsevier Weekblad [premium]
Of via Blendle

keppeltje• Haatzaaiers, haatpredikers, haatgelden: weren, bestrijden, bestraffen
Natuurlijk, Jodenhaat was er al heel lang, zeker ook in Nederland. Maar de ‘autochtone’ Jodenhaat is, zo laat het zich aanzien, een marginaal fenomeen geworden in vergelijking met de geïmporteerde Jodenhaat uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Ook in Zweden en Duitsland beginnen ministers dat in te zien. Nederland loopt niet voorop.
Lees mijn commentaar voor Elsevier Weekblad
Of hier, via Blendle

• Dividendbelasting-memo’s: een lobbycratisch inkijkje
Mijn column over Hollandse Handjeklap ten behoeve van Shell en Unilever staat nu ook op Blendle.
Lees hier

U kunt een abonnement nemen op deze weekbrief (gratis, simpel), en mij volgen op Twitter @sypwynia of via Facebook.

Lees hier meer recente publicaties →

Geplaatst in Geen categorie

Blijf op de hoogte...

Wilt u op de hoogte blijven van mijn nieuwe publicaties ?

Recente Tweets

Follow

Get the latest posts delivered to your mailbox: